Doniek Blog

Archiwum z październik, 2008

Polowanie Na G??upc??w

Autor: doniek | październik 22, 2008

foolkiller max comics ok??adkaNate McBride jest g??upcem. Doszed?? do tego wniosku le???c w szpitalu. A zosta?? tam umieszczony przez swych by??y pracodawc??w. Nate by?? inkasentem i pracowa?? dla internetowych zak??ad??w bukmacherskiej. Jego praca polega??a na odbieraniu d??ug??w po dobroci. Je??li kto?? nie mia?? dla niego pieni?dzy w??wczas na nast?pn? wizyt? do delikwenta by?? wysy??any oddzia?? zakapior??w. Pewnego dnia ten oddzia?? odwiedzi?? Nata, odzyskali cz???? skradzionych przez niego pieni?dzy, a w ramach kary po??amali mu r?ce i ocieli palce u lewej d??oni. Zabili tak??e jego ??on? i m??odsz? c??rk?. Starsza c??rka prze??y??a gdy?? nie by??o jej w tym czasie w mieszkaniu.

Podczas pobytu w szpitalu Nate dowiaduje si? od sanitariuszy o istnieniu cz??owieka zwanego Foolkiller. zajmuje si? on usuwaniem ludzkich ??mieci z ulic i jak m??wi? miejskie legendy nikt nie prze??y?? spotkania z nim. Jedyne ??lady jego istnienia to rozcz??onkowane cia??a przest?pc??w z przyczepion? do nich kart? z jokerem. Podobno Foolkiller posiada czarnego psa tak samo jak on z piek??a rodem. Pod wp??ywem tych wie??ci McBride postanawia odszuka? Fooliller’a i zainteresowa? go swoj? spraw?.

Czytaj dalej »

Tagi: , , , ,
Kategoria: Recenzje |
Brak Komentarzy »

Katowice Zamiast ?odzi

Autor: doniek | październik 6, 2008

Ten weekend min??? pod znakiem 19. Mi?dzynarodowego Festiwalu Komiksu w ?odzi, trzy dni wype??nione prelekcjami, wystawami, wywiadami, oraz mas? wielu innych atrakcji. Po prostu ??wi?to komiksu pe??n? g?b?. Jednak tego dni wybra??em zamiast miasta ?odzi Katowice. Ot???? w tym mie??cie kr?g moich znajomych zosta?? pomniejszony o kolejnego kawalera 🙂

Wojtku i Magdo, jeszcze raz chcia??bym wam podzi?kowa? za zaproszenie mojej skromnej (nie myli? z ma???:)) osoby na wasz? wielk? uroczysto???. Zabawa by?? super. Dzi?kuje i ??ycz? we wsp??lnym ??yciu tyle k??opot??w ile mam w??os??w na g??owie 🙂 a nowo??e??cy wygl?daj? tak:

Zdj?cie podobne troch? do tego 😉

Tagi: ,
Kategoria: Blog |
Brak Komentarzy »