Doniek Blog

Ciekawostki

« Poprzednie Wpisy Nastepne Wpisy »

War Zone: Pierwsze Zdj?cie

Autor: doniek | grudzień 10, 2007

punisher war zone

Na stronie firmy Marvel ukaza??o si? niedawno pierwsze oficjalne zdj?cie z filmu “Punisher: War Zone”. Na zdj?ciu znajduje si? oczywi??cie tytu??owy bohater grany przez znanego z serialu “Rome” Ray’a Stevenson’a. Na fotce wida? Franka podczas wykonywania swoich codziennych “nudnych” obowi?zk??w. Ot zwyczajny dzie?? w pracy, nic specjalnego :). Moj? uwag? zwr??ci?? fakt, i?? zdj?cie prawie wiernie przedstawia fragment jednej z ok??adki komiks??w. Zobaczcie sami poni??ej:

Zdj?cie
punisher war zone Ray Stevenson
Ok??adka
punisher ok??adka mandragora

Ciekawe prawda? Mam nadziej?, ??e nie tylko to jedno zdj?cie ale i ca??y film b?dzie utrzymany w odpowiednim klimacie.

Tagi: , , ,
Kategoria: Ciekawostki, Film |
Brak Komentarzy »

Batman w 3D

Autor: doniek | listopad 5, 2007

batman 3d okulary 1966 rok

Niebezpieczni jest grzeba? w odm?tach internetu. Mo??na przypadkowo natkn?? si? na rzeczy kt??re powal? Was na kolana. W??a??nie chc? przedstawi? moim drogim czytelnikom jedn? z nich. Jest to komiks (jak??eby inaczej) z przygodami Batmana. Co w nim takiego wyj?tkowego? Pochodzi z roku 1966, ale nie to jest jego ewenementem. Jego unikalno??? polega na tym, ??e jest to komiks 3D czyli tr??jwymiarowy. S?dz?c po ok??adce opowiada on o zmaganiach Mrocznego Rycerza z Pingwinem, towarzyszy im w tym tak??e Robin. Do numeru zosta??y do???czone bajeranckie okulary w kszta??cie nietoperza (fota na g??rze wpisu) :). No, po prostu wypas. Przypomina mi to czasy kiedy Tik Tak puszcza?? w telewizji obraz 3D i jak mia??e?? odpowiednie okulary to ci truskawki b?d?? inne owoce wy??azi??y z kineskopu. W sumie efekt by?? ciekawy, zastanawiam si? jak by to wygl?da??o w przypadku komiksu. Jakby komu?? wpad?? w r?ce ten komiks to z ch?ci? go po??ycz?, oczywi??cie wraz z okularami.
Kolejn? ciekawostk? jest to, ??e “Batman” nie zosta?? wydany przez DC. Wydawc? tego tr??jwymiarowego dzie??a jest niejaka National Periodical Publications. Przyznaje si?, ??e pierwszy raz s??ysz? o tym wydawnictwie i nawet nie mam poj?cia czy ono nadal istnieje. No c????, mo??e kiedy?? to sprawdz?. A tymczasem prezentuj? ok??adk? tego wiekopomnego dzie??a.

batman 1966 robin 3D ok??adka

Tagi: , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Ilość Komentarzy: 2 »

Cenzura DC

Autor: doniek | październik 22, 2007

Jako, ??e gwiazdka, miko??aj i inne prezentogenne dni coraz bli??ej, szpera??em sobie po stronach wydawnictwa DC. Szuka??em dla siebie jakiego?? prezentu. (Tak, jestem osoba kt??ra lubi sama sobie kupi? co?? w prezencie.) Przegl?da??em wi?c wydania zbiorcze i korzysta??em z mo??liwo??ci podgl?du pierwszych stron komiksu. I podczas przegl?dania Preacher vol.2 “Until The End Of World” (w Polsce wydane przez Egmont i rozbite na dwie cz???ci “A?? do ko??ca ??wiata” i “?owcy”) moim oczom ukaza??a si? co?? takiego:

preacher until the end Of world

Prawda, ??e urocze. Firma postanowi?? ocenzurowa? emocjonaln? wypowied?? Custer’a. Wed??ug mnie jest to dobry chwyt marketingowy, ale raczej nie o marketing tutaj chodzi. Po prostu firma zabezpiecza si? przed pozwami o wulgarno???, kt??ra mog??a by wypaczy? niewinne umys??y ameryka??skich dzieci. Dobrze, ??e nie cenzoruj? wyda?? papierowych. Wyobra??cie sobie jak wygl?da?? by w??wczas “Preacher” 🙂 Ennis’a by chyba krew zala??a :).

i

Tagi: , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »

7 Seksownych Bohaterek Komiks??w

Autor: doniek | październik 16, 2007

Jaki?? czas temu ameryka??ski magazyn dla pan??w “Maxim” zrobi?? ranking 15 najseksowniejszych bohaterek ameryka??skiego komiksu. Postanowi??em ograniczy? ten ranking do postaci znanych w Polsce szerszej publiczno??ci. I tak w??a??nie powsta?? niniejszy ranking. Zapraszam i ??ycz? mi??ej zabawy.

