Doniek Blog

I Zagrzmia?? Grom

Autor: doniek | październik 18, 2007

thor straczynski N?dzni ??miertelnicy! Padnijcie na kolana przed synem Odyna i J??rd, m???em Sif, wywodz?cym si? z dynastii As??w, panem burzy i piorun??w, si?? witalnych i rolnictwa. Pochylcie swe g??owy w pokorze przed obliczem Thor’a. Gromow??adny powr??ci?? na Ziemi?. Powr??ci?? pogodzony ze sw? bosk? moc? funkcjonuj?ca wewn?trz s??abego ludzkiego cia??a. Jednak jest pewien problem. Thor jest samotny. Asgard przepad??. Wszyscy przyjaciele nie ??yj?. Trzeba swoje ??ycie uk??ada? od nowa. A pierwszym krokiem do tego jest odbudowanie Asgardu.
O tym mniej wi?cej opowiadaj? dwa pierwsze zeszyty serii “Thor” v.3. Za scenariusz odpowiada J.M. Straczy??ski. A to nazwisko gwarantuje nam, ??e w komiksie nie b?dzie na porz?dku dziennym akcji “dobry facet bije tego z??ego”. Ju?? na samym pocz?tku zadane jest pytanie czy B??g jest zale??ny od swych wyznawc??w, czy te?? wyznawcy s? zale??ni od Boga? Osoby kt??re czyta??y “Pomniejsze b??stwa” Terry’ego Pratchetta wiedz? do czego prowadz? takie dywagacje, a Ci co nie czytali tej ksi???ki powinni szybko to nadrobi?. Ale wracajmy do komiksu. Ca??a akcja dzieje si? w typowym ameryka??skim miasteczku, jeden pusty motel, jedna g????wna droga i pola dooko??a czyli totalna wioska. I w??a??nie tu postanawia u??o??y? sobie ??ycie Thor. Co z tego wyniknie? Nie mam poj?cia, ale ufam scenarzy??cie. I raczej nie powinienem si? rozczarowa?. Tak wi?c polecam ten komiks, cho? dwa piersze numery to w??a??ciwie przystawka przed daniem g????wnym.

Tagi: , ,
Kategoria: Recenzje, Thor |
Brak Komentarzy »