Doniek Blog

« | Strona Główna | »

Marvel jest dla dzieci a DC dla doros??ych

Autor: doniek | listopad 16, 2009

Zaczn? od pewnego wyznania. B?d?c dzieckiem gardzi??em komiksami DC. W kiosku omija??em je szerokim ??ukiem. Ale mimo, ??e gardzi??em nimi to i tak je czyta??em. Jednak po ka??dym przeczytanym zeszycie moja pogarda wzrasta??a coraz bardziej. No bo wyt??umaczcie mi, jak mo??na si? ekscytowa? przygodami “Cz??owieka ze stali”? Posiada on super si???, umie lata?, strzela laserami, lecz niestety jego psychika jest prosta jak konstrukcja cepa (BTW: Na cep sk??ada si?: dzier??ak, g???wa i bijak). I w dodatku jego alter ego polega na przylizaniu w??os??w i za??o??eniu zer??wek. To?? to obra??a??o moj? inteligencje ??wczesnego trzynastolatka. Oczywi??cie by?? jeszcze Batman, by?? on fajniejszy od Kenta lecz nadal by?? tylko kolesiem w pelerynce ze z??ymi wspomnieniami z dzieci??stwa.

Za to Spider-Man, to by?? dopiero kole??. ?azi?? po ??cianach, strzela?? paj?czyn?, walczy?? z W??adc? Mur??w, Diabelskim Trolem i by?? po po prostu ch??opakiem z s?siedztwa. Co prawda wychowa??em si? w mie??cie posiadaj?cym trzy wie??owce, czyli do NY by??o mu daleko, ale zawsze by?? to ch??opak z s?siedztwa. Opr??cz niego by?? jeszcze Pogromca. Ten te?? si? nie patyczkowa?? (nie tak jak Batman). I te?? mia?? fajnych wrog??w, co prawda wi?kszo??? z nich wyst?powa??a tylko jednorazowo ale tacy starzy wrogowie te?? byli cool. Taki Jigsaw to by?? prawdziwy ??otr a nie jaki?? pajac strzelaj?cy z parasol??w.

I tak sobie ??y??em w moim czarno bia??ym komiksowym ??wiecie. Ja zbiera??em Marvela patrz?c z pogard? na DC. Kolega zbiera?? DC patrz?c z pogarda na Marvela. Do czasu.

Pierwsza rysa na moim podziale pojawi??a si? za spraw? Batmana 8/1991. Ten komiks spowodowa??, ??e dostrzeg??em w tej postaci co?? czego nie zauwa??a??em wcze??niej. Mrok. Ten komiks by?? tak mroczny, ze a?? budzi?? przera??enie. Histori? w nim opisan? uwa??am za jedn? z lepszych jak? mia??em okazj? przeczyta?. Do dzi?? jest to jedna z moich ulubionych przyg??d gacka. Postanowi??em w??wczas ??ledzi? uwa??niej rozw??j tego tytu??u. Niestety po tym numerze seria wr??ci??a do dawnego, ??redniego poziomu. Ola??em wi?c spraw?. A na rynek wpad?? niczym burza X-men. A tam to si? dzia??o. Wolverine, ??a??. Cyclops, ??a??. Colossus, ??a??. Gambit, ??a?? x2.

Jednak z czasem zacz??? sie upadek Marvela w Polsce. Pierwszym ostrze??eniem by??o “Maximum Carnage”, potem ka??dy kolejny “Mega Marvel” robi?? si? coraz s??abszy. A?? gwo??dziem do trumny zosta??a saga o klonach. A w tym czasie w Batmanie szala?? Bane i dzie??o si?, oj dzia??o. Pomi?dzy tymi wydarzeniami pojawi?? si? komiks kt??ry “wypaczy?? m??j niewinny umys??”. Mowa oczywi??cie o Lobo z DC. Mimo ??e jego wyst?p w Supermanie by?? ??a??osny, to jako solista Lobo rz?dzi??. Po klonach nadszed?? koniec TM-Semic i wzi???em kilkuletni rozw??d z komiksami.

Powodem moje powrotu do ??wiata historii graficznych by?? fakt ukazania si? “Sin City”. Po przeczytaniu zrozumia??em jaki b???d pope??ni??em par? lat temu. Kupi??em sobie “Powr??t Mrocznego Rycerza”, wgni??t?? mnie w gleb?. A p????niej ukaza?? si? “Sandman: Sen Sprawiedliwych”. Ten komiks przewarto??ciowa?? moje spojrzenie na DC. A jak par? miesi?cy p????niej ukaza?? si? “Kaznodzieja” to po prostu nie mia??em pyta?. DC rz?dzi, Marvel sucks.

