Doniek Blog

« | Strona Główna | »

Thor – fajny film w niefajnym 3D

Autor: doniek | maj 10, 2011

W ko??cu znalaz??em wolny moment?? No dobra, nie b?d? ??ciemnia??. By??o Matki Boskiej Pieni???nej wi?c znalaz??em troch? kasy i zainwestowa??em w kulturalny rozw??j swojej bucowatej osoby. Kr??tko m??wi?c poszed??em na ??Thora?. Wyda??em 27 z??ociszy i nie ??a??uje ani grosza. Warto by??o je wyda? aby zobaczy? przygody Boga Piorun??w na ziemskim (oczywi??cie ameryka??skim) padole ( jakie?? 50% seansu).

Film mniej wi?cej opowiada o tym, jak to Thor sprzeciw stawi?? si? woli swojego ojca Odyna i za kar? w ludzkiej formie zosta?? zes??any na Ziemi? aby tam wyrobi? sobie cechy charakteru niezb?dne przysz??emu w??adcy. Podczas nieobecno??ci Thora w Asgardzie, zaczyna rz?dzi? jego brat, Loki. Jednak grupie Asgardczyk??w nie podoba ta zmiana w??adzy i postanawia przekona? Thora do powrotu i walki o koron?. To tak w wielkim skr??cie o tre??ci filmu.

Prawdziw? si??? tego widowiska jest natomiast ??wiat wykreowany na ekranie. Wspania??y, skrz?cy si? przepychem Asgard oraz t?czowy most wiod?cy do niego s? wprost bajkowe i zapieraj? dech w piersiach. Na drugim biegunie jest Jotunheim. Kraina lodowych olbrzym??w. Ciemna, ponura, monumentalna. Pi?kna w gotyckim znaczeniu. Po prostu cudowna strona wizualna filmu. Jedyne do czego mo??na by si? przyczepi? to momentami zaje??d??a plastikiem. Ma to miejsce g????wnie w przypadkach zbli??e?? na zbroje g????wnych bohater??w.

Fabu??a filmu nie ma g???bszych przestoi p??ynie g??adki do przodu, kiedy ma ??mieszy? to ??mieszy, jak w scenie kiedy to Thor szuka transportu dla siebie. Nie tak??e mo??na nic zarzuci? obsadzie, no mo??e poza tym, ??e Portman to tu za bardzo nie zaszala??a. Prawdziwa chwa??a nale??y si? re??yserowi. Wida?, ??e do??wiadczenie nabyte przy ekranizacji dzie?? Szekspira zosta??o nale??ycie wykorzystane. W ko??cu film ten opowiada o walce o w??adze pomi?dzy bra?mi na kr??lewskim dworze, tyle, ??e wszystko to dzieje si? w klimatach komiksu Marvela. I pomy??le?, ??e ludzie na pocz?tku psioczyli kiedy si? dowiedzieli, ??e to w??a??nie Branagh ma re??yserowa? przygody Thora.

Z innych rzeczy kt??re mi si? podoba??y to wyst?p kolejnego znacz?cego cz??onka S.H.I.E.L.D. (daruj? sobie polsk? T.A.R.C.Z.?., bo mnie to strasznie irytuje, swoj? drog? ciekawe jak wybrn? z rozwini?cia skr??tu). W ??Iron Man 2? by??a Black Widow a tutaj mamy za to Hawkeye??a. Co prawda nagra?? si? on mniej ni?? Romanova ale zawsze co?? i jaki to fajny prezent dla fan??w. Swoja droga nasz??a mnie w??a??nie taka refleksja, ??e tych dwoje bohater??w jest troch? poszkodowanych. No bo popatrzcie. Stark dosta?? dwa filmy, Banner tak??e, Rogers jak na razie jeden, a oni co? Ani widu ani s??ychu, nic tylko epizody graj?. To samo tyczy si? Fury??ego. Przecie?? ??wietnie mo??na by by??o zrobi? histori? o jego pierwszym spotkaniu z Loganem (przedstawionym w ??Ultimate X-Men? of course). Prawda? Przypomnia??o mi si?, ze w jeszcze gorszej sytuacji s? pa??stwo Pym. O nich jak na razie ani widu ani s??ychu. Dobra koniec tego offtopa, wracamy do Thora.

Kolejn? rzecz? kt??ra mnie zaskoczy??a pozytywnie to materia?? przedstawiony w zwiastunie filmu a film. Ostatnio modne sta??o si? robieni zwiastun??w kt??re wiele zdradzaj?, poczynaj?c od g????wnych oponent??w, najlepszych efekt??w specjalnych a?? do ca??ej linii narracji w???cznie. Jednak nie w tym przypadku, co jest cholernym plusem. Bo mi??o mi by??o jak sobie podczas seansu pomy??la??em. No ta, tera Thor zrobi to wr??ci do Asgardu, skopie tego i koniec. A tu figa z makiem. Bardzo mi??e zaskoczenie.

No to na koniec, czas na tradycyjna ??y??k? dziegciu. Najwi?ksz? bol?czk? filmu jest niestety 3D. Nie rozumiem tej mani z 3D. Wszystko musi by? 3D i kropka. A w tym przypadku najlepiej w 3D wychodz? napisy dialogowe oraz napisy ko??cowe filmu (kosmos 3D). W dodatku do ogl?dania tego 3D daj? strasznie brudne, ??eby nie cytowa? Durczoka, okulary. Kt??rych to w dodatku nie mo??na doczy??ci?.

Mimo tego na film warto i???, cho?by po to aby zobaczy? Asgard.

Tagi: , , , , ,
Kategoria: Film, Filmy Fabularne, Recenzje |
Ilosć Komentarzy: 1 »

Jeden Komentarz to “Thor – fajny film w niefajnym 3D”

  1. Exmin napisał:
    maj 22nd, 2015 at 11:56

    3d w przypadku tego filmu to pora??ka. O wiele lepiej ta technika prezentowa??a si? w filmie Avengers. Jednak warto pozna? sam? histori? Thora. Aktor moim zdaniem bardzo dobrze dobrany

Komentarze