Doniek Blog

O Do??ku

Witam !!!
Jak si? pewnie domy??lacie nazywam si? Doniek 🙂 Przebywam na ziemskim padole ju?? ponad ?wier? wieku. Moja fascynacja komiksami zacz???a si? od ostatniej strony “??wiata M??odych” (po tym wyznaniu pewnie b?d? musia?? si? zlustrowa? :)). Kiedy “??wiat M??odych” przesta?? si? ukazywa?, komiksowy rynek mojego miasta (powy??ej 50 tysi?cy mieszka??c??w, w p????nych latach osiemdziesi?tych by??a 1 ksi?garnia na ca??e miasto) zosta?? zdominowany przez Tytusa, Kleksa, Thorgala i V tom “Tajemnicy Z??otej Maczety” (nie mam poj?cia dlaczego w??a??nie ten tom by?? naj??atwiej dost?pny). Prawdziwe ??niwa komiksowe mia??y jednak dopiero nadej??? 🙂 Pami?tam to jak dzi??, wspania??e ciep??e lato i kiosk Ruchu, a w nim… m??j pierwszy komiks z Cz??owiekiem Paj?kiem w roli g????wnej. Jednym s??owem TM-Semic rozpoczyna ofensyw?. Przebojem zdobywa rynek: Spider-Man, The Punisher (nigdy nie umia??em tego wym??wi? :)), Batman, Superman to pierwsza linia ataku. W drugiej nadci?gaj? X-men, Spawn, WILD.C.A.T.S. Gdzie?? pomi?dzy nimi pl?cz? si? s??abiej uzbrojone jednostki: G.I. Joe, Transformers. Pojawia si? bro?? ostatniej szansy – Lobo. Jednak wszystko co dobre si? szybko ko??czy, tak jak sko??czy??o si? TM-Semic. Co prawda by??a pr??ba reaktywacji pod szyldem Fun Media, lecz niestety zako??czona totalnym fiaskiem (Lobo-Fragrastyczna Podr????, kto czyta?? ten wie o co mi chodzi). Po upadku Semica zdradzi??em ??wiat komiksu. Przyznaj?, przesta??em czyta?, kupowa?. Jednak stara mi??o??? nie rdzewieje. Uczucie od??y??o wraz z firm? Egmont i SinCity. I potem by??o coraz lepiej, wspania??y Sandman, blu??nierczy Kaznodzieja. Komiksy o kt??rych czyta??em kiedy?? na stronach klubowych w komiksach TM-Semic zawita??y pod moj? strzech?. I cieszmy si?, bo zosta??o nam dane.
Po tym przyd??ugim wstepie czas napisa? co mo??na znale??? na tym blogu. Ot???? b?d? si? tu pojawia??y wszelakie wiadomo??ci dotycz?ce komiks??w i spraw oko??o komiksowych (ekranizacje, ploteczki itp.). Tak wi?c zapraszam do lektury. Mam nadziej?, ??e b?dzie si? Wam podoba??o :))