Doniek Blog

« | Strona Główna | »

Komiksowa Pras??wka

Autor: doniek | październik 30, 2014

Tygodnik “Polityka” to jedna z niewielu gazet gdzie mo??na jeszcze przeczyta? sensowne artyku??y na temat komiks??w. Zdarzy??a si? “Polityce” par? lat temu ma??a wpadka ale by?? to raczej wypadek przy pracy. W Polityce nie znajdziesz tez z gatunku “z komiksu si? wyrasta bo jest on tylko dla dzieci” oraz pyta?? “A najpierw czytacie czy ogl?dacie obrazki?”. Tygodnik prowadzi nawet specjalny dzia?? (dzia?? to troch? na wyrost, jest to kolumna) w kt??rym raz w miesi?cu poleca najlepsze komiksy do przeczytania.

W ostatnim numerze (“Polityka” nr 44 (2982)) znajdziecie artyku?? po??wi?cony bohaterowi kt??rego g????wn? cech? charakterystyczn? jest “nos jak ??echtaczka s??onia”. W artykule pod tytu??em “Nerwus w??r??d buc??w“, autorstwa Sebastiana Fr?ckiewicza, znajdziemy om??wienie ??wiata i postaci z “Wilq Superbohater“. Opisana jest r??wnie?? historia podboju ??wiata i zdobycia rz?du dusz przez braci Minkiewicz. Od pocz?tkach w “Produkcie” do filmu “Wilq Negocjator“. Jest r??wnie?? w artykule par? s????w na temat przysz??o??ci rysuj?cej si? przed naszym bohaterem.

Artyku?? napisany jest ciekawie i z nastawieniem na odbiorce nie zaznajomionego z komiksami. Ale r??wnie?? osobnik posiadaj?cy wszystkie numery komiks??w “Wilq Superbohater” przeczyta go z zainteresowaniem. Propagowania w spo??ecze??stwie polskich, warto??ciowszy komiks??w, nigdy za ma??o. Zw??aszcza kiedy robi to jeden z czo??owych tygodnik??w. Szkoda tylko, ??e autor nie wspomnia?? o specjalnej francuskoj?zycznej wersji przyg??d naszego nerwowego opolanina.

Tagi: , ,
Kategoria: Blog |
Brak Komentarzy »

Komentarze