Doniek Blog

Dru??yna L pot?pionych

Autor: doniek | lipiec 15, 2010

losers logo

Ta recenzja filmowa mia??a zaczyna? si? tak:
“Wreszcie moja cierpliwo??? zosta??a nagrodzona. Po tylu gniotach nie wartych obejrzenia. Tylu zmarnowanych oczogodzinach wreszcie zobaczy??em w tym roku ekranizacj? kt??ry wgniata w fotel. Ten film w moim tegorocznym rankingu ekranizacji zajmuje drug? lokat?, Pierwsza jest okupowana przez “Kick-Ass“. Z kronikarskiego obowi?zku dodam, ??e na ostatnim miejscu znajduje co?? co zapewne przez pomy??k? nosi tytu?? “Whiteout” (to co?? powinno mie? tytu?? “The Thing Without Thing”) bo z komiksem ma to tyle wsp??lnego co… nawet dobrego por??wnania nie mog? wymy??li? na okre??lenie tego przypadku. Ok, wracam do tematu g????wnego. Jak wspomnia??em film jest rewelacyjny i polecam go ka??demu.”

Niestety, ??y??ka nie istnieje. A pierwszy akapit zosta?? u??o??ony pod wp??ywem trailera. I po raz kolejny zosta??em perfidnie oszukany.
Czytaj dalej »

Tagi: , , , , ,
Kategoria: Film, Filmy Fabularne, Recenzje |
Brak Komentarzy »

M??j pierwszy raz w Centrum Komiksu

Autor: doniek | lipiec 14, 2010

centrum komiksu logoJaki?? czas temu opisywa??em swoje wra??enia z zakup??w w Komikslandii. W komentarzach umieszczonych pod tym wpisem znalaz??a si? rada udzielona przez niejakiego pjp. Brzmia??a ona mniej wi?cej “Id?? Pan do CK”. No wi?c niezw??ocznie si? do niej zastosowa??em. Co prawda moje niezw??ocznie trwa??o r??wno dwa lata ale fakt faktem uda??em si? na zakupy do Centrum Komiksu.

W tym miejscu pragn? zrobi? ma??? dygresj?. Ot???? miasto ???d?? sta??o si? ostatnimi czasy komiksow? pustyni?. To znaczy nigdy nie by??o pod tym wzgl?dem za r????owa ale zawsze co?? by??o. Obecnie nic nie ma. Jedynym sklepem oferuj?cym w tym nieszcz?snym mie??cie komiksy sta?? si? Empik. A m??j stosunek do komiks??w z oferty Empiku jest nast?puj?cy: Omijam z daleka. By? mo??e spowodowane jest to tym, ??e ??le si? czuj? kiedy widz? te biedne komiksy zjechane przez brudne r?ce ludzi ich nie godnych. Ale ja jestem dziwny pod tym wzgl?dem. Mam awersj? do kupowania “rozdziewiczonych” komiks??w. No chyba, ??e jestem w antykwariacie. Ale to inna para kaloszy. Wracaj?c do tematu.
Czytaj dalej »

Tagi: , , ,
Kategoria: Blog |
Ilość Komentarzy: 4 »

Najlepsza recenzja na ??wiecie

Autor: doniek | maj 19, 2010

Dzisiaj b?dzie kr??tko. Zapraszam do przeczytania najlepszej recenzji komiksu na ??wiecie (wed??ug mnie, oczywi??cie). Recenzja ta znajduje si? na stronach “Rzeczpospolitej”. Prosz? zwr??ci? uwag? na to z jak? pasj? autor wyra??a si? o tre??ci merytorycznej opisywanego komiksu, jak zachwyca si? kresk? oraz u??o??eniem kadr??w. Po prostu mistrzostwo. Nie przeci?gam ju?? d??u??ej, zapraszam do zapoznania si? z najlepsz? recenzj? na ??wiecie: Tytus z czerwon? gwiazd? na lancy

P.s. Tytus sko??czy?? si? na “Kill ’em all” XIX ksi?dze.

Tagi: , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »

Zosta??em skopany

Autor: doniek | kwiecień 23, 2010

kick-ass

Wczoraj wieczorem postanowi??em wybra? si? do kina. Jak pewnie si? domy??lacie nie mia??em za bardzo problem??w z wyborem filmu. Poszed??em oczywi??cie obejrze? ekranizacj? komiksu Marka Millara “Kick-Ass”. I powiem Wam, ??e nie ??a??uje wyboru. Nie b?d? streszcza?? o czym jest film, poniewa?? podejrzewam, ??e 90% czytelnik??w tego bloga posiada t? wiedz?. A Ci co nie posiadaj? to b?d? czerpa? jeszcze wi?ksz? przyjemno??? jak si? wybior? do kina.

