Doniek Blog

Nie zadzieraj z ??elazn? Dziewic?

Autor: doniek | sierpień 11, 2010

iron maiden logo

Ju?? lada moment. Ju?? za momencik. A dok??adnie to 16 sierpnia tego roku b?dzie mia??a miejsce premiera p??yty “The Final Frontier” zespo??u Iron Maiden. Jest to ju?? 15. studyjny album (a 26. w og??le) czo??owego przedstawiciela nurtu NWOBHM. Wprost nie mog? si? ju?? doczeka?, aczkolwiek singiel promuj?cy (“El Dorado”) jest troch? rozczarowuj?cy. Osoby nie b?d?ce za bardzo w klimacie Iron Maiden kojarzy? si? mo??e co najwy??ej z Eddiem lub z ??y??wami.

Ale zaraz!!! – zakrzykn??? kto?? z g???bi sali – To jest blog o komiksach a nie muzyce wi?c co to za offtop?
Spokojnie, spokojnie, przejdziemy zaraz do komiks??w.

Ot???? w po??owie roku 2009 niejaki pan Jason Rubin otwiera?? szeroko oczy ze zdumienia i niedowil??ania. Zosta?? on bowiem pozwany przez zesp???? Iron Maiden. Sprawa rozchodzi??a si? o nielegalne wykorzystanie zastrze??onych znak??w towarowych czyli g????wnie nazwy zespo??u. Dla wyja??nienia dodam, ??e Rubin prowadzi?? niewielkie wydawnictwo komiksowe o nazwie… “Iron and the Maiden, LLC”. Jednym z g????wnych komiks??w wydawanych przez niego by??a mini-seria pod tytu??em… “Iron And The Maiden”. Na szcz???cie wszystko zosta??o za??atwiano pomi?dzy stronami. Efektem porozumienia by??o mi?dzy innymi zmiana nazwy komiksu. Zacz??? on si? ukazywa? pod tytu??em “Iron Saint”. Dla dociekliwych mam nawet ok??adki. Oto ok??adka przed pozwem. A tak wygl?da ok??adka po ugodzie. Jak kto?? chce, to mo??e si? pobawi? w znajd?? dziesi?? r????nic pomi?dzy ok??adkami 🙂

Tagi: , , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »