Doniek Blog

« | Strona Główna | »

The Punisher – The End

Autor: doniek | czerwiec 21, 2007

Swego czasu modne by??y opowie??? o pocz?tkach bohater??w. W??a??nie o tym opowiada?? “Born“. O przej??ciu cz??owieka na ciemn? stron? mocy :). Tym cz??owiekiem by?? Frank Castle. T? niesamowit? opowie??? stworzy?? Garth Ennis. Kt???? inny m??g?? wi?c opowiedzie? o ko??cu Punishera jak nie cz??owiek odpowiedzialny za jego powstanie. I o tym w??a??nie jest “The End”, historia o ostatniej misji Franka.
Stany Zjednoczone uwik??a??y si? w konflikt atomowy z Chinami. Wojna zosta??a wypowiedziana. W tym samym czasie w??adze wi?zienia Sing-Sing. Otrzymuj? wyra??ny rozkaz. Zabi? wszystkich skaza??c??w. Oddzia?? stra??nik??w sumiennie wykonuje swoj? prac?. Oczy??cili ju?? wi?kszo??? wi?zienia, zosta?? im tylko blok D. Blok na kt??rym odsiaduj? kar? wi???niowie znienawidzeni przez wsp????wi???ni??w, czyli m.in. pedofile i Punisher. W momencie doj??cia stra??nik??w do celi Franka nast?puje eksplozja nuklearna. Brak zasilania spowodowany impulsem magnetycznym pozwala Frankowi uciec z wi?zienia. Razem z nim ucieka jjeszcze jeden wi?zie?? – Paris. Ich oczom ukazuje si? straszny widok. Wsz?dzie spalona ziemia i zw??oki. Nowy Jork ca??kowicie zniszczony. Powoli dociera do nich ??wiadomo???, ??e by? mo??e s? ostatnimi lud??mi na Ziemi. Jednak jakim?? cudem udaje im si? od nale?? co??, co wygl?da jak ostatnia ludzka enklawa. I ty nast?puje pytanie? Czy Frank potrafi si? odnale??? w nowym ??wiecie? ??wiecie bez zbrodni i przest?pc??w? Czy odnajdzie sens ??ycia? Odpowied?? uzyskasz po przeczytaniu “The End”.

Wspania??y scenariusz Ennisa zosta?? okraszony rysunkami Richard’a Corben’a. Rysownik ten znany jest polskim czytelnikom z mini serii “Banner“, tak wi?c jego rysunki spokojnie oddaj? post nuklearny klimat opowie??ci.
Podsumowuj?c, “The End” jest udanym komiksem, mo??e nawet troch? lepszym od “Born” i na pewno du??o lepszym od nudnego “The End” z Wolverin’em. To ??e opowie??? zamyka si? w jednym zeszycie wychodzi jej tylko na dobre. Nie znajdziesz tam ??adnej zapchajdziur, ??adnego “ecie pecie o wszech??wiecie”, po prostu konkretna historia z konkretnym bohaterem.

Tagi: , , , ,
Kategoria: Recenzje, The Punisher |
Ilość Komentarzy: 2 »

Ilość komentarzy: 2 to “The Punisher – The End”

 1. m napisał:
  styczeń 5th, 2010 at 15:37

  “T? niesamowit? opowie??? stworzy?? Garth Ennis. Kt???? inny m??g?? wi?c opowiedzie? o ko??cu Punishera jak nie cz??owiek odpowiedzialny za jego powstanie.”

  sorry, Do??ku, ale GE nie jest odpowiedzialny za powstanie Punishera

  Troszeczk? si? zagalopowa??e??

  PZDR
  M

 2. Doniek napisał:
  styczeń 5th, 2010 at 15:58

  Nie zagalopowa??em si?. Zastosowa??em, cytuj?c klasyka Macierewicza, skr??t my??lowy. “… jak nie cz??owiek odpowiedzialny za [stworzenie historii (“Born”)] jego powstanie” 🙂

Komentarze