Mam teraz do Was, drodzy czytelnicy pytanie. Czy potraficie wymieni? jaki?? komiks Marvela kt??ry wstrz?sn??? ??wiatem? Bo mi tylko przychodzi na my??l jeden tytu??. Tym tytu??em jest “Marvels”. A poza tym? “Born Again”? Ta historia wp??yn???a tylko na losy jednej serii. Elektra? Tak samo. Nie ma u Marvela komiks??w na miar? “Stra??nik??w”, “V jak Vendetta”, “Sandmana”, “Kaznodziei”, czy te?? mojej ulubionej serii “100 Bullets”. Owszem, Marvel ma “Civil War”, “Son of M”, “Planet Hulk” czy “World War Hulk”. Lecz problem z tymi seriami polega na tym, ??e s? one za bardzo uwik??ane w przesz??o??? uniwersum Marvela. I przez to w??a??nie s? ci???ko strawne dla czytelnika z przypadku. A zreszt? wariant Hulk/Iron Man/Wolverine vs Spider-Man/Hulk/Ghost Rider by?? przerabiany tyle razy ??e szkoda gada?. Ostatnim genialnym pomys??em Marvela by??o u??miercenie Kapitana Ameryki. ?a??, c???? za innowacja.

Jest tylko jeden szkopu??. Wymienione powy??ej komiksy s? przeznaczone dla dojrza??ego czytelnika. Gdyby kto?? mi zaserwowa?? “Powr??t Mrocznego Rycerza” w 1993 roku, to bym go nawet nie przeczyta??a. Za du??o tekstu, dziwne kadrowanie, jakie?? telewizory itp. W??a??nie dlatego uwa??am ??e DC ma ofert? skierowan? do czytelnika wyrobionego, takiego kt??ry oczekuje czego?? wi?cej ni?? nawalanki na pi???ci czy te?? lasery. Je??eli chcesz lektury lekkiej, ??atwej i przyjemnej, to si?gnij po Marvela. Je??eli za?? szukasz nowych dozna??, chcesz ??eby Ci kopara opad??a do ziemi to DC jest najlepszym rozwi?zaniem. Po prostu DC jest the best. Po 16 latach przyznaje to z ca??? powag? i bije si? jednocze??nie w pier?? za niedocenianie tego wydawnictwa. Teraz ju?? nie gardz? DC, obecnie wr?cz po???dam nowych dozna?? od niego.

Tagi: , , , , ,
Kategoria: Blog |
Ilość Komentarzy: 6 »

Ilość komentarzy: 6 to “Marvel jest dla dzieci a DC dla doros??ych”

 1. Jango Fett napisał:
  listopad 21st, 2009 at 19:01

  DC ma raczej s??ab? ofert? , tytu??y kt??re wymieni??e?? w wi?kszo??ci nale??? do Vertigo.

 2. doniek napisał:
  listopad 22nd, 2009 at 14:13

  Kt??re jest w??asno??ci? DC 🙂

 3. Jango Fett napisał:
  listopad 22nd, 2009 at 21:33

  Jest w??asno??ci? ale ten oddzia?? celuje w inny target. Komiksy typowo mainstreemowe od DC ( Wonder Woman, Superman itp) s? gorsze ni?? chocia??by Daredevil Brubakera czy Punisher Ennisa. Marvel kr??luje w Mainstreemie a Vertigo w Graphic Novel.

 4. doniek napisał:
  listopad 23rd, 2009 at 14:15

  Z tym si? zgodz?, czego w??a??nie dowodem jest ten wpis

 5. girjic napisał:
  lipiec 23rd, 2010 at 9:12

  eeee taaam … przesadzasz Doniek. Albo ja jeszcze nie doroslem. Czytam wlasnie wolviego essential i wolvie wymiata i daje super zabawe, wci?ga itd itp. Podejrzewam ze Punisher dziala tak samo.

  super blog

  ps – jestem po drugiej stronie trzydzieski

 6. Fieryhate napisał:
  lipiec 23rd, 2010 at 18:23

  zgadzam sie z powyzszym komentarzem,choc moje zdanie moze sie nie liczyc jako ze jestem kobieta a ponoc my sie nie znamy. z drugiej strony pec piekna szybciej dojrzewa ;]

Komentarze