Doniek Blog

« | Strona Główna | »

5 Najgorszych Ekranizacji Komiks??w

Autor: doniek | grudzień 28, 2007

??wi?ta, ??wi?ta i po ??wi?tach. Sp?dzi??em je g????wnie przed telewizorem gdzie te?? mia??em niew?tpliw? przyjemno??? obejrze? film “Hulk”. Natchno?? mnie on do sporz?dzenia nimniejszego rankingu najgorszych adaptacji komiksowych. A wi?c do dzie??a.


5. Superman Returns

Superman wr??ci??, hmm… Tylko po co? Film jest tak nudny, ??e a?? szkoda gada?. Nie ratuje go nawet Kevin Spacey jako Luthor. O odtw??rcy roli tytu??owej nawet nie b?d? wspomina??. To ma by? Cz??owiek Ze Stali? ??miechu warte. A jego k?dziorek to mistrzostwo ??wiata w dziedzinie obciachu. Jedyna fajna scena to ta gdzie o oko Superman’a rozp??aszcza si? pocisk. Jedyny szkopu?? to to, ??e ta scena trwa 15 sekund (licz? na oko) a ca??y film ponad 150 minut. Sami wyci?gnijcie wnioski.


4. Hulk

Zielono mi i weso??o kiedy ogl?dam przygody doktora Banner’a. Spodziewa??em si? po tym filmie czego?? wi?cej. Tak, tak, wiem ??e “Hulk smash it…”, ale mimo to mia??em nadziej? na fajne kino. A tymczasem dosta??em kolejny nudny film. Zanim akcja zacz???a si? rozkr?ca? zd???y??em usn??. Za drugim podej??ciem by??o ju?? lepiej. Obejrza??em go do ko??ca, niestety. Rzecz?, kt??ra odrzuca mnie od filmu jest jej g????wny bohater. Hulk jest wykonany tragicznie, prawie jak smok z “Wied??mina”. Na plus zalicz? scen? skok??w Hulk’a. Fajnie wygl?da??o i tyle. Kolejny film z jedn? fajn? akcj?.


3. Elektra

Kolejny doskona??y przyk??ad jak mo??na zmarnowa? potencja?? drzemi?cy w postaci. Przeci?tna historia o p??atnym zab??jcy (w tym przypadku zab??jczyni), kt??ry zamiast zabi? zaczyna chroni? sw??j cel. Film??w o tym by??o wiele i pewnie jeszcze wiele powstanie. Ale skoro “Daredevil” si? zwr??ci?? to czemu by nie odcina? kupon??w. I to by?? chyba g????wny pow??d powstania tego filmu. Ordynarny skok na kas?. W celu zwi?kszenia targetu dorzu?my jeszcze troch? mistyki, fantastyki i du??o ninja. A do g????wnej roli dajmy t? lask? co w “Dredevil’u”. Dla ??wi?tego spokoju ubierzmy j? tak jak w komiksie (??eby si? ci komiksowi ortodoksi nie czepiali) i szybko liczmy sp??ywaj?c? kas?. Ale wydaje mi si? co?? im nie pyk??o. Film poni??s?? klap?. Kto widzia?? ten wie dlaczego.


2. Catwoman

KOSZMAR. To w??a??nie odpowiednie s??owo. Pami?tacie Catwoman z “Batman Returns”? Je??li pami?tacie to nie ogl?dajcie tego filmu. Kaszana jakich ma??o. Bezsensowny scenariusz oraz monta??. Nie ratuje go nawet pon?tna Halle Berry w roli tytu??owej. Wystarczy doda?, ??e “dzie??o” to zdoby??o 4 z??ote maliny i zosta??o przez internaut??w sklasyfikowane na 9 miejscu w rankingu na najgorszy film kinowy (wg MSN Movies, 2006 r.) oraz zaj???o zaszczytne 1 miejsce w rankingu magazynu Newsweek na najgorsz? produkcj? lata 2004 roku.


1. Batman & Robin

Dno totalne. Nigdy nie my??la??em, ??e mo??na zrobi? beznadziejny film w kt??rym graj? George Clooney, Arnold Schwarzenegger i Uma Thurman. A jednaj Joel Schumacher tego dokona??. Zrobi?? film po obejrzeniu kt??rego wielu bat-maniak??w rzuci??o si? na swe batarangi. Na szcz???cie zaraz po tym podzi?kowano temu panu za wsp????prac? i od??o??ono projekt “film z Batman’em” na p????k?. Od??o??ono na 8 lat. Ten czas wyszed?? tylko tej postaci na dobre. Gdy?? nast?pca koszmarku “Batman & Robi” jest arcydzie??o “Batman Begins”. I jak dla mnie film o Mrocznym Rycerzu kt??re dotychczas nakr?cono to: “Batman”, “Batman Returns”, “Batman Begins” oraz “The Dark Knight”. O dokonaniach pana Schumacher’a uda??o mi si? po d??ugiej i m?cz?cej terapii zapomnie?.

??wi?ta, ??wi?ta i po ??wi?tach. Sp?dzi??em je g????wnie przed telewizorem gdzie te?? mia??em niew?tpliw? przyjemno??? obejrze? film

Tagi: , , , , , ,
Kategoria: Film, Zestawienia |
Ilość Komentarzy: 4 »

Ilość komentarzy: 4 to “5 Najgorszych Ekranizacji Komiks??w”

 1. wypadek napisał:
  grudzień 29th, 2007 at 1:11

  ten film o tym slepym chlopaku, ktory traci wzrok i wtedy ‘miasto staje sie placem zabaw’ nie pamietam tytulu, ale tez byl slaby 😉

 2. wilq napisał:
  styczeń 3rd, 2008 at 16:07

  zapewne chodzi o t? ciote Spawn’a 😉

 3. WS napisał:
  sierpień 2nd, 2008 at 13:19

  Nie o spawna tylko o daredevila

 4. Doniek Blog | Brudny Harry Demonologii - komiks blog film napisał:
  lipiec 8th, 2014 at 16:39

  […] Watchmen czy te?? ostatni? ekranizacj? przyg??d Supermana (i nie, nie by??o takich film??w jak ??Catwoman?, ??Green Lantern? a tym bardziej ??Batman Forever? i ??Batman & Robin? ). O ile w […]

Komentarze