Doniek Blog

« | Strona Główna | »

9 Niedoko??czonych Opowie??ci

Autor: doniek | listopad 29, 2007

I kolejny ranking, tym razem dotycz?cy problemu niedoko??czonych opowie??ci. Zawar??em w nim spis komiks??w, kt??re z r????nych powod??w przesta??y si? ukazywa?. A powinny!!! Mo??e kto??, gdzie?? to przeczyta i jakis wydawca zlituje sie nad biednym Do??kiem i zacznie je ponownie wydawa?. No c????, pozostaje mie? nadziej?. W ko??cu gwiazdka coraz bli??ej 🙂

9. Joe Bar Team
joe bar team

Wspania??y komiks!!! Niestety ukaza??y si? tylko dwa numery tego dzia??a. A szkoda. By?? to jeden z niewielu komiks??w po kt??ry m??g?? si?gn?? ka??dy. Proste, najcz???ciej jedno stronicowe historie opowiadaj?ce o przygodach 4 motocyklowych freak??w. Lektura dla prawdziwych m???czyzn. Do poczytania pomi?dzy jednym piwkiem a drugim. A je??li do tego jeste?? w??a??cicielem jedno??ladu to w??wczas jest to twoja biblia.

8. Dylan Dog
dylan dog

Niesamowity klimat, ciekawy scenariusz i ten jedyny w swoim rodzaju detektyw mroku no i jeden z braci Marx. To wszystko tworzy??o wyj?tkow? mieszank? podawan? pod szyldem “Dylan Dog”. Niestety nie podbi?? on jednak serc polskich czytelnik??w (chyba) i po pary numerach s??uch po nim zagin???. I od tej pory panuje bezkr??lewie w dziedzinie komiks??w grozy, ??e o komiksach detektywistycznych nawet nie wspomn?.

7. The Ultimates
the ultimates

Drugie podej??cie do grupy The Avengers. Pierwsze odby??o si? dzi?ki wydawnictwu TM-Semic, kt??re to po??wieci??o tej grupie dwa numery “Mega Marvel”. Egmont niestety tak??e po??wi?ci?? tej grupie tylko dwa numery. I przerwa?? wydawanie w po??owie historii, no c????, wida? taka polityka wydawnictwa. A seria ta mog??a si? sta? naprawd? dobrze sprzedaj?ca si? pozycj? w Polsce. W ko??cu niewiele jest na ryku komiks??w o super grupach. Zw??aszcza, ??e seria ta opisywa??a ca??? histori? grupy od pocz?tku i akcja dzia??a si? w czasach wsp????czesnych tzn. w XXI wieku.

6. Hitman
hitman

Najlepszy p??atny zab??jca na ??wiecie!!! Cz??owiek nie boj?cy si? Lobo ani nikogo innego!!! Panie i panowie, oto Hitman!!! Niestety jego przygody w Polsce sko??czy??y si? tak szybko jak si? zacz???y. To znaczy po dw??ch numerach (co?? pechowa ta dw??jka dla komiks??w) Na os??od? dostali??my one-shot ze wspomnianym wy??ej Lobo. Ale to nie to. Lud Jest spragniony igrzysk, Lud chce Hitmana!!! I chce go natychmiast!!!

5. Ultimate Spider-Man
ultimate spider man

Nigdy p????niej ani wcze??niej, tak wielu nie zawdzi?cza??o tak niewiele za tyle kasy. Ten komiks zapada w pami?? dzi?ki jego cenie (5,5 z?? w roku 2002) i obj?to??ci (24 strony). I jeszcze dzi?ki temu, ??e przywr??ci?? paj?ka pod strzech?. I zrobi?? to z hukiem, publikuj?c od pocz?tku jego odm??odzon? wersj?. Ale niestety, szybko przysz??o szybko posz??o. Fun Media po wydaniu 7 numer??w zwin???a si? z rynku. A ja wci??? czekam na ich nast?pc?. Na bohatera kt??ry pod???y obran? przez Fun Media drog?.

4. Ultimate X-Men
ultimate x-men

Nigdy p????niej ani wcze??niej, tak wielu nie zawdzi?cza??o tak wiele za tak ma??o kasy. Wydawnictwo Dobry Komiks przypu??ci??o szturm na polski rynek. Zacz?li od trz?sienia ziemi czyli “Ultimate X-Men”. Komiks ten sprzedawany by?? po 4,90 z?? (2004 rok!) i jego pierwszy numer mia?? a?? 64 strony!!! Jednym s??owem wypas. Lecz niestety ten wypas si? szybko sko??czy??. Przysz??a podwy??ka, co prawda o z??ot??wk? ale zawsze. A kr??tko po tym wydawnictwo zaprzesta??o dzia??alno??ci. Pozosta??o po nim tylko par? dobrych i par? z??ych komiks??w. I rozbudzony apetyt na przygody mutant??w.

3. Rising Stars
rising stars

Wspania??a historia o 113 wyj?tkowych osobach z super mocami. Doskona??e studium charakter??w, wspaniale zarysowana akcja. A w?tkiem przewodnim jest walka pomi?dzy lud??mi znaj?cymi siebie, swoje moce i s??abo??ci od dzieci??stwa. Niestety komiks przesta?? si? ukazywa? w momencie kiedy wojna w??a??nie wybuch??a, by??o nam dane przeczyta? tylko pierwsze 8 numer??w (zastosowa??em ameryka??ska numeracj? zeszyt??w).

2. Strace??cy
strace??cy the losers

To jest dopiero dziwny przypadek, wydany zosta?? tylko jeden numer. A szkoda, bo dawno nie czyta??em tak dobrego komiksu z gatunku political fiction. Historia zbuntowanej jednostki si?? specjalnych naprawd? podnosi poziom adrenaliny zw??aszcza, ??e scenariusz trzyma ca??y czas w napi?ciu. Niestety nie b?dzie nam dane pozna? to??samo??ci Max’a. Jedynym wyj??ci? pozostaje zapoznanie si? z wersj? oryginaln? (seria ca??y czas ukazuje si? w USA).

1. The Punisher
the punisher mandragora ennis dilon

To co zrobi??o wydawnictwo Mandragora trudno nazwa? inaczej ni?? chamstwem. Rzuci??a na polski wyg??odzony rynek komiks “The Punisher” i to jeszcze jaki komiks. Ten w kt??rym z losy Franka odpowiada duet Ennis i Dilon, czyli Preacher Team. Rzuci??a i szybko po dwunastu numerach zabra??a. Panowie, tak sie nie robi. Tak nie mo??na!!! Kontynuujcie wydawanie przyg??d Castle, bardzo was prosz?.

Tagi: , , , , , ,
Kategoria: Zestawienia |
Ilosć Komentarzy: 1 »

Jeden Komentarz to “9 Niedoko??czonych Opowie??ci”

  1. kmh napisał:
    listopad 29th, 2007 at 20:45

    Ale fakt, ??e Punishera wycofali dobitnie pokazuje, ile ludzi na niego czeka 🙂

Komentarze