Doniek Blog

« | Strona Główna | »

Brudny Harry Demonologii

Autor: doniek | lipiec 8, 2014

Jak wszystkim (wszystkim = osoby obcuj?ce z komiksami) wiadomo Marvel wymiata w kwestii komiks??w na srebrnym ekranie. W regularnych odst?pach czas dostajemy ods??ony przyg??d ekip spod szyldu Avengers, X-Men oraz wiecznie niezrzeszonego Spider??Mana. Jednak je??li o ile w kinie idzie im wy??mienicie to na ma??ym ekranie ju?? za bardzo nie daj? rady. Ich sztandarowy produkt telewizyjny ??Agents of S.H.I.E.L.D.? m??wi?c kr??tko nie powal na kolana (m??wi? oczywi??cie o moich osobistych odczuciach). Mo??e to wina zbyt du??ych oczekiwa?? po filmach? Nie wiem. Nie podoba mi si?, nie ogl?dam.

Zupe??nie inaczej ma si? natomiast sprawa z odwiecznym konkurentem Marvela. DC Comics na ekranie filmowym stosuje taktyk? ??rzadko ale z klas??. Dzi?ki temu mamy do czynienia za ka??dym razem z filmem jak nie dobrym to bardzo dobrym. Wystarczy wspomnie? trylogi? Batmana, Watchmen czy te?? ostatni? ekranizacj? przyg??d Supermana (i nie, nie by??o takich film??w jak ??Catwoman?, ??Green Lantern? a tym bardziej ??Batman Forever? i ??Batman & Robin? ). O ile w kwestii film??w pe??nometra??owych nie szalej? z cz?stotliwo??ci? nowych premier to na polu telewizji dzia??aj? wr?cz na odwr??t. Na pocz?tku zaszaleli i zmietli konkurencj? przy pomocy ??Smallville?, nast?pnie ruszyli z “Arrow” by po dw??ch udanych sezonach zaprezentowa? serial ??The Flash?, b?d?cy spin-offem przyg??d Oliviera Quuena. Obecnie wystartowa?? kolejny serial z DC. Mowa oczywi??cie o ??Constantine? b?d?cym ekranizacja komiksu ??Hellblazer?. Oficjalna premiera tego serialu ma mie? miejsce 24 pa??dziernika na antenie stacji NBC. Jednak jak to cz?sto bywa, odcinek pilota??owy ??wyp??yn???? do sieci ju?? teraz. I w??a??nie nim chcia??em si? zaj?? zaraz po tym przyd??ugim wst?pie.

Na pewno s? jeszcze osoby kt??re pami?taj? (bo mimo wszelkich stara?? nie mog? jej wyprze? z pami?ci) ekranizacj? przyg??d Johna z 2005 roku. W??wczas w rol? tego maga egzorcysty wcieli?? si? Keanu ??Neo? Reeves. Po seansie wi?kszo??? fan??w zadawa??o sobie dwa pytania. Pierwsze – Dlaczego zrobili z mrocznego, przes?czonego magi? i okultyzmem, a przede wszystkim krwi?, komiksu film w stylu ??Buffy the Vampire Slayer?? Drugie pytanie by??o o wiele dono??niejsze ?? Dlaczego, do cholery, on jest brunetem?

Na szcz???cie wszystkie te mankamenty w serialu nie wyst?puj?. Constantine, w rol? kt??rego wcieli?? si? Matt Ryan, to posta? ??ywcem przeniesiona z kart komiksu. Tak samo zadufany, arogancki i pewny siebie skurczybyk jak jego rysunkowy pierwowz??r. No i oczywi??cie jest blondynem. Serial zawiera wszystko to co powinien. Mamy wi?c do czynienia z anio??ami, demonami, op?taniem, kre??leniem pentagram??w i enochia??skich zakl?? oraz standardow? rzecz? we wszelkich filmach z dreszczykiem czyli wiadomo??ciami pisanymi krwi? na ??cianie.

Opowiadanie tre??ci pilota??owego odcinka nie ma najmniejszego sensu. Ka??dy kto raz si? zetkn??? z komiksem wie czego si? spodziewa?. Kto si? nie zetkn???, to si? nie rozczaruje podczas swojego pierwszego spotkanie z ??Brudnym Harrym? demonologii.

Jedynym mankamentem psuj?cym odbi??r serialu jest to, ??e Constantin nie pali. A przecie?? to w??a??nie dzi?ki temu na??ogowi powsta??a jedna z najlepszych opowie??ci z tej serii. No c????, nie mo??na mie? wszystkiego. Zamiast przejmowa? si? takimi drobnymi mankamentami lepiej skupi? si? na czerpaniu przyjemno??ci z ogl?dania wyczyn??w Johna na ma??ym ekranie. Zdecydowanie idzie mu to lepiej ni?? w kinie.

A na zach?t?, jakby kto?? jeszcze mia?? jakie?? w?tpliwo??ci, trailer pierwszego odcinka.

Tagi: , , ,
Kategoria: Recenzje, Serial |
Brak Komentarzy »

Komentarze