Doniek Blog

« | Strona Główna | »

Dru??yna L pot?pionych

Autor: doniek | lipiec 15, 2010

losers logo

Ta recenzja filmowa mia??a zaczyna? si? tak:
“Wreszcie moja cierpliwo??? zosta??a nagrodzona. Po tylu gniotach nie wartych obejrzenia. Tylu zmarnowanych oczogodzinach wreszcie zobaczy??em w tym roku ekranizacj? kt??ry wgniata w fotel. Ten film w moim tegorocznym rankingu ekranizacji zajmuje drug? lokat?, Pierwsza jest okupowana przez “Kick-Ass“. Z kronikarskiego obowi?zku dodam, ??e na ostatnim miejscu znajduje co?? co zapewne przez pomy??k? nosi tytu?? “Whiteout” (to co?? powinno mie? tytu?? “The Thing Without Thing”) bo z komiksem ma to tyle wsp??lnego co… nawet dobrego por??wnania nie mog? wymy??li? na okre??lenie tego przypadku. Ok, wracam do tematu g????wnego. Jak wspomnia??em film jest rewelacyjny i polecam go ka??demu.”

Niestety, ??y??ka nie istnieje. A pierwszy akapit zosta?? u??o??ony pod wp??ywem trailera. I po raz kolejny zosta??em perfidnie oszukany.

Ostrzegam, ekranizacja komiksu “The Losers” to jedna wielka strata czasu. Ci co czytali komiks (a co nie czytali, niech przeczytaj?) wiedz?, ??e jest on bardzo mroczny. Ciep??e barwy tam praktycznie nie wyst?puj?. Podobnie z jego bohaterami. Je??li ju?? ??artuj?, to jest to najczarniejszy humor. A co co widzimy w filmie? Band? roze??mianych facet??w plus jedna kobitka lataj?cych ze spluwami. Masakra. Dodatkowo dow??dca grupy, Clay, kreowany jest na drugiego ‘Hannibala’ Smitha (“The A-Team” – ??wietny, polecam, mo??na si? zdrowo u??mia?, co prawda B.A. troch? niedomaga ale i tak warto zobaczy?). Ale prawdziwy majstersztyk to t??umaczenie tytu??u. “Dru??yna Pot?pionych”. Tak, to brzmi dumnie.

Podsumowuj?c. Ten film to totalna strata czasu. Zamiast marnowa? 90 minut swojego czasu przed ekranem przeczytajcie jeszcze raz komiks. Lepiej na tym wyjdziecie. A je??li koniecznie chcecie obejrze? to ograniczcie si? tylko do zwiastuna. I tak pokazali tam najfajniejsze uj?cia z ca??ego filmu. A najgorsze jest to, ??e najprawdopodobniej nakr?c? drug? cz???? :/

Tagi: , , , , ,
Kategoria: Film, Filmy Fabularne, Recenzje |
Brak Komentarzy »

Komentarze