Doniek Blog

« | Strona Główna | »

Za ma??o Wilqa w Wilq

Autor: doniek | październik 13, 2014

W ko??cu uda??o mi si? obejrze? od dawna oczekiwan? produkcj? ??Wilq Negocjator?. Dost?pna jest ona do obejrzenia w serwisie VOD za darmo. W sumie nie ma si? co dziwi?, ??e za darmo poniewa?? ca??y film, a w??a??ciwie nowelka filmowa trwa 8 minut i 42 sekundy.

Wydaje si?, ??e to sporo czasu, jednak nale??y odj?? od tego wszystkiego zapychacze w postaci loga producenta (23 sekundy), czo????wki (54 sekundy) oraz napisy ko??cowe (50 sekund). W efekcie tego dostajemy ca??e 6 minut i 17sekund przyg??d wilka. A to ma??o, zdecydowanie za ma??o bo scen z samym bohaterem Opola stanowi? zaledwie nieca??e 50% filmu. Wilq pojawia si? na ekranie przez oko??o 3 minuty i 14 sekund. Koniec ze statystyka, przejd??my do meritum.

Sama historia jest typowym odcinkiem przyg??d Wilqa i przedstawia trudna sztuk? negocjacji naszego bohatera z jego przeciwnikiem zabarykadowanym w mieszkaniu osiedlowego bloku. Historia jakich na ??amach komiks??w by??o wiele. Jest problem i nasz dzielny bohater go rozwi?zuje w typowy dla swoich dzia??a?? spos??b.

Problem z ??Wilq Negocjator? to g????wnie spos??b prowadzenia historii. D??ugie uj?cia, szerokie plany sprawdzaj? si? doskonale w kadrach komiksu, tutaj zdecydowanie nudz?. Ewidentnie wida?, ??e ich g????wny cel to zape??nienie i tak kr??tkiego metra??u. Wiele ??art??w zastosowanych w filmie znamy z komiks??w. W sumie jedynym nieznanym grypsem jest tyrada Wilqa do Gordona oraz ??art na temat oznaczania pieni?dzy.

Na pochwa??? zas??uguje dubbing. Zw??aszcza Eryk Lubos jako Wilq wypada perfekcyjnie. Szkoda tylko, ??e tak ma??o kwestii ma do wypowiedzenia. Kolejny plus za czo????wk?. Dynamicznie zmontowana, z podk??adem w wykonaniu grupy The Analogs powoduje, ??e reszta filmu wypada blado, za bardzo statycznie. Mo??e to wina re??yser??w, kt??rymi s? Leszek Nowicki i Bartosz Minkiewicz. Mam wra??enie, ??e to co doskonale sprawdza si? w komiksie nie zawsze sprawdza si? w filmie i lepiej gdyby re??yserowa?? by go sam Pan Nowicki.

Wersja wizualna, to oczywi??cie kreska znana doskonale z komiksu i kolorystyka z wyda?? zbiorczych przyg??d Superbohatera z miasta Opola. Scenariusz to tak??e dzie??o braci Minkiewicz.

Podsumowuj?c. Czy ??Wilq Negocjator? to z??y film? Nie, jednak mia?? on potencja?? na bycie o wiele lepszym. Czy jest to film dla ka??dego? To ju?? jest inna kwestia, os??b nie znaj?cych wcze??niej postaci mog? odstraszy? d??u??yzny w filmie. Za?? dla os??b czytaj?cych Wilqa regularnie dodatkow? atrakcj? b?dzie wyszukiwanie motyw??w z kadr??w komiksu, kt??re przewijaj? si? ca??y czas. Czy polecam? Tak, warto obejrze? i wyrobi? sobie w??asne zdanie. Mam nadziej?, ze nie jest to ostatnia przygoda Wilqa z animacj?, bo wida? potencja?? na d??u??sz? seri?. No i wci??? czekam na pojawienie si? Entombeda.

Tagi: , , , ,
Kategoria: Filmy Animowane, Wilq Superbohater |
Brak Komentarzy »

Komentarze