Doniek Blog

Archiwum z lipiec, 2012

Kl?twa Mrocznego Rycerza

Autor: doniek | lipiec 20, 2012

Jakie?? mroczne fatum wisi nad Nolanowskim Batmanem. Najpierw, po zagraniu roli ??ycia, zmar?? odtw??rca Jokera w ??The Dark Knight? Heathcliff Andrew Ledger. A teraz czytam, ??e jaki?? szaleniec otworzy?? ogie?? na premierze ??The Dark Knight Rises? w Denver w stanie Kolorado (USA). Wed??ug ameryka??skich medi??w z r?k ubranego w mask? przeciwgazow? szale??ca zgin???o 12 os??b a oko??o 50 zosta??o rannych. I liczba ofiar ??miertelnych mo??e si? jeszcze zmieni?.

Na razie nie s? znane powody kt??rymi kierowa?? si? napastnik. Nie wiadomo czy by?? on fanem/antyfanem Batmana, czy te?? za ca??? tragedi? odpowiada jego choroba psychiczna. A mo??e wyt??umaczenie jest najprostsze z mo??liwych:

Niekt??rzy ludzie nie potrzebuj? ??adnej logiki ani pieni?dzy. Nie mo??na ich kupi?, torturowa? ani negocjowa? z nimi. Niekt??rzy chc? tylko patrze?, jak ??wiat p??onie.
( Some men aren’t looking for anything logical, like money. They can’t be bought, bullied, reasoned or negotiated with. Some men just want to watch the world burn.)

Zastanawiam si? tylko jak to zdarzenie zostanie zinterpretowane przez media i spo??ecze??stwo. Na pewno podniesie si? krzyk o za ??atwy dost?p do broni, o przemocy w filmach, komiksach i grach komputerowych. Najwi?ksza szkoda to jednak to, ??e od dzisiaj ??The Dark Knight Rises? b?dzie si? kojarzy?? tylko z tragedi? na premierze a nie z dobr? rozrywk?

Tagi: , ,
Kategoria: Blog, Film |
Brak Komentarzy »

Z wielkim rebootem wi???e si? wielka odpowiedzialno???

Autor: doniek | lipiec 18, 2012

Jak ju?? pewnie si? szanowni czytelnicy i czytelniczki domy??lili??cie, tekst ten mo??e dotyczy? tylko jednego temat. Tak, zgadza si?. B?d? si? zn?ca?? nad najnowsz? wersj? przyg??d ukochanego przez wielu, znienawidzonego przez niewielu (g????wnie za spraw? ??Maximum Carnage? i klonowania), niesamowitego Spider-Mana. W pi?tek trzynastego, uzbrojony w szpanerskie okulary (dobrze, ze mieli m??j rozmiar), zasiad??em przed ekranem w ????dzkim IMAXie i przyst?pi??em do konsumpcji filmu ??The Amazing Spider-Man?.

Po dw??ch 126 minutach zdj???em okulary i si? pop??aka??em. No dobra, nie pop??aka??em si? cho? par? razy podczas seansu niewiele mi brakowa??o (osoba mi towarzysz?ca stwierdzi??a, ze chlipa??a cz?sto). Poni??ej uzasadniam sk?d taka emocjonalna reakcja na ten seans.

Czytaj dalej »

Tagi: , , , ,
Kategoria: Filmy Fabularne, Recenzje |
Brak Komentarzy »

Fell

Autor: doniek | lipiec 17, 2012

detektyw fell ok??adka

Pierwszy raz tutaj? Jako?? Ci? nie kojarz?, a znam wi?kszo??? miejscowych popapra??c??w. Przyby??e?? pewnie zza mostu, zgadza si?? Tak my??la??em. I jak Ci si? tutaj podoba? Czasami mam wra??enie, ??e jakby B??g wzi??? i si? wysra??a na ??wiat to w??a??nie tutaj by celowa??. Pewnie s?dzisz, ??e dramatyzuj?, ??e takie miejsca s? na ca??ym ??wiecie? Ot???? nie, niby ka??de miasto posiada taki okolice jak ta… Skupiska mieszka?? z ich mieszka??cami wiod?cymi mizerne ??ycie bez perspektyw. ???dzkie Ba??uty, warszawska Praga czy tez w??oc??awska Cyganka. To wszystko nic w por??wnaniu z tym miejscem. Tutaj ludzie wycinaj? p??ody z ci???arnych kobiet i nikt nie reaguje gdy to ma miejsce. Nawet nie mo??na tutaj spokojnie wyj??? na zakupy ??eby nie spotka? jakiego?? szale??ca z bomba na sobie. Wyobra?? sobie, ??e w ci?gu dw??ch pierwszych tygodni mojego pobytu tutaj zosta??em dwa razy zaatakowany no??em. Dwa razy!!! A wcze??niej nie by??em nawet w ??yciu dra??ni?ty. Ale to by??o dawno temu gdy mieszka??em jeszcze po przeciwnej stronie mostu. Nie tutaj. W tym szalonym mie??cie nie normalnych ludzi?? Zwr??ci??e?? uwag? na szyld? “Bar Idioty”, wyobra??asz sobie? Hej, Mayko! Daj nam po browarze, dzi?ki. Widzisz j?? To w??a??cicielka tego miejsca. ?adna, prawda? Niestety jej pi?knu dor??wnuje r??wnie?? jej szale??stwo. Widzisz to oparzenie na mojej szyi? To jej dzie??o. Najzabawniejsze jest to, ze nie oznaczy??a mnie jak byd??o bo to j? kr?ci. Oj, nie, nie. Zrobi??a to w dobrej wierze, ??eby mnie chroni?. Wyobra??asz sobie? A najlepsze w tym wszystkim jest to, ??e to rzeczywi??cie dzia??a. Dobra, b?d? powoli si? zbiera??. Czas wraca? do pracy. Do szefa na psychotropach i jego zwariowanej, porzuconej przez m???a dla psa (prosz? nie pytaj) sekretarki. Zapomnia?? bym. Tyle rozmawiali??my a si? nie przedstawi??em. Nazywam si? Richard Feel , jestem detektywem policji miasta Snowtown. I jak mam wra??enie jedyn? normaln? osoba w tym miejscu.

Kr??tko i na temat:Warren Ellis, Ben Templeshmith. REWELACJA!!!

Tagi: , , , , ,
Kategoria: Recenzje |
Brak Komentarzy »