Doniek Blog

Zag??osuj na Dent’a

Autor: doniek | wrzesień 26, 2007

Harvey Dent

Jako, ??e og??oszono termin nowych wybor??w i kampania wyborcza zaczyna nabiera? coraz wi?kszego t?pa, postanowi??em si? do???czy? do tych wszystkich g??upk??w i za??o??y? sztab wyborczy. Moim kandydatem jest nie kto inny jak Harvey Dent. Kandyduje on na prokuratora okr?gowego w Gotham City. Na sztandarach niesie obietnice zwalczania przest?pczo??ci pod has??em “Zero tolerancji”. Jak wida? na umieszczonym powy??ej plakacie posiada on rysy cz??owieka prawego i bardzo szlachetne spojrzenie. Wie, ??e w walce z uk??adem czekaj? na niego sprzymierze??cy w postaci komisarza Gordona i Batmana. Dzi?k nim uda mu si? wywr??ci? zielony stolik od bryd??a, przy kt??rym to stoliku przecinaj? si? nitki ???cz?ce oligarch??w ??wiatowego biznesu, polityk??w, wykszta??ciuch??w i tajne s??u??by.
A tak na serio to powy??sze zdj?cie promuje kolejna ods??on? przyg??d mrocznego rycerza. W rol? Dent’a wcieli?? si? Aaron Eckhart. Zastanawia mnie tylko ja bedzie wygl?da?? jako Two Face. Mam nadziej? ??e lepiej ni?? jego poprzednik, kt??ry by?? dla mnie zbyt kolorowy. Ale mam jakie?? dziwne przeczucie, ??e tym razem b?dzie on taki jaki powinien by?. To znaczy mroczny, szalony i przede wszystkim z??y

/p

Tagi: , , ,
Kategoria: Film |
Brak Komentarzy »