Doniek Blog

Sprawy Organizacyjne #1

Autor: doniek | kwiecień 10, 2012

Mo??e kto?? zauwa??y?? a mo??e nie, na blogu trwaj? w??a??nie wiosenne porz?dki. Zosta??o mi?dzy innymi przyci?te archiwum. Obecnie prezentuje si? ono w postaci miesi?cznej, a nie dziennej jak poprzednio. Kolejna nowo??? to baza recenzji dost?pnych na blogu. Znajdziecie tam wszystkie recenzje film??w oraz komiks??w, kt??re zosta??y umieszczone na ??amach tej witryny.

Tagi:
Kategoria: Blog |
Brak Komentarzy »