7. STORM
storm Ororo Munroe

Ororo Munroe czyli Storm, afryka??ska pi?kno??? posiadaj?ca zdolno??? kontrolowania pogody. Uwielbia zmienia? fryzury jak r?kawiczki. cech? charakterystyczn? jest posiadanie bia??ych w??os??w. Jej wysportowane hebanowe cia??o skusi??o ju?? niejednego faceta. W??r??d jej podboj??w znalaz?? si? mi?dzy innymi:Forge i Black Panther.

6. VAMPIRELLA
vampirella

Vampirella – marzenie ka??dego fetyszysty. Kruczow??osa kobieta ubrana prawie zawsze w czerwone bikini i wysokie kozaki z czarnej sk??ry. Opr??cz gor?cego cia??a posiada r??wnie?? gor?cy temperament. Tak ju?? jest jak jeste?? wampirem. Vampirella jako jedyna osoba w tym rankingu nie pochodzi z Ziemi. Jest ona przedstawicielk? planety Drakulon. (Jestem ciekaw czy wszystkie jej kole??anki ubieraj? si? podobnie.) Chyba nie ma na ??wiecie m???czyzny kt??ry by nie pragn??? zosta? “ugryzionym” przez nasza mi??? wampirzyc?.

5. NANCY CALLAHAN
sin city nancy callahan

Nancy Callahan – gor?ca striptizerka z grzesznego miasta. Jej cecha charakterystyczna to umiej?tno??? pos??ugiwania si? lassem.
Robi to tak perfekcyjnie, ??e zadziwia tym ka??dego faceta kt??ry to widzi. A mo??e chodzi o to, ??e Nancy pokazuje swoje umiej?tno??ci tylko na scenie klubu w kt??rym ta??czy. A podczas ta??ca potrafi zahipnotyzowa? wszystkich klient??w i mimo tego, ??e sa oni w wi?kszo??ci pijani to i tak nikt jej nie ??mie dotkn??. A wiecie czemu? Bo ma “anio??a str????a”.

4. LOIS LANE
Lois Lane superman

Lois Lane – w??cibska dziennikarka z “Daily Planet”. Prywatnie narzeczona a nast?pnie ??ona Supermana. Jedyna osoba z tej listy nieposiadaj?ca ??adnych nadprzyrodzonych umiej?tno??ci. Ale to nie zabrania jej posiadania super cia??a na kt??re polecia?? nawet Cz??owiek Ze Stali, kt??ry m??g??by mie? ka??d? ziemiank? i nie tylko ziemiank? je??li by tego zechcia??. Ale on wybra?? t? zadziorn? reporterk?. Ziemskie Kobiety kontra Reszta Wszech??wiata 1:0.
Czytaj dalej »

Tagi: , , , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Ilość Komentarzy: 4 »

Umar?? Kapitan, Niech ??yje Kapitan

Autor: doniek | październik 12, 2007

Captain America by Alex Ross

Jak wszystkim powszechnie wiadomo Captain America (Kapitan Ameryka) nie ??yje. Zosta?? zastrzelony przez snajpera. Jego zab??jstwo by??o nast?pstwem konflikty pomi?dzy nim a Iron Man’em, szczeg????y w serii “Civil War” (o “Civil War” napisz? nied??ugo). Jego ??mier? zosta??a og??oszona wszem i wobec. Poda??y j? najwi?ksze ameryka??skie gazety, zreszt? nie tylko ameryka??skie. Wspomnia??a o tym “Polityka” i “Gazeta Wyborcza”. Mo??na powiedzie?, ??e ta ??mier? wstrz?sn???a ca??ym ??wiatem. Zastanowi??o mnie tylko jedno, czy a?? tak bardzo spad??a sprzeda?? komiksu, ??e trzeba by??o posun?? si? do tak drastycznego kroku? Wszak nie od dzi?? wiadomo, ??e nic si? tak dobrze nie sprzedaje jak ??mier? i tragedia (wystarczy spojrze? na ok??adki “Faktu”). Kolejnym pytaniem by??o czy go o??ywi?? Bo wiadomo, ??e to ikona ameryka??skiego komiksu, cz??owiek kt??ry walczy?? z faszystami, komunistami i wszelkiego rodzaju z??ymi “bad guys” (czeka??em tylko kiedy go wy??l? do Iraku). Czy te?? b?d? mieli jaja ze stali i pozostawi? go na zawsze po drugiej stronie (tak jak to by?? z Colossus’em z X-man, nie myli? z seri? “Ultimate X-man”). I wiecie co? Nie mieli jaj. Captain America powraca. Zgodnie z zasad?, ??e umiera cz??owiek ale nie posta? (lub te??, nie zarzyna si? kury znosz?cej z??ote jajka). A skoro zmienia si? cz??owieka wewn?trz kostiumu (prawdopodobnie, bo dowiemy si? tego dopiero z komiksu “Captain America #34”) to trzeba zmieni? i kostium. I tego zadania podj??? si? Alex Ross. Ci co widzieli jego tw??rczo??? wiedz?, ??e jego rysunki sa zblizone do rzeczywisto??ci jak najbardziej to mo??liwe. Czasami przypominaj? zdj?cia i mo??na by przysi?c, ??e to album z fotografiami obrobionymi komputerowo a nie r?cznie rysowany komiks. Ale odbiegam troch? od tematy. Nowy kostium nie jest wcale taki nowatorski, nadal pozosta??a gwiazda i paski, pask??w jest tylko mniej. Uniform nie jest ju?? taki niebieski, spodnie s? czarne z niebiesk? lam??wk?. Niestety pozosta??y badziewne “skrzyde??ka wolno??ci” przy g??owie. Najwi?ksza zmiana nast?pi??a w dziedzinie uzbrojenia. Opr??cz tradycyjnej tarczy Captain America dosta?? jeszcze n???? i uwaga…. pistolet. Tak, trudno w to uwierzy? lecz od numeru #34 b?dzie on biega?? z broni? po ulicach. Czy??by narodziny nowego Punisher’a? Z czasem zobaczymy czy cz??owiek w ??rodku ma mentalno??? Rogersa, czy te?? b?dzie to wypaczony umys?? Franka Castle.
Poni??ej mo??ecie zobaczy? najnowsz? oraz najbardziej znan? wersj? kostiumu Captain America:

