Doniek Blog

« | Strona Główna | »

Zosta??em skopany

Autor: doniek | kwiecień 23, 2010

kick-ass

Wczoraj wieczorem postanowi??em wybra? si? do kina. Jak pewnie si? domy??lacie nie mia??em za bardzo problem??w z wyborem filmu. Poszed??em oczywi??cie obejrze? ekranizacj? komiksu Marka Millara “Kick-Ass”. I powiem Wam, ??e nie ??a??uje wyboru. Nie b?d? streszcza?? o czym jest film, poniewa?? podejrzewam, ??e 90% czytelnik??w tego bloga posiada t? wiedz?. A Ci co nie posiadaj? to b?d? czerpa? jeszcze wi?ksz? przyjemno??? jak si? wybior? do kina.

Przed wej??ciem na sal?, wpad?? mi jeszcze?? w r?ce wywiad przeprowadzony przez Wojciecha Orli??skiego z re??yserem “Kick-Ass” Matthewem Vaughn (“Du??y Format” – dodatek do czwartkowej Gazety Wyborczej). Dowiedzia??em si? z niego, ??e du??e studia filmowe nie chcia??y si? podj?? realizacji tego filmu. Ba??y si? wyst?puj?cej tam przemocy. Powiem Wam, ??e ludziom odpowiedzialnym za t? decyzj? powinno si? da? premie. Brak du??ego studia wp??yn??? tylko pozytywnie na ten obraz. Bo wyobra??acie sobie ekranizacj? “Kick-Ass” z kategoria PG13? Koszmar.

Kolejne mocne punkty to obsada filmu. Rewelacyjnie, powtarzam, rewelacyjnie dobrani aktorzy. Niesamowity Nicolas Cage jako Big Daddy. Prawd? m??wi? po roli w “Ghost Rider” stwierdzi??em, ze powinien si? on trzyma? jak najdalej od ekranizacji komiks??w. Nadal zreszt? twierdz?, ??e nie powinno si? mu dawa? roli pierwszoplanowej, ale jako posta? trzeciego plany Cage po prostu wymiata. W roli Hit-Girl wyst?pi??a Chloe Moretz. Kolejna rewelacja. Po prostu trzeba to zobaczy?.

Nast?pny mocny punkt filmu to ??cie??ka d??wi?kowa. Odnosi??em wra??enie, ??e muzyk? do filmu dobiera?? Tarantino (kto lubi tego re??ysera, ten wie jak perfekcyjnie tworzy on ??cie??ki d??wi?kowe do swoich obraz??w). Ka??dy utw??r jest idealnie dopasowany do sceny. A przekr??j gatunk??w muzycznych jest spory. Od The Prodigy do Ennio Morricone (wykorzystano jedn? z jego najlepszych i najs??ynniejszych ilustracj? muzyczn?).

??eby nie by??o za s??odko to teraz dorzuc? dwie ??y??ki dziegciu. Pierwsza z nich dotyczy tego, ??e film odbiega od komiksowego orygina??u. Dla nie kt??rych jest to wada dla innych zaleta. Mi to szczerze m??wi?c wszystko jedno. Jak film odbiega to przynajmniej nie jest tak przewidywalny jak niekt??re ekranizacje komiks??w (“300”, “Watchmen”). Drugi zarzut nie dotyczy bezpo??rednio samego filmu, lecz t??umacza. Na plakacie “Kick-Ass” szczerzy swoje k??y gro??ny napis “Uwaga rzucamy mi?sem”. Faktycznie, bohaterowie u??ywaj? j?zyka ulicy. Jednak t??umacz chyba si? przestraszy?? jakiego najazdu obro??c??w m??odzie??y przed deprawacj? poniewa?? nieco z??agodzi?? wypowiedzi bohater??w filmu. I tak w miejscu uroczego s??owa “cunt” pojawia si? “dupek”. A ca??a kwestia Hit-Girl brzmi “Nie b?d?? takim dupkiem”. Nie ma co, polska wersja rzuca mi?sem, ??e motyla noga.

Podsumowuj?c, warto si? wybra? na tern film. Jako, ??e film nie jest z du??ej stajni wi?c na seansie nie powinni??cie spotka? ludzi o twarzach my??l? nie skalanych, ??uj?cych bezmy??lnie popcorn. Na moim seansie opr??cz mojej skromnej osoby by??a jeszcze tylko jedna bia??og??owa. Dawno nie ogl?da??o mi si? filmu w kinie w tak komfortowych warunkach.

Tagi: , , , ,
Kategoria: Film, Filmy Fabularne, Recenzje |
Brak Komentarzy »

Komentarze