Przed wej??ciem na sal?, wpad?? mi jeszcze?? w r?ce wywiad przeprowadzony przez Wojciecha Orli??skiego z re??yserem “Kick-Ass” Matthewem Vaughn (“Du??y Format” – dodatek do czwartkowej Gazety Wyborczej). Dowiedzia??em si? z niego, ??e du??e studia filmowe nie chcia??y si? podj?? realizacji tego filmu. Ba??y si? wyst?puj?cej tam przemocy. Powiem Wam, ??e ludziom odpowiedzialnym za t? decyzj? powinno si? da? premie. Brak du??ego studia wp??yn??? tylko pozytywnie na ten obraz. Bo wyobra??acie sobie ekranizacj? “Kick-Ass” z kategoria PG13? Koszmar.

Czytaj dalej »

Tagi: , , , ,
Kategoria: Film, Filmy Fabularne, Recenzje |
Brak Komentarzy »

Powr??t do przesz??o??ci IV: Superman

Autor: doniek | styczeń 14, 2010

superman logo s

Ka??dy, powtarzam, ka??dy cz??owiek na Ziemi (a na pewno 98% populacji) zna pochodzenie Supermana. Ostatni syn planety Krypton przyby?? na zielon? planet? gdzie zosta?? adoptowany przez pa??stwa Kent. Wychowa?? si? na ich farmie gdzie dzi?ki wspania??emu ameryka??skiemu s??oneczku nabra?? masy mi???niowej (s??oneczko dzia??a??o tylko na mi???nie, zwoje m??zgowe by??y na nie odporne) i ruszy?? ratowa? ??wiat, a w??a??ciwie to Metropolis. Koniec. Kropka. To wiedz? wszyscy. Ale nie wszyscy zdaj? sobie spraw?, ??e pocz?tkowo Superman mia?? by? cz??owiekiem i… podr????nikiem w czasie.

W 1934 roku Jerry Siegel poszukiwa?? rysownika do swoich scenariuszy o Supermanie, by??o to 4 lata przed podj?ciem wsp????pracy z National Allied Publications (p????niejszym DC Comics). Podczas tych poszukiwa?? zwr??ci?? si? mi?dzy innymi do pana Russella Keatona, rysownika odpowiedzialnego za komiks “Buck Rogers“. Zwr??ci?? si? do niego w formie listu. A w nim nakre??li?? orgin g????wnego bohatera. I w??a??nie w tym li??cie mo??na przeczyta? nast?puj?ce s??owa:

1. In his laboratory, the last man on earth worked furiously. He had only a few moments left.
2. Giant cataclysms were shaking the reeling planet, destroying mankind. It was in its last days, dying…
3. The last man placed his infant babe within a small time-machine he had completed, launching it as —
4. — the laboratory walls caved-in upon him.
5. The time-vehicle flashed back thru the centuries, alighting in the primitive year, 1935 A. D. A passing motorist sighted the metal cylinder…
6. …and upon investigating discovered the sleeping babe within.

No dos??ownie “Back to the future” :). Patrz?c z perspektywy czasu, Siegel dobrze zrobi?? zmieniaj?c miejsce narodzin Supermana. Przez to nie na??o??y?? na seri? ??adnych ogranicze?? czasowych i dlatego jeszcze mo??e si? ona ukazywa?. Tak wiem, mocno naci?gana ta teoria :).

Orygina?? Zdj?cie oryginalnego listu oraz jego transkrypcj? mo??na znale??? tutaj. Jest tam jeszcze par? ciekawych punkt??w.

Tagi: , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »

To ptak? To samolot?

Autor: doniek | styczeń 8, 2010

Czasami w ??yciu zdarza si? taka chwila kiedy nie wiadomo czy ??mia? si? czy p??aka?. Oto w??a??nie przedstawi? Wam jeden z takich przypadk??w. Ale na sam pocz?tek konkurs. Konkurs jest z gatunku “Zwierze w paski? Biedronka!!!”. Oto pytanie. Kogo z komiksowych bohater??w przedstawia figurka na zdj?ciu poni??ej. Czas start.

tandetna figurka superbohatera baz logo

5… 4… 3… 2… 1… Koniec. A teraz czas na odpowied??. To ptak? To samolot? Nie, to….
Czytaj dalej »

Tagi: , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Ilość Komentarzy: 3 »