Captain America by Alex Ross nowy Kapitan Ameryka by Alex Ross Captain America

Tagi: , , , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »

Jackie Chan gwiazd? X-MAN 4

Autor: doniek | wrzesień 20, 2007

Jackie Chan, gwiazdor kina kopanego, ma zamiar wyst?pi? w najnowszym filmie z serii “X-Men”. Rozmawia?? ju?? na ten temat z re??yserem poprzedniej cz???ci przyg??d mutant??w. Brett Ratner wys??ucha?? propozycji Jacka z najwi?kszym skupieniem. A zreszt? zobaczcie sami:

Tagi: , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Ilość Komentarzy: 3 »

Teledyski Ze Spawn’em

Autor: doniek | wrzesień 17, 2007

Na blogu For those about to rock pojawi?? sie bardzo ciekawy wpis o grupie Iced Earth, grupa ta nagra??a tzw. album koncepcyjny oparty na losach niejakiego Ala Simonnsa, znanego w niekt??rych kr?gach jako Spawn. Opr??cz informacji o albumie notka zawiera par? teledysk??w z Alem w roli g????wnej. Serdecznie zapraszam do przeczytania i pos??uchania. Naprawd? warto.

Tagi: , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Ilosć Komentarzy: 1 »

“Black Power”

Autor: doniek | lipiec 28, 2007

Bardzo ciekaw? notk? znalaz??em na blogu sokrates ijoekelsoey. Nosi ona tytu?? “Black Power”. Jest to przedstawienie czarnosk??rych bohater??w komiksowych. Napisana jest ona w bardzo zabawny spos??b i z du??ym przymro??eniem oka, przywodzi na my??l niekt??re artyku??y z ameryka??skiego magazynu komiksowego “Wizard”. Naprawd? bardzo polecam. “Black Power” znajdziecie tutaj.

Tagi: ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »

Polski zwiastun “Stardust”

Autor: doniek | czerwiec 10, 2007

W sieci zadebiutowa?? niedawno polski zwiastun do ekranizacji ksi???ki Gaiman’a “Gwiezdny Py??”. Ksi???ka to opowiada o m??odym cz??owieku i jego pierwszym mi??osniym zauroczeniu. Natchniony mi??o??? bohater o??wiadcza swojej wybrance, ??e zrobi dla niej wszystko. Pech chcia?? ??e w tym momencie przelecia??a im nad g??ow? spadaj?ca gwiazda i nasz zakochany m??odzieniec zosta?? wys??any przez sw? wybrank? na jej poszukiwanie. Oczywi??cie zanim j? znajdzie przytrafi mu si? wiele przyg??d. Nie wiem czy wspomnia??em o tym ??e gwiazda spad??a do zaczarowanej krainy pe??nej magii, czar??w, morderstw i podst?p??w?
Jak dla mnie zapowiada si? wspania??y film. Do tego jeszcze z tak? obsad?. Sami zobaczcie:

Tagi: , , ,
Kategoria: Ciekawostki, Film |
Brak Komentarzy »

Ulubiony komiks Zczuba

Autor: doniek | czerwiec 5, 2007

Zczuba si? zdemaskowa??o. W dzisiejszej notce zczubaki oznajmi??y jaki jest ich ulubiony komiks. Ot???? jest nim….. (werble !!!!!!) “100 BULLETS”. W Polsce znany pod tytu??em “100 Naboi” i wydawany jest przez wydawnictwo Mandragora (Swoj? drog? ile mamy jeszcze czeka? na nast?pny tom ?).
P.S. Jest to tak??e m??j ulubiony komiks 🙂

Tagi: , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Ilosć Komentarzy: 1 »