Doniek Blog

« | Strona Główna | »

6 Najlepszych Ok??adek Z Paj?kiem W Roli G??ownej

Autor: doniek | listopad 20, 2007

Tym wpisem otwieram na blogu nowy dzia?? w kt??rym znajdowa? si? b?d? wszelakie zestawienia i rankingi sporz?dzone ca??kowicie subiektywnie przez m? skromn? osob?. Na pierwszy ogie?? id? ok??adki z serii “The Amazing Spider-Man” (wydawanej przez TM-Semic). A wi?c zaczynamy:

6. Numer 11/93
spider-man ghost rider hobgoblin

Wspania??a mroczna ok??adka na kt??rej Spider manewruje pomi?dzy pi???ciami Ghost Rider’a. Jednak to piku?? w por??wnaniu z tym co znajdujemy w ??rodku. Wspania??a opowie??? o zem??cie, winie i niewinno??ci. Dw??ch oponent??w: Duch Zemsty i Hobgoblin. A pomi?dzy nimi Paj?k staraj?cy si? zapobiec ??mierci niewinnych. Mocna rzecz.

5. Numer 12/91
spider man mary jane

Pytacie sie pewnie co w tej ok??adce takiego szczeg??lnego? Najpierw zadajcie sobie pytanie: Na ilu ok??adkach jest pokazane, ??e g????wny bohater dostaje wciry? Podejrzewam, ??e na milionach i liczba ta wci??? ro??nie. A ile jest ok??adek na kt??rych g????wna posta? dostaje kopa w dup?? Ja widzia??em jak na razie ta jedn?. To jest poprostu totalne upokorzenie i obdarcie z godno??ci Spider-Man’a. Gorzej upokorzony zosta?? chyba tylko Batman, kiedy zosta?? obrzygany przez Hitman’a. St?d udzia?? tej ok??adki w tym zestawieniu.

4. Numer 5/93
spider man venom

Ten numer to veni, vidi, vici Venom’a. Odgrywa on tu rol? Julisza Cezara, a rola Farnakesa II zosta??a obsadzona (ca??kowicie niedobrowolnie) przez Spider-Man’a. A wszystko to w rajskim plenerze bezludnej wyspy. I jak wida? na ok??adce spotkanie to sko??czy??o si? nieciekawie dla Peter’a. Warte wspomnienia jetst r??wnie?? to, ??e na tej ok??adce pierwszy raz spotykamy si? z “demoniczn?” wersj? Venom’a.

3. Numer 5/96
spider man carnage maxi um carnage

Czy te oczy mog? k??ama?? Hehe!!! Pewnie, ??e tak! Podobizna Carnage jest jedna z fajniejszych ok??adek. Doskonale oddaje posta? tego seryjnego mordercy oraz zwiastuje koniec drugiej najgorszej przygody Spider-Man’a (saga o klonach nadesz??a p??zniej, niestety) czyli “Maximum Carnage”. Nie b?d? si? rozwodzi?? nad tre??ci? tej historii gdy?? jest to temat na osobny wpis. Wracaj?c do ok??adki to jest ona naprawd? fajna i nie przedstawia Paj?czaka 🙂 co jest jej kolejnym du??ym plusem :).

2. Numer 3/90
spider man hobgoblin

Tutaj natomiast wida? co Hobgoblin robi paj?kowi jak go z??apie. Urocza ok??adka z jeszcze “ludzkim” Hobgoblin’em. Jako, ??e nie mo??na by??o rozerwa? na strz?py Spider-Man’a (wiecie jacy amerykanie s? przewra??liwieni na punkcie przemocy) zniszczeniu ulega jego kostium. Pomys?? do??? ciekawy a i firma krawiecka pewnie zarobi??a :).

1. Numer 2/94
spider man kraven

Zanim Superman zgin???, zanim Batman zosta?? z??amany, nast?pi?? zgon Spider-Man’a. Do grobu wys??a?? go Kraven. Lecz naszemu bohaterowi niezbyt podoba??o si? w?chanie kwiatk??w od spodu. I o powrocie do ??ycia opowiada w??a??nie numer nosz?cy t? ok??adk?. A jest ona zajebista, gotycki klimat unosi si? wsz?dzie do oko??a. Pi?kna rzecz, z ch?ci? umie??ci?? bym ja na ??cianie w formacie A0 gdybym mia?? tak? mo??liwo???. Niesamowita ok??adka i niesamowita historia. Jedna z najlepszy spo??r??d opowiedzianych prze TM-Semic. Respect.

Tagi: , , , ,
Kategoria: Zestawienia |
Brak Komentarzy »

Komentarze