Batman i Superman kontra Joker i sp????ka w wersji Lego

Autor: doniek | styczeń 7, 2010

batman lego logo

Niekt??rzy ludzie maj? za du??o czasu. Pr??buj? go sobie zagospodarowa? robi? niedorzeczne rzeczy. Na przyk??ad czytaj? komiksy, prowadz? blogi, bawi? si? klockami i nie przeszkadza im fakt nie posiadania dzieci. W??r??d nich zdarzaj? si? jednostki wybitne. Potrafi? one wznie??? wykonywan? przez siebie czynno??? na poziom niedost?pny dla zwyk??ych ??miertelnik??w. Tak jest w??a??nie z osobnikiem ukrywaj?cym si? pod pseudonimem forrestfire101.

Cz??owiek ten przy pomocy klock??w lego i swojej chorej/niesamowitej* wyobra??ni stworzy?? filmik z najwi?kszymi gwiazdami DC Comics w rolach g????wnych. Gwiazdy te to oczywi??cie Batman i Superman. A filmik opowiada o ucieczce wi???ni??w z Arkham. Brzmi znajomo? ;). Zanim napisze wi?cej zobaczcie filmik.

I co? Mia??em racj?? Pewnie, ??e mia??em. Czapki z g????w Panie i Panowie. Mnie najbardziej urzek??a scenariusz tego klipu. Pokazuje on doskonale “mroczn?” osobowo??? Batmana. Swoj? droga ten kr??tki filmik bije na g??ow? filmy fabularne “Baman Forever” i “Batman i Robin”. By? mo??e trudniej jest napisa? dobry scenariusz do filmu pe??nometra??owego. Nie wiem. Nigdy nie pisa??em ??adnego scenariusza i w?tpi? czy w przysz??o??ci b?d?. Ale fakt jest faktem, ??e forrestfire101 odwali?? kawa?? porz?dnej roboty. Je??li chcecie zobaczy? jakie?? inne jego filmy to zapraszam na jego kana?? Youtube. Znajdziecie tam jeszcze par? fajnych materia????w.

___________________________________________
* niepotrzebne skre??li?

Tagi: , , ,
Kategoria: Ciekawostki, Film |
Brak Komentarzy »

Spider-Man i Bono na Broadway’u

Autor: doniek | styczeń 6, 2010

bono the edge spider-man turn off the dark broadway musical

W??a??nie przeczyta??em, ??e na dzie?? 25 lutego roku 2010 jest zaplanowana premiera musicalu “Spider-Man: Turn Off The Dark”. Oczywi??cie zostanie on wystawiony na deskach s??awetnego Broadway’u. Powiem Wam szczerze, ze zosta??em mile zaskoczony tym faktem. Zw??aszcza kiedy poklika??em sobie po oficjalnej stronie (link wy??ej) i zobaczy??em kto odpowiada za teksty i muzyk? do tego dzie??a. Ot???? ci???ar stworzenia oprawy muzycznej wzi??? na swoje barki zesp???? U2. A w??a??ciwie to po??owa zespo??u U2. No dobra, za muzyk? i teksty odpowiada Bono i The Edge, czyli wokalista i gitarzysta U2. Czemu nie zaprosili do tego przedsi?wzi?cia reszty koleg??w? Nie wiem, nie wnikam, ich sprawa.

Warto przypomnie?, ze nie jest to pierwszy przypadek romansu muzyk??w U2 z komiksem. Wcze??niej bowiem robili oni (wszyscy, a nie jak tym razem po??owa) u konkurencji. Ich utw??r pod tytu??em “Hold me, thrill me, kiss me” zosta?? wykorzystany do promocji trzeciego filmu o Batmanie znanego ca??emu ??wiatu jako “Batman Forever”. Trzeba przyzna? uczciwie, ??e piosenka ta jest ??wietna i patrz?c z perspektywy czas jest ona najlepszym momentem w filmie. Leci bowiem na napisach ko??cowych i dzi?ki temu ten koszmarek (film “Batman Forever”) ma przynajmniej mi??e zako??czenie :).

A teraz ciekawostka. Po wej??ciu na stron? oficjaln? musicalu (link wy??ej jak wy??ej) dane jest nam us??ysze? fragment muzyki. Nie wiem czy ten urywek zostanie wykorzystany w przedstawieniu czy te?? nie, ale bardzo mi si? on kojarzy z utworem z “Batman Forever”. Czy tylko ja tu, z moj? paranoj?, wietrz? jaki?? spisek, cz te?? jeste??my ??wiadkami zjadania w??asnego ogona przez Bono i sp????k??

