Doniek Blog

Nowojorska masakra kijem hokejowym

Autor: doniek | październik 31, 2007

tmnt casey jones body countMam pytanie? Kt??ry rysownik uwielbia rysowanie scen przemocy? Kto posiada umys?? tak chory, ??e jara go kre??lenie flak??w wylatuj?cych z rozszarpanego brzucha, rozbryzganego m??zgu na ??cianie lub po??amanych ko??czyn? Jest taka osoba. To Simon Bisley. Cz??owiek kt??ry albumem “Lobo: Ostatni Czarnianin” zdefiniowa?? u mnie poj?cie “Przemoc w komiksie”. I w??a??nie ten cz??owiek odpowiada za stron? graficzn? komiksy “Body Count”, kt??rego g????wni bohaterowie to Casey Jones i jeden z ??????wi ninja – Raphael. Za scenariusz odpowiada Kevin Eastman, a dzie??o to wyda??a firma Image Comics. A co znajdujemy wewn?trz numeru? Na pocz?tku jeste??my ??wiadkami za??artej dysputy politycznej pomi?dzy Casey’em i jednym z bywalc??w baru. W dyskusji tej nie licz? si? tyle argumenty merytoryczne co si??owe, tak wi?c zamiast popis??w oratorskich mamy wspania??y popis wykorzystania n??g i pi???ci do powalenia swego oponenta. Niestety ta kulturalna wymiana zda?? zostaje przerwana poprzez wtargni?cie do baru niejakiej pani Midnight. Zawsze to milej kiedy kobieta wpada do baru, jednak s? sytuacj? kiedy tak sytuacja stwarza tylko problemy. Tak jest i tym razem, gdy?? w ??lad za Midnight pr??g baru przekracza niejaki Johnny Woo. Johnny jest zab??j? z Hong Kongu, kt??rego zadaniem jest dopa??? Midnight. Oczywi??cie Casey Jones daje si? wpl?ta? w t? ca??? rozr??b?…
Czytaj dalej »

Tagi: , , , , ,
Kategoria: Recenzje |
Brak Komentarzy »