Doniek Blog

« | Strona Główna | »

Je?? Jerzy W Kinie

Autor: doniek | marzec 24, 2011

O tym jaki jest Je?? Jerzy wie ka??dy fan jego przyg??d. Przez tyle lat funkcjonowania w Polsce, posta? ta doczeka??a si? grona oddanych zwolennik??w oraz sporo osobnik??w po drugiej stronie barykady. Ja stawiam si? gdzie?? pomi?dzy, nie jestem wiernym fanem ale na bie???co ??ledz? przygody Jurka w komiksowych kadrach. Dlatego tez nie nale??y si? dziwi?, ??e do??? ch??odno podchodzi??em do wszelkich zachwyt??w i powszechnych pochlebnych recenzji animowanej wersji Je??a. I jak si? okaza??o nie pomyli??em si? za bardzo.

Film by?? lekko nudnawy, niekt??re watki ci?g??y si? niemi??osiernie. Czasami si? za??mia??em, czasami z politowaniem pokr?ci??em g??ow?. Po sensie wyszed??em zawiedziony z kina i uda??em si? do metra. I w??a??nie tam, na stacji Imielin dotar??o do mnie prawdziwe przes??anie tego filmu. To nie jest film o lubi?cym piwo, laski i desk? zwierzaku. Prawdziwa akcja filmu dzieje si? na drugim planie.

Film Je?? Jerzy” to tak naprawd? opowie??? o dw??ch przyjacio??ach kt??rzy musz? sobie radzi? w okrutnym, pe??nym niebezpiecze??stw ??wiecie. To historia o m?skiej przyja??ni, wystawionej niejednokrotnie na pr??by. To film o tym jak niez??omny jest ludzki charakter o ile nap?dza go stalowa si??a woli. Oto dw??ch oddanych kumpli Stefan i Zenek musz? sobie odpowiedzie? na wa??ne pytanie. Jak b?dzie wygl?da? ich przysz??o???. Czy nadal b?d? kontemplowa? rzeczywisto??? z blokowej ??awki czy te?? ugn? si? pod jej presj? i rzuc? w konsumpcyjny styl ??ycia, oddaj?c swe umiej?tno??ci we w??adanie profesorskiego asystenta. Czy ich przyja???? przetrwa ta pr??b?? Dodatkowo ka??dy z nich ma swoje w??asne demony, ??cigaj?ce ich z coraz wi?ksz? zajad??o??ci?. Tak wi?c posta? Je??a Jerzego jest tylko przykrywk? dla tej wspania??ej, pe??nej emocji opowie??ci o dorastaniu.

Ponadto nale??y wspomnie? o jeszcze paru smaczkach kt??re wyj?tkowo przypad??y mi do gustu, a s? to:
– azjatycki bar o wdzi?cznej nazwie: NI-HU-JA;
– prawicowy katolicki polityk (prawdziwy polak) maj?cy na plakatach wyborczych has??o “All Right Polsko”;
– fina??owa walka pomi?dzy je??ami nawi?zuj?ca momentami do film??w pana Woo;
– ta sam walka transmitowana na wielkim telebimie, uj?cie identyczne jak w filmie “Ostatni Skaut”;
– ??yciowa rola Bogus??awa Lindy;

Je??li za?? chodzi o por??wnanie do innych polskich komedii to nie ma na Je??a mocnych, zdeklasowa?? ca??? konkurencj? powsta??? od czasu “Poranku Kojota”. No i oczywi??cie jeszcze rewelacyjny dubbing. Tak wi?c rodzime komedie mia??d??y, natomiast na tle ??wiatowych wypada przeci?tnie.

Powiem tak, gdyby nie mia?? biletu za free dzi?ki zakupowi dezodorantu to bym ??a??owa?? pieni?dzy wydanych na bilet, a tak nie ??a??uj?. Je??li wi?c chcesz zobaczy? ten film to zapraszam, na pewno znajdziesz w nim co?? dla siebie.

Tagi: , , , ,
Kategoria: Filmy Animowane, Recenzje |
Brak Komentarzy »

Komentarze