Doniek Blog

Archiwum z grudzień, 2011

Kobieta ??limak: Pierwsze Starcie

Autor: doniek | grudzień 21, 2011

??limacze opowie??ci ok??adka

Na polskim rynku wydawniczym zadebiutowa??a kolejna papierowa wersja komiksu sieciowo/blogowego Chata Wuja Freda. Mowa o “”??limaczych opowie??ciach” duetu Ilona Myszkowska & Marcin Krzysiak. Jak sam tytu?? wskazuje odbi??r mojego egzemplarza ??limaczy?? si? niemi??osiernie. Od przelewu (przedp??ata) do otrzymania komiku min???o 55 dni. W ci?gu tego okresu Irlandia doczeka??a si? nowego prezydenta, zmar?? pogromca Marcellusa Clay’a, otworzono gazoci?g p????nocny oraz wystartowa??a kolejna edycja Polskiego Cyrku, Silvio Berlusconi przesta?? by? premierem W??och (serio, naprawd? przesta??), polska reprezentacja trafi??a do “Ggrupy ??mierci”. Jak wida? przez 55 dni wiele mo??e si? wydarzy?.

Po tym dramatycznym okresie oczekiwania na “??limacze opowie??ci” w ko??cu zosta??y one dostarczone do mych r?k. Przekazanie zosta??o poprzedzone u??ciskiem d??oni Marcina i ju?? spokojnie mog??em zabiera? si? do czytania. Rozsiad??em si? wygodnie na miejscu numer 24 w drugim przedziale od ko??ca pierwszego wagonu sk??adu p?dz?cego z Warszawy do ?DZ. Wyci?gn???em ??Opowie??ci???, zignorowa??em pe??ne oburzenia spojrzenia wsp????pasa??er??w (Taki stary ch??op i komiks czyta. Pewnie jest co?? z nim nie tak?? Lepiej si? odsu??my od niego, jeszcze nas czym?? zarazi??) i pogr???y??em si? w lekturze. Min???em ??yrard??w, Skurwienice i gdzie?? przed Koluszkami sko??czy??em czyta?. Teraz musz? stwierdzi?, ??e op??aca??o si? czeka? na ????limacze opowie??ci? i to bardzo si? op??aca??o. Dawno nie czyta??em tak dobrego komiksu.

Czytaj dalej »

Tagi: , , , ,
Kategoria: Recenzje |
Ilość Komentarzy: 5 »