Doniek Blog

« | Strona Główna | »

Leslie Gesneria

Autor: doniek | styczeń 11, 2013

Podobno jeden obraz potrafi zastapi? tysi?c s????w. Wobec tego oddaje poni??ej przedstawiam 300 stronicowe opowiadanie pod tytu??em “Gdyby tak podej??? do ekranizacji komiks??w to wszystkie by??y by hitami”.

Na powy??szej grafice, wed??ug mnie, znajduje si? Leslie Gesneria. Znana r??wnie?? jako Agony. Chocia?? mog? si? myli?…

Tagi: , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »

Komentarze