Doniek Blog

Spider-Man i Stalin

Autor: doniek | sierpień 3, 2010

Grzebi?c sobie w odm?tach sieci (poniek?d z obowi?zk??w s??u??bowych, poniek?d w formie relaksu) natkn???em si? w serwisie Google Books na ??wietn? pozycj? zwi?zan? z komiksami. Ksi???ka kt??rej autorem jest Jos? Alaniz nosi tytu?? “Comic Art in Russia” i jak mo??na si? domy??le? opisuje dzieje sztuki komiksowej u naszych pobratymc??w ze wschodu. Jedynym minusem przy czytaniu jest to, ??e za szybko si? ko??czy t? ksi???k?. Spowodowane jest to ograniczeniami na??o??onymi przez wydawce tej pozycji. Do darmowego poczytania mamy zaledwie zaledwie par? fragment??w ale i tak warto. Je??eli za?? chcesz przeczyta? wi?cej to ju?? musisz kupi? t? pozycj? w wersji analogowej. Tak wiec jak komu?? nie jest obcy j?zyk angielski to powinien zapozna? si? z tymi fragmentami.

A nawi?zuj?c do tytu??u wpisu. Co maj? ze sob? wsp??lnego Stalin i Spider-Man? A to:
Czytaj dalej »

Tagi: , , , , ,
Kategoria: Ciekawostki, Czytam |
Brak Komentarzy »