Tagi: , , , , , ,
Kategoria: Zapowiedzi |
Brak Komentarzy »

Podsumowanie 2009 na Doniek.pl

Autor: doniek | styczeń 4, 2010

Jak wszyscy zdaj? sobie spraw?, od 4 dni mamy rok 2010. Najwy??szy wi?c czas na podsumowanie jego poprzednika. Podsumowanie b?dzie dotyczy? mojej dzia??alno??ci na tym blogu. Nie spodziewajcie si? wi?c jakiego?? super podsumowania. Podam kilka zabawnych fakt??w na tema bloga z komentarzami. Zaczynam wi?c:

Ilo??? napisanych artyku????w (tekst??w) – 21
Tak, zdaje sobie spraw?, ??e to cholernie ma??o. Postaram si? w tym roku poprawi? cz?stotliwo??? wpis??w. Wszystko zale??y od mojego samozaparcia i silnej woli. 🙂

Ilo??? u??ytkownik??w w 2009 – 16773
Strasznie ma??o, pewnie po odrzuceniu wizyt spamer??w i innych ma??ci niechcianych odwiedzaj?cych zosta??a by pewnie 1/3 tej liczby. Ale co si? dziwi?, przy takiej cz?stej aktualizacji :).

Najcz???ciej komentowany artyku?? w 2009Zosta??em Bezczelnie Skopiowany i Marvel jest dla dzieci a DC dla doros??ych, obydwa po 4 komentarze.
Nie ma si? co dziwi?, obydwa tematy kontrowersyjne i wywo??uj?ce poruszenie :).

Najcz???ciej linkowany artyku??Jak chciwo??? zabi??a Sandmana

Keyword z najwi?ksza ilo??ci? wej??? – “komiksy download

Najdziwniejszy keyword w statystykach – “chc? przeczyta? tu komiks z hannah montana” i “angielska firma obuwnicza kids
No tak, pomys??owo??? ludzka wraz z algorytmem wujka Google daje ciekawe wyniki 🙂

To tyle drodzy czytelnicy, mam nadziej?, ??e za rok te statystyki b?da o wiele lepsze. Zw??aszcza te z punktu pierwszego 🙂

p style=

Tagi: , ,
Kategoria: Blog |
Brak Komentarzy »

Komiks W S??u??bie Rz?du

Autor: doniek | grudzień 21, 2009

Wszyscy wiemy jak po macoszemu tratowany jest komiks w Polsce. Uwa??any jest on za lektur? dla dzieci. A doros??a osoba czytaj?ca komiks lub powie??? graficzn? (nie lubi? tego okre??lenia) uwa??ana jest za dziwaka lub ostatecznie ekscentryka. Dlatego w??a??nie z zazdro??ci? patrz? na rynek ameryka??ski. Tam potrafi? zrobi? u??ytek z historii obrazkowych. Mog? by? one na przyk??ad wykorzystane do nauki lub wychowania spo??ecze??stwa. Oczywi??cie ka??da dekada ma swoje w??asne demony. Czasami s? to narkotyki, czasami komuni??ci a czasami osoby o odmiennej orientacji seksualnej w s??u??bach mundurowych. I z ka??dym z tych problem??w (demon??w) mo??na si? zmierzy?/walczy? za pomoc? komiksu.

Doskona??ym tego przyk??adem jest odkryta ostatnio strona zawieraj?ca ca??? mas? takich komiks??w “propagandowych”/wychowawczych. Znajdziemy tutaj zar??wno komiks o narkotykach z Kapitanem Ameryk? w roli g????wnej, wspomniany wcze??niej komiks o homoseksualizmie w ameryka??skiej armii i wiele jeszcze ciekawszych rzeczy. Niekt??re z tych komiks??w s? rysowane przez takie legendy sztuki komiksowej jak na przyk??ad Will Eisner. Najfajniejsze jest to, ??e mo??na wi?kszo??? z nich pobra? w ca??o??ci jako pliki PDF. Tak wi?c je??eli chcesz pozna? kawa?? historii USA a zw??aszcza zobaczy? jak zmienia??o si? my??lenie na przestrzeni lat to ta strona jest naprawd? warta uwagi.

Strona z tymi komiksami (wszystkiego 183 tytu??y) znajduje si? pod adresem: http://contentdm.unl.edu/cdm4/browse.php?CISOROOT=%2Fcomics&CISOSTART=1,1. Jak wida? nie jest to adres user friendly wi?c najlepiej doda? go od razu do ulubionych. Tak jak ja to zrobi??em.

Tagi: , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »