Doniek Blog

Cenzura DC

Autor: doniek | październik 22, 2007

Jako, ??e gwiazdka, miko??aj i inne prezentogenne dni coraz bli??ej, szpera??em sobie po stronach wydawnictwa DC. Szuka??em dla siebie jakiego?? prezentu. (Tak, jestem osoba kt??ra lubi sama sobie kupi? co?? w prezencie.) Przegl?da??em wi?c wydania zbiorcze i korzysta??em z mo??liwo??ci podgl?du pierwszych stron komiksu. I podczas przegl?dania Preacher vol.2 “Until The End Of World” (w Polsce wydane przez Egmont i rozbite na dwie cz???ci “A?? do ko??ca ??wiata” i “?owcy”) moim oczom ukaza??a si? co?? takiego:

preacher until the end Of world

Prawda, ??e urocze. Firma postanowi?? ocenzurowa? emocjonaln? wypowied?? Custer’a. Wed??ug mnie jest to dobry chwyt marketingowy, ale raczej nie o marketing tutaj chodzi. Po prostu firma zabezpiecza si? przed pozwami o wulgarno???, kt??ra mog??a by wypaczy? niewinne umys??y ameryka??skich dzieci. Dobrze, ??e nie cenzoruj? wyda?? papierowych. Wyobra??cie sobie jak wygl?da?? by w??wczas “Preacher” 🙂 Ennis’a by chyba krew zala??a :).

i

Tagi: , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »

Chandlerowski Batman

Autor: doniek | wrzesień 14, 2007

batman rozbite miasto broken cityW ko??cu si? doczeka??em, jedna z najbardziej upragnionych opowie??ci o mrocznym rycerzu wre??cie w Polsce. Pami?tam jak w 2004 rok wpad??em na chwil? do Empiku i tam by?? ON. Batman, numer 620. Spytacie co w nim takiego niezwyk??ego? Autorzy!!! Od tego numeru na 6 kolejnych wyda?? pa??eczk? przejmuj? panowie Risso i Azzarello (oklaski), czyli niesamowity duet odpowiedzialni za najlepszy komiks wydany kiedyolwiek w Polsce, czyli “100 Bullets”. Oczywi??cie niezw??ocznie naby??em ten komiks, kusi?? mnie on tak, ??e poczu??em si? przez chwil? niczym Frank Miller (patrz wst?p do “Powr??t Mrocznego Rycerza”). Przeczyta??em i by??em oczarowany, z niecierpliwo??ci? czeka??em na kolejne cz???ci. W?drowa??em pomi?dzy p????kami Empiku niczym kaznodzieja w poszukiwaniu Boga. Po zebraniu 5 cz???ci “Broken city”, nadszed?? ten dzie??, dzie?? w kt??rym dowiedzia??em si?, ??e nie dane b?dzie mi pozna? zako??czenia tej niesamowitej historii. Przestali sprowadza? Batmana do Empika. D??ugo nie mog??em si? otrz?sn?? z tego nieszcz???cia, cierpia??em i cierpia?? bym nadal gdyby nie firma Egmont. Dzi?ki niej zn??w za??wieci??o s??o??ce. To w??a??nie Oni to zrobili, wydali “Broken City”, pod nazw? “Rozbite Miasto” rozes??ali do ksi?garni w ca??ym kraju.
Ale czas ju?? ko??czy? ten przyd??ugi wst?p i przej??? do sedna sprawy.
Czytaj dalej »

Tagi: , , , , ,
Kategoria: Batman, Recenzje |
Brak Komentarzy »