Doniek Blog

Zapowiedzi

Spider-Man i Bono na Broadway’u

Autor: doniek | styczeń 6, 2010

bono the edge spider-man turn off the dark broadway musical

W??a??nie przeczyta??em, ??e na dzie?? 25 lutego roku 2010 jest zaplanowana premiera musicalu “Spider-Man: Turn Off The Dark”. Oczywi??cie zostanie on wystawiony na deskach s??awetnego Broadway’u. Powiem Wam szczerze, ze zosta??em mile zaskoczony tym faktem. Zw??aszcza kiedy poklika??em sobie po oficjalnej stronie (link wy??ej) i zobaczy??em kto odpowiada za teksty i muzyk? do tego dzie??a. Ot???? ci???ar stworzenia oprawy muzycznej wzi??? na swoje barki zesp???? U2. A w??a??ciwie to po??owa zespo??u U2. No dobra, za muzyk? i teksty odpowiada Bono i The Edge, czyli wokalista i gitarzysta U2. Czemu nie zaprosili do tego przedsi?wzi?cia reszty koleg??w? Nie wiem, nie wnikam, ich sprawa.

Warto przypomnie?, ze nie jest to pierwszy przypadek romansu muzyk??w U2 z komiksem. Wcze??niej bowiem robili oni (wszyscy, a nie jak tym razem po??owa) u konkurencji. Ich utw??r pod tytu??em “Hold me, thrill me, kiss me” zosta?? wykorzystany do promocji trzeciego filmu o Batmanie znanego ca??emu ??wiatu jako “Batman Forever”. Trzeba przyzna? uczciwie, ??e piosenka ta jest ??wietna i patrz?c z perspektywy czas jest ona najlepszym momentem w filmie. Leci bowiem na napisach ko??cowych i dzi?ki temu ten koszmarek (film “Batman Forever”) ma przynajmniej mi??e zako??czenie :).

A teraz ciekawostka. Po wej??ciu na stron? oficjaln? musicalu (link wy??ej jak wy??ej) dane jest nam us??ysze? fragment muzyki. Nie wiem czy ten urywek zostanie wykorzystany w przedstawieniu czy te?? nie, ale bardzo mi si? on kojarzy z utworem z “Batman Forever”. Czy tylko ja tu, z moj? paranoj?, wietrz? jaki?? spisek, cz te?? jeste??my ??wiadkami zjadania w??asnego ogona przez Bono i sp????k??

Tagi: , , , , , ,
Kategoria: Zapowiedzi |
Brak Komentarzy »

Welcome Back, Frank

Autor: doniek | wrzesień 16, 2008

W tym roku ogl?dali??my ju?? zapijaczonego playboya w metalowej zbroi, znerwicowanego naukowca w obcis??ych gaciach, milionera maj?cego s??abo??? do obcis??ych, czarnych wdzianek i nocnego trybu ??ycia oraz ch??opca pragn?cego wyj??? z ukrycia. A w kolejce czekaj? kolejne gor?ce filmu mi?dzy innymi “Punisher: War Zone”.

Jest to historia wra??liwego, nie??mia??ego, ameryka??skiego ch??opca kt??rego wiara zostaje wystawiona na ci???k? pr??b?. Mianowicie podczas pikniku zostaje zabita jego rodzina tylko on wychodzi z tej masakry ca??o. Po wyleczeniu postanawia naprawi? wyrz?dzone mu krzywdy. Udaje si? wi?c w najg???bsze zakamarki podziemnego ??wiata aby nawr??ci? dobrym s??owem i celnym argumentami na w??a??ciw? drog? wszystkich z??ych ludzi spotkanych na swojej drodze. Zobaczcie zreszt? sami jak mu to zgrabnie idzie.Niez??e, prawda? Wida?, ??e kolejny film o Franku b?dzie mia?? jaja, nie tak jak jego poprzednik. Pozostaje tylko uzbroi? si? w cierpliwo??? i czeka? a?? “Punisher: War Zone” zawita do naszych kin. A tu?? zanim tupta “Watchmen”

Tagi: , , , ,
Kategoria: Film, Zapowiedzi |
Ilosć Komentarzy: 1 »

Tony Stark Nadci?ga

Autor: doniek | wrzesień 13, 2007

tony stark iron man

“I am iron man” ??piewa?? swego czasu Ozzy. Obecnie pie???? t? nuci Robert Downey Jr. jako Tony Stark.
W??a??nie niedawno mia??a miejsce premiera zwiastuna do najnowszej ekranizacji komiksu ze stajni Marvela. Mowa oczywi??cie o filmie “Iron Man”. Premiera zapowiadana jest na luty 2008, wi?c na razie musimy zadowoli? si? zwiastunem. A c???? on nam oferuje? Ot???? widzimy zacz?tek aikcji, czyli dlaczego i w jaki spos??b Tony wpad?? na pomys?? swojej zbroi. Lecz o ile pierwsza po??owa zwiastuna jest super, to druga ju?? wywo??uje (przynajmniej u mnie) ??miech. Szczeg??lnie pierwsza zbroja, kt??ra kojarzy mi si? z Ned’em Kelly, australijskim bohaterem ludowym. No ??miech na sali. p????niejsze wersje zbroi s? ju?? bardziej do przyj?cia. Kolejn? ??mieszn? rzecz? s? efekty specjalne, zw??aszcza podczas lotu z mysliywcami. S? one (efekty, nie my??liwce) zrobione troch? nieudolnie (brakuje tylko sznurk??w;) ). Na plus natomiast wyr????nia si? muzyka, zw??aszcza fenomenalne pod??o??enie kawa??ka Black Sabbath o jak??e wiele m??wi?cym tytule”Iron Man” :).
To tyle odno??nie samego zwiastuna, mam nadziej?, ??e film mnie nie zawiedzie. Spodziewam si? rozrywki w stylu FF, czyli ??atwej lekkiej i dla wszystkich. A teraz zapraszam na zwiastun:

Tagi: , , , ,
Kategoria: Film, Zapowiedzi |
Brak Komentarzy »

Jenna Jameson Gwiazd? Komiksu

Autor: doniek | lipiec 29, 2007

Na obywaj?cym si? w??a??nie konwencie San Diego Comic Con wydawnictwo Virgin Comics poda??o informacj? o wypuszczeniu nowej serii komiksowej “The Shadow Hunter”. Nie by??o by w tym nic nowego gdyby nie fakt, ??e seria ta zostanie stworzona przez znan? gwiazd? film??w erotycznych Jenne Jameson i g????wn? bohaterk? b?dzie ona sama.

“The Silent Shadow Hunter” (thx kmh) ma opowiada? o walce jak? toczy nasza bohaterka z legionami piekie??. Stawk? w tej rozgrywce jest jej dusza. Czyli zapowiada si? ostra rozpierducha. Premiera pierwszego zeszytu zaplanowana jest na grudzie?? tego roku. Ok??adk? do pierwszego numeru stworzy?? Greg Horn. Oficjalna strona serii znajduje si? tutaj, a tu wi?cej o pani Jameson (uwaga, strona tylko dla os??b pe??noletnich).
Nie wiem jak Wy, ale ja jestem ciekawy co z tego wyjdzie.

Tagi: , , , ,
Kategoria: Zapowiedzi |
Ilość Komentarzy: 2 »