Doniek Blog

« | Strona Główna | »

20 Najlepszych Ok??adek Z Hulk’iem

Autor: doniek | czerwiec 13, 2008

20. Ultimate Human #1
ultimate human #1 okladka hulk iron man

O tym ??e, Tony Stark i Hulk nie przepadaj? za sob? nie trzeba nikogo przekonywa?. Zw??aszcza ostatnie wybryki Iron Man’a (wys??anie Hulk’a w kosmos) nie wp??yn???y na ocieplenie panuj?cych pomi?dzy nimi stosunk??w. Na ok??adce widzimy w??a??nie tych dw??ch Pan??w podczas pr??by zrobienia sobie nawzajem kuku. Po prostu dzie?? jak co dzie??. 🙂

19. Wolverine #8
wolverine #8 ok??adka hulk wolverine

Po rpostu sp??jrzcie na t? ok??adk?, dw??ch Pan??w wygl?daj?cych jak wykidaj??a w ekskluzywnym klubie. Po prostu Pinki i M????g 🙂 Lubi? t? ok??adk? a historia przez ni? zapowiadana tak??e jest ??wietna.

18. Hulk/Thing: Hard Konocks #4
hulk/thing hard knocks ok??adka

Wielkiej draki na pustyni runda druga. Odwieczne pytanie kto jest silniejszy Hulk czy Thing (FF) nadal pozostaje bez odpowiedzi. Ok??adka jest ciekawa gdy?? pokazuje z jakim spokojem Hulk potrafi przyj?? pr??b? wybicia mu oka. a tylko twardziela sta? na takie opanowanie w tej sytuacji 🙂

17. Web Of Spider-Man #70
web of spider man #70 okladka hulk spider man

Oto jakby wygl?da?? Hulk gdyby wcieli?? si? w rol? Spider-Man’a. No c????… Wygl?da?? by ??miesznie, zw??aszcza, ??e ma ??dziebko przyciasny trykot, pewnie go uwiera w niekt??rych miejscach, hehe..

16. What If…
What if wolverine had killed the hulk

Jedyna ok??adka ukazuj?ca Hulka pokonanego, i kiedy m??wi? pokonanego to mam na my??li jego definitywne unicestwienie. A dokona?? tego Wolverine stoj?cy w??a??nie nad jeszcze ciep??ym trupem swego zielonego oponenta. Na szcz???cie seria “What If…” rz?dzi si? swoimi prawami i nie ma wp??ywu na reszt? ??wiata Marvela.

15. Ultimate Spider-Man #100
Ultimate Spider-Man #100 hulk ok??adka

Oto Hulk jakiego kocham i lubi?, czyli zielony i o szcz?tkowej inteligencji. A ok??adka wyj?tkowa, bo jest tak prosta ??e a?? zachwyca, przynajmniej mnie. A ??e jest to m??j blog, m??j ranking wi?c sami wiecie 🙂

14. Hulk/Wolverine: Six Hours #1
hulk wolverine six hours #1 ok??adka

Tym razem Hulk jest na drugim planie ok??adki, ale wype??nia go ca??kowicie. ??wietna ok??adka do kiepskiej historii. Jedno z najwi?kszych rozczarowa?? (komiks, nie ok??adka) po przeczytaniu. A tak? fajn? maj? ok??adk?.

13. The Fantastic Four #12
fantastic four #12 ok??adka

Hulk i Thing spotkanie pierwsze. A dojdzie do niego za chwil?, za momencik. Niech tylko wy??oni? si? za zakr?tu i czeka ich przykra zielona niespodzianka. Ok??adka w starym stylu, czyli mini komiks na ok??adce zaostrzaj?cy apetyt na danie g????wne.

12. Hulk #60
hulk #60 ok??adka

W??a??nie zda??em sobie spraw?, ??e jest to pierwsza ok??adka z serii po??wi?conej wy???cznie sa??acie. ??wiadczy to o wysokim poziomie ok??adek tej serii. A tutaj widzimy co?? co raczej niewielu chcia??o by prze??y? w realu, czyli Hulk puka do twojego domu a ty go nie wpuszczasz, no c???? zdarza??y si? gorsze b???dy w ??yciu, lecz ten mo??e by? Twoim ostatnim.

11. The Incredible Hulk #1
The Incredible Hulk #1 ok??adka

Panie i Panowie oto Hulk. W najczystszej szarej postaci. Na pytania czemu ta ok??adka jest tak wysoko odpowiadam: Bo tak! Hehe, podoba mi si? strasznie wygl?d?d Hulk’a a la Frankenstein, ta p??aska prawie kwadratowa czaszka. Miodzio.

