Doniek Blog

« | Strona Główna | »

Kapitan Ameryka: First To Fight

Autor: doniek | marzec 29, 2011

Jaki?? czas temu, mia??a miejsce premiera pierwszego oficjalnego zwiastun filmu “Captain America: The First Avenger”. Je??li kto?? go jeszcze nie widzia?? to zapraszam do zapoznania si? z nim poni??ej:


I jak wra??enia? Fajny? No pewnie, ??e fajny. Czy ma potencja???. Pewnie, ze tak. Czy p??jd? na niego do kina? Jak najbardziej. Ale zanim do tego dojdzie to pozw??lcie, ??e uracz? Was dwiema ciekawostkami odno??nie postaci Kapitana Ameryki. Gotowi? No to zaczynamy.

Ciekawostka #1

Oto poni??ej widzicie ok??adki dw??ch pierwszych numer??w komiksu “Captain America Comics”, przyjrzyjcie si? uwa??nie i znajd??cie jakie s? r????nice w wygl?dzie tytu??owego bohatera. Czas start.


(kliknij na ok??adk? aby powi?kszy?)

Ha, jak wida? nic si? nie ukryje przed bystrym wzrokiem moich czytelnik??w. Oczywi??cie odpowiedzi? na postawione powy??ej pytanie jest kszta??t tarczy kt??r? pos??uguje si? Rogers. w pierwszym numerze mia??a ona kszta??t tr??jk?tny. W drugim numerze natomiast ma ju?? ona form? okr?gu. Sk?d ta zmiana? Ju?? wyja??niam.

Lata czterdzieste XX wieku by??y bardzo burzliwym okresem. W Europie szala??a wojna, wi?c nic dziwnego, ??e ameryka??skie spo??ecze??stwo potrzebowa??o jakiego?? obro??cy przed gro??ba niemieckiego ataku. Jako pierwsze na to zapotrzebowanie odpowiedzia??o wydawnictwo MLJ Publications Inc. poprzez wydanie serii komiks??w pod tytu??em “Pep Comics”. Bohaterem pierwszego numeru wydanego w styczniu 1940 roku by?? niejaki The Shield, zamaskowany obro??ca Ameryki, przyodziany w barwy narodowe. Zreszt? co b?d? opisywa??, zobaczcie sami.

pep comics #1 cover

Czterna??cie miesi?cy po premierze “Pep Comics #1” wydawnictwo Marvel Comics opublikowa??o pierwszy numer swojego komiksu z Kapitanem Ameryk? w roli g????wnej (marzec 1941 roku). Nieoczekiwanie dla Marvela ich komiks spowodowa?? wzrost popularno??ci postaci The Shield z konkurencyjnego wydawnictwa. Wszytko to spowodowa?? kszta??t tarczy kapitana, kt??ry bardzo przypomina?? kostium postaci z “Pop Comics”. Dlatego tez Marvel podj??? b??yskawiczn? decyzj? o zmianie wygl?du tarczy.

Ciekawostka #2

Ka??dy fan komiksu wie kto to jest Stan Lee. A czy wiecie gdzie debiutowa??? Ot???? jego debiut mia?? miejsce w “Captain America Comics #3”. Co najciekawsze nie by?? to scenariusz do tego numeru lecz jedynie kr??tkie tekstowe opowiadanie z Kapitanem Ameryk? w roli g????wnej. Mo??ecie si? z nim zapozna? poni??ej.


(kliknij na obrazek aby powi?kszy?)

Zapytacie pewnie co w tej historii jest takiego ciekawego. Ot???? jest to pierwszy raz kiedy to Kapitan Ameryka u??y?? tarczy do rzutu. We wcze??niejszych komiksach, tarcza s??u??y??a g??ownie jako os??ona b?d?? te?? taran. Jednak nigdy ni? Rogers nie rzuca??. Co ciekawe tw??rcy postaci kapitana, panowie Joe Simon i Jack Kirby, nie planowali nawet u??ycia przez ich bohatera tarczy jako pocisku. Jednak opowiadanie Lee zainspirowa??o ich do tego. Pierwszy oficjalny rzut tarcz? na ??amach komiksu mia?? miejsce w “Captain America Comics #4”. I wygl?da?? tak:


(kliknij aby powi?kszy?)

Zwr???cie uwag?, ??e w komiksie u??yto frazy “speed of thought” wyj?tej ??ywcem z opowiadania Stana Lee co ??wiadczy o tym sk?d pochodzi??a inspiracja. Swoj? drog? opowiadanie to by??o zwiastunem geniuszu Stana kt??ry swoj? pierwsz? publikacj? wni??s?? znacz?cy wp??yw na ikon? ameryka??skiego komiksu. Good job Stan 🙂

width=

Tagi: , , , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Ilosć Komentarzy: 1 »

Jeden Komentarz to “Kapitan Ameryka: First To Fight”

 1. Agniecha napisał:
  kwiecień 5th, 2011 at 14:44

  Witam 🙂
  Mam dla Ciebie pewn? propozycj?.
  Prosz? odezwij si? na maila agniecha@sztukater.pl, bo widz?, ??e nie masz tutaj nigdzie kontaktu.
  Pozdrawiam,
  Agniecha

Komentarze