Doniek Blog

« | Strona Główna | »

Pan ??mier?, Jasio Pistolet I Inni

Autor: doniek | luty 12, 2008

pan ??mier? i dziewczyna okladkaDawno nie czyta??em bardziej pokr?conego komiksu. Poprzednie dzie??o Maxa Anderssona “Pixy” wymiata??o, ale to co zosta??o zaprez?towane w albumie “Pan ??mier? i dziewczyna” po prostu wymiata.

Album sk??ada si? ze zbioru r????nych opowie??ci, o r????nej obj?to??ci. Od pask??w do kilkustronicowych opowie??ci. Ale mimo takich r????nic autor zachowuje sw??j niepowtarzalny styl, nie do podrobienia przez innych. Zreszt? rzadko kiedy spotyka si? osoby o umy??le tak “spaczonym”, ??e zdolnym stworzy? galeri? takich postaci jak: Pan ??mier? – by??y gwiazdor telewizyjny uciekaj?cy ze zgraj? dzieciak??w i swoj? dziewczyn? przed wymiarem sprawiedliwo??ci. Jego dziewczyna Cindy ucieka ??cigana przez duplikaty swego m???a. Jest jeszcze Jasio Pistolet i jego dziewczyna o masochistycznych sk??onno??ciach. W tle przemykaj? z??odzieje to??samo??ci, a znudzone mieszkania nie maj? zamiaru czeka? na swych w??a??cicieli. Zw??aszcza kiedy pod tynkiem czaj? si? bezdomni. Jednym s??owem zaczarowany, absurdalny ??wiat.

Tak wi?c siadaj ??mia??o i przyst?puj do lektury. Tylko uwa??aj aby nie ??mia? si? za g??o??no. Je??li b?dziesz zak????ca?? cisz? to zdesperowani s?siedzi mog? wezwa? Pogromc??w Ha??asu. A tego by?? nie chcia??. Uwierz mi na s??owo.

Tagi: , , ,
Kategoria: Recenzje |
Ilosć Komentarzy: 1 »

Jeden Komentarz to “Pan ??mier?, Jasio Pistolet I Inni”

  1. wilq napisał:
    marzec 19th, 2008 at 15:11

    kto?? tu sie opierdala !

Komentarze