Doniek Blog

« | Strona Główna | »

5 kultowych serialowych czo????wek

Autor: doniek | sierpień 28, 2009

Ameryka??ski blog Super Tremendous przygotowa?? list? 100 kultowych serialowych czo????wek. W??r??d nich znalaz??o si? par? czo????wek seriali powsta??ych na bazie komiks??w. A ??e doniek.pl jest blogiem o komiksach wi?c nasz? list? zaw?zimy do tych 5 pozycji. Tak wi?c zaczynamy.

5. Transformers

Serial powsta?? na d??ugo przed nakr?ceniem “Transformers” i “Transformers: Zemsta Upad??ych“.; Pami?tam, ??e dane by??o mi go ogl?da? chyba na RTLu w roku 1991 (nie jestem pewien). Mimo tego, ze Megatron szprecha?? po niemiecku, by??em oczarowany tym serialem. Akcja, wybuchy, roboty, dialogi niewa??ne, liczy si? akcja :).

4. Wonder Woman

Serial zadebiutowa?? w 1975 roku na kanale NBC. W roli ksi???niczki Amazonek wcieli??a si? Lynda Carter. Serial cieszy?? si? spor? popularno??ci?. Tak wi?c nie ma si? co dziwi?, ??e powsta??y a?? trzy sezony tego dzie??a. Swoj? droga ta czo????wka ma w sobie jaki?? taki urok. Taki old school bije z niej. Chyba sobie poszukam tego serialu na sieci.

3. Batman “The Original TV Series”

Klasyk. KLASYK. K L A S Y K!. Ten serial zawojowa?? ca??a Ameryk?. Przyni??s?? s??aw? i nie??miertelno??? dla Adama Westa. Serial zacz??? by? emitowany w 1966 roku. Koniec emisja nast?pi?? w 1968. Serial liczy sobie 120 odcink??w. By?? on tak popularny, ??e aktorzy dos??ownie prosili re??yser??w i scenarzyst??w o mo??liwo??? zagrania w nim, najlepiej jakiego?? z??ego typa. W 66 roku je??li nie zagra??e?? w serialu “Batman” to nie istnia??e??. Niekt??rzy wr?cz uzale??nili si? od grania w serialach i graja w nich do dnia dzisiejszego. Na przyk??ad Adam West.

2. The Incredible Hulk

Po dw??ch serialach z DC przysz??a wreszcie pora na co?? z Marvela. I tutaj w??a??nie pojawia zielony gigant zwany Hulk. Serial, z tego co pami?tam lecia?? kiedy?? chyba na Polsacie (nie jestem pewien do ko??ca). Fakt faktem, efekty specjalne w serialu by??y powalaj?ce, zw??aszcza widok Hulka. Ale mimo tego wszystkiego fajny by?? to serial.

1. G.I. Joe

Ranking ko??em sie toczy. Od serialu animowanego zacz?li??my i na serialu animowanym sko??czymy. Na pierwszym miejscu znalaz??a si? czo????wka serialu o dzielnych ameryka??skich ch??opcach do zada?? specjalnych, czyli “G.I. Joe”. Serial ten tak??e przewija si? w moich wspomnieniach z dzieci??stwa. I podobnie jak w przypadku “Transformers” dla mnie Duke zawsze b?dzie m??wi?? po niemiecku. Swoja droga serial ten bije na g??ow? fabularna wersj? zmaga?? G.I Joe z Cobr?.

Tagi: , , ,
Kategoria: Zestawienia |
Brak Komentarzy »

Komentarze