Doniek Blog

« | Strona Główna | »

Wolverine Vs. Hulk Czyli Ostateczne Rozwi?zanie

Autor: doniek | grudzień 6, 2007

ultimate wolverine vs hulk ok??adka“… Taken my legs
Taken my soul
Left me with life in hell”

Znacie te s??owa? Czy jest na sali obecna osoba kt??ra nigdy nie s??ysza??a utworu “One” zespo??u Metallica? A wiecie co maj? wsp??lnego te wersy z komiksem “Ultimate Wolverine Vs. Hulk”? Pewnie nie wiecie. Ale na pewno s??yszeli??cie o tym, ??e dobry film zaczyna si? od trz?sienia ziemi a nast?pnie napi?cie powinno rosn?? I tak w??a??nie jest w tym dziele. Na pierwszej stronie widzimy Logan, kt??ry usi??uje sobie przypomnie? co si? sta??o z jego cia??em i dlaczego jego nogi znajduj? si? w odleg??o??ci czterech mil od jego korpusu. Bo kto go tak urz?dzi?? dowiadujemy si? z nast?pnej strony. Znajduje si? tam niesamowity obraz na kt??rym Hulk rozrywa Logana na p????. I co ma pocz?? nasz bohater w tej sytuacji? Nie pozostaje mu nic innego jak uda? si? na poszukiwanie w??asnych ko??czyn. A do przebycia cztery mile poprzez ??nieg. Ale zanim nast?pi kres tej w?dr??wki czytelnik zostaje uraczony retrospekcj? w kt??rej wyja??nione zostanie dlaczego Wolverine uda?? si? na poszukiwania Bannera oraz kto stoi za tym wszystkim. Tyle w cz???ci pierwszej tego dzie??a.

Druga ods??ona przedstawia nam wydarzenia widziane z perspektywy Hulk’a. I odnosz? wra??enie, ??e jest nawet ciekawsza od pierwszej. Ciekawie ukazane poszukiwanie przez Bannera oazy spokoju, kt??ra pozostaje spokojna do momentu przemiany w Hulk’a.
Wydanie kt??re przysz??o mi czyta? to tzw. “wersja re??yserska” zawieraj?ca dwa pierwsze numery wydane razem. Do tego dodatkowo umieszczono par? stron scenariusza oraz kolejne etapy powstawania rysunk??w. Za?? sam komiks to naprawd? “hot stuff”. Niech si? schowaj? poprzednie spotkania Rosomaka i Sa??aty. Tym razem nikt nie bierze je??c??w i zwyci?zca mo??e by? tylko jeden. Mam nadziej?, ??e szybko si? dowiem kto nim zostanie.

Tagi: , , ,
Kategoria: Hulk, Recenzje, Wolverine |
Brak Komentarzy »

Komentarze