10. Banner #4
Banner #4 ok??adka

Oto alter ego Hulk’a – doktor Bruce Banner. Cz??owiek kt??ry stara si? powstrzyma? Hulka na wszelkie mo??liwe sposoby. Nie trzeba chyba dodawa?, ??e nas zielony przyjaciel nie bardzo lubi by? powstrzymywany, a zw??aszcza przez takich chuderlawych osobnik??w.

9. The Incredible Hulk #345
The Incredible Hulk 345 ok??adka

Hulk jest ogromny. Jest tak du??y, ??e a?? ma problemy ze zmieszczeniem si? na normalnej ok??adce komiksu. Musi si? na niej wr?cz rozpycha?. Zwr???cie uwag? na te biedne sponiewierane literki u jego st??p. Ta ok??adka wymiata.

8. The Incredible Hulk #377
The Incredible Hulk 377 ok??adka

Hulk jest z??y. I w??a??nie ten napad w??ciek??o??ci zosta?? sportretowany na tej ok??adce. Po prostu niepowstrzymana dzika si??a w najczystszym wydaniu. Nie chcia??by?? by? w tym samym miejscu co Hulk podczas napadu gniewu.

7. The Ultimates #5
the ultimates #5 hulk ok??adka

A tutaj z kolei widzimy Hulk’a na randce 😉 Wida? wyra??nie, ??e bardzo chce si? spotka? ze sw? wybrank?. I nic go od tego nie powstrzyma, no prawie nic :).

6. The Amazing Spider-Man #328
The amazing Spider-Man 328 hulk ok??adka

Hulk dostaje ??upnia, i to sporego. Najwi?kszy wstyd to to, ??e dostaje go od Spider-Man’a. Okoliczno??ci? ??agodz?c? jest to, ??e paj?czak jedzie w??a??nie na sterydach, wi?c mo??na ??mia??o m??wi? o oszustwie i niesportowej walce. A najciekawsze na tej ok??adce jest fakt, ??e szary Hulk ma zielony j?zyk :).

5. The Incredible Hulk #49
The Incredible Hulk 49 ok??adka

Ta ok??adka mnie rozpierdala, za ka??dym razem mam opad szcz?ki jak j? widz?. Co tu du??o pisa?, sami zobaczcie. Cudo w ka??dym calu.

4. Hulk: Gray #6
hulk gray ok??adka

Oto wielkie zielone oko wielkiego szarego Hulk’a. Niby nic, a jednak klimat narastaj?cej grozy bije z ka??dego centymetra kwadratowego ok??adki. Doskona??y przyk??ad jak mo??na zrobi? zajebist? ok??adk? bez pokazywania w ca??o??ci g????wnego bohatera.

3. The Incredible Hulk #42
The Incredible Hulk 42 ok??adka

Gdyby nie logo serii to nigdy bym nie wpad?? na to, ??e jest to ok??adka komiksy w kt??rym Hulk gra g????wn? rol?. Ok??adka bardziej pasuj?ca do “100 Bullets”, “The Losers” czy te?? “DMZ” a nie do wielkiego zielonego monstrum. Ta ok??adka to kawa??ek porz?dnej roboty. Totalny odlot.

2. The Incredible Hulk #34
The Incredible Hulk # 34 ok??adka

Ci???ko jest by? Hulk’iem. Cz??owiek d??wiga na sobie wielkie brzemi?. Zosta??o to doskonale ukazane na tej ok??adce. Ledwo stoj?cy Hulk i jego krzy??, kt??ry niesie ze sob? gdziekolwiek si? uda.

1. The Incredible Hulk #340
The Incredible Hulk #340 ok??adka wolwverine

I zn??w Wolverine. I zn??w Hulk na drugim, a w??a??ciwie trzecim planie. Ok??adka daje nam jedno do zrozumienia. Komu?? stanie si? krzywda. I to wielka. Bo ten kole?? na ok??adce nie jest skory do ??art??w. Zreszt? s?dz?c po minie Hulk’a odbijaj?cego si? w szponach on te?? stwierdzi??, ??e koniec gadania i czas na jak??? akcj?. Ta, ten tandem wymiata. Zw??aszcza na ok??adkach.

Tagi: , ,
Kategoria: Ciekawostki, Ok??adki, Zestawienia |
Ilosć Komentarzy: 1 »

Jeden Komentarz to “20 Najlepszych Ok??adek Z Hulk’iem”

  1. girjic napisał:
    lipiec 23rd, 2010 at 8:25

    okladka 19 – to okladka jednego z 3 najlepszych komiksow Marvela jaki czytalem

Komentarze