Doniek Blog

« | Strona Główna | »

The Punisher – The Cell

Autor: doniek | czerwiec 20, 2007

Don Francesco Drago jest ojcem chrzestnym nowojorskiej mafii. I jak to szef mafii nadzoruje wszystkie rzeczy kt??re mafia robi najlepiej, czyli: wymuszenia, prostytucja, narkotyki. Prowadzi on rz?dy twardej r?ki. I prowadzi je z wi?ziennej celi. Po prostu ??yje sobie jak kr??l. Do czas… Pewnego dnia do wi?zienia zostaje przyj?ty nowy skazaniec. Nazywa si? Frank Castle. O ile inni osadzeni my??l? tylko o tym jak zabi? wszechogarniaj?c? nud? i rutyn? wi?ziennego ??ycia, to my??li Franka koncentruj? si? na jednej tylko sprawie. Jak si? pozby? Don Franacesko? Otoczenie w jakim Punisher przebywa nie u??atwia mu sprawy. Przekupieni stra??nicy wi?zienni, zwalczaj?ce si? gangi to w??a??nie g????wne przeszkody w dotarciu do dona. Ale Frank nie jest w ciemi? bity i sobie poradzi w ko??cu “to nie ja jestem zamkni?ty z wami, to wy jeste??cie zamkni?ci ze mn?” (i tu pytanie, sk?d pochodzi ten cytat?). Nawet je??li mia??by wywo??a? bunt w wi?zieniu.

Tak mniej wi?cej przedstawia si? tre??? albumu “The Cell” (Cela). Scenariusz do niego napisa?? Garth Ennis. Czyli ju?? wiadomo, ??e mo??na si? spodziewa? du??o przemocy, krwi i odmiany wyrazu “fuck” na wszelkie mo??liwe sposoby. Ale opr??cz tego Garth serwuje nam wy??mienit? histori? o zem??cie, zem??cie po latach. Pomy??lcie czy Punisher da??y si? dobrowolnie zamkn?? w wi?zieniu? Oczywi??cie ??e nie, chyba ??e mia??by cholernie dobry pow??d. I m??wi? wam, ma. Dlatego w??a??nie warto przeczyta? ten komiks. Jest to jedna z lepszych historii o Franku. Za rysunki odpowiada Lewis Larosa. Szata graficzna jest utrzymana w ciemnych przyt??aczaj?cych kolorach. Dzi?ki temu wspaniale oddaje obskurny klimat panuj?cy w wi?zieniu.
Swoj? drog? zastanawiam si? dlaczego nikt tego jeszcze nie wyda?? w Polsce. Swoj? drog? wszystko co pisze Ennis powinno by? z miejsca wydawane u nas w kraju. Oki, zagalopowa??em si?, nie wszystko, w??a??nie przypomnia?? mi si? “Darkness”.

Tagi: , , , ,
Kategoria: Recenzje, The Punisher |
Brak Komentarzy »

Komentarze