Doniek Blog

Archiwum z styczeń, 2010

Powr??t do przesz??o??ci IV: Superman

Autor: doniek | styczeń 14, 2010

superman logo s

Ka??dy, powtarzam, ka??dy cz??owiek na Ziemi (a na pewno 98% populacji) zna pochodzenie Supermana. Ostatni syn planety Krypton przyby?? na zielon? planet? gdzie zosta?? adoptowany przez pa??stwa Kent. Wychowa?? si? na ich farmie gdzie dzi?ki wspania??emu ameryka??skiemu s??oneczku nabra?? masy mi???niowej (s??oneczko dzia??a??o tylko na mi???nie, zwoje m??zgowe by??y na nie odporne) i ruszy?? ratowa? ??wiat, a w??a??ciwie to Metropolis. Koniec. Kropka. To wiedz? wszyscy. Ale nie wszyscy zdaj? sobie spraw?, ??e pocz?tkowo Superman mia?? by? cz??owiekiem i… podr????nikiem w czasie.

W 1934 roku Jerry Siegel poszukiwa?? rysownika do swoich scenariuszy o Supermanie, by??o to 4 lata przed podj?ciem wsp????pracy z National Allied Publications (p????niejszym DC Comics). Podczas tych poszukiwa?? zwr??ci?? si? mi?dzy innymi do pana Russella Keatona, rysownika odpowiedzialnego za komiks “Buck Rogers“. Zwr??ci?? si? do niego w formie listu. A w nim nakre??li?? orgin g????wnego bohatera. I w??a??nie w tym li??cie mo??na przeczyta? nast?puj?ce s??owa:

1. In his laboratory, the last man on earth worked furiously. He had only a few moments left.
2. Giant cataclysms were shaking the reeling planet, destroying mankind. It was in its last days, dying…
3. The last man placed his infant babe within a small time-machine he had completed, launching it as —
4. — the laboratory walls caved-in upon him.
5. The time-vehicle flashed back thru the centuries, alighting in the primitive year, 1935 A. D. A passing motorist sighted the metal cylinder…
6. …and upon investigating discovered the sleeping babe within.

No dos??ownie “Back to the future” :). Patrz?c z perspektywy czasu, Siegel dobrze zrobi?? zmieniaj?c miejsce narodzin Supermana. Przez to nie na??o??y?? na seri? ??adnych ogranicze?? czasowych i dlatego jeszcze mo??e si? ona ukazywa?. Tak wiem, mocno naci?gana ta teoria :).

Orygina?? Zdj?cie oryginalnego listu oraz jego transkrypcj? mo??na znale??? tutaj. Jest tam jeszcze par? ciekawych punkt??w.

Tagi: , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »

To ptak? To samolot?

Autor: doniek | styczeń 8, 2010

Czasami w ??yciu zdarza si? taka chwila kiedy nie wiadomo czy ??mia? si? czy p??aka?. Oto w??a??nie przedstawi? Wam jeden z takich przypadk??w. Ale na sam pocz?tek konkurs. Konkurs jest z gatunku “Zwierze w paski? Biedronka!!!”. Oto pytanie. Kogo z komiksowych bohater??w przedstawia figurka na zdj?ciu poni??ej. Czas start.

tandetna figurka superbohatera baz logo

5… 4… 3… 2… 1… Koniec. A teraz czas na odpowied??. To ptak? To samolot? Nie, to….
Czytaj dalej »

Tagi: , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Ilość Komentarzy: 3 »

Batman i Superman kontra Joker i sp????ka w wersji Lego

Autor: doniek | styczeń 7, 2010

batman lego logo

Niekt??rzy ludzie maj? za du??o czasu. Pr??buj? go sobie zagospodarowa? robi? niedorzeczne rzeczy. Na przyk??ad czytaj? komiksy, prowadz? blogi, bawi? si? klockami i nie przeszkadza im fakt nie posiadania dzieci. W??r??d nich zdarzaj? si? jednostki wybitne. Potrafi? one wznie??? wykonywan? przez siebie czynno??? na poziom niedost?pny dla zwyk??ych ??miertelnik??w. Tak jest w??a??nie z osobnikiem ukrywaj?cym si? pod pseudonimem forrestfire101.

Cz??owiek ten przy pomocy klock??w lego i swojej chorej/niesamowitej* wyobra??ni stworzy?? filmik z najwi?kszymi gwiazdami DC Comics w rolach g????wnych. Gwiazdy te to oczywi??cie Batman i Superman. A filmik opowiada o ucieczce wi???ni??w z Arkham. Brzmi znajomo? ;). Zanim napisze wi?cej zobaczcie filmik.

I co? Mia??em racj?? Pewnie, ??e mia??em. Czapki z g????w Panie i Panowie. Mnie najbardziej urzek??a scenariusz tego klipu. Pokazuje on doskonale “mroczn?” osobowo??? Batmana. Swoj? droga ten kr??tki filmik bije na g??ow? filmy fabularne “Baman Forever” i “Batman i Robin”. By? mo??e trudniej jest napisa? dobry scenariusz do filmu pe??nometra??owego. Nie wiem. Nigdy nie pisa??em ??adnego scenariusza i w?tpi? czy w przysz??o??ci b?d?. Ale fakt jest faktem, ??e forrestfire101 odwali?? kawa?? porz?dnej roboty. Je??li chcecie zobaczy? jakie?? inne jego filmy to zapraszam na jego kana?? Youtube. Znajdziecie tam jeszcze par? fajnych materia????w.

___________________________________________
* niepotrzebne skre??li?

Tagi: , , ,
Kategoria: Ciekawostki, Film |
Brak Komentarzy »

Spider-Man i Bono na Broadway’u

Autor: doniek | styczeń 6, 2010

bono the edge spider-man turn off the dark broadway musical

W??a??nie przeczyta??em, ??e na dzie?? 25 lutego roku 2010 jest zaplanowana premiera musicalu “Spider-Man: Turn Off The Dark”. Oczywi??cie zostanie on wystawiony na deskach s??awetnego Broadway’u. Powiem Wam szczerze, ze zosta??em mile zaskoczony tym faktem. Zw??aszcza kiedy poklika??em sobie po oficjalnej stronie (link wy??ej) i zobaczy??em kto odpowiada za teksty i muzyk? do tego dzie??a. Ot???? ci???ar stworzenia oprawy muzycznej wzi??? na swoje barki zesp???? U2. A w??a??ciwie to po??owa zespo??u U2. No dobra, za muzyk? i teksty odpowiada Bono i The Edge, czyli wokalista i gitarzysta U2. Czemu nie zaprosili do tego przedsi?wzi?cia reszty koleg??w? Nie wiem, nie wnikam, ich sprawa.

Warto przypomnie?, ze nie jest to pierwszy przypadek romansu muzyk??w U2 z komiksem. Wcze??niej bowiem robili oni (wszyscy, a nie jak tym razem po??owa) u konkurencji. Ich utw??r pod tytu??em “Hold me, thrill me, kiss me” zosta?? wykorzystany do promocji trzeciego filmu o Batmanie znanego ca??emu ??wiatu jako “Batman Forever”. Trzeba przyzna? uczciwie, ??e piosenka ta jest ??wietna i patrz?c z perspektywy czas jest ona najlepszym momentem w filmie. Leci bowiem na napisach ko??cowych i dzi?ki temu ten koszmarek (film “Batman Forever”) ma przynajmniej mi??e zako??czenie :).

A teraz ciekawostka. Po wej??ciu na stron? oficjaln? musicalu (link wy??ej jak wy??ej) dane jest nam us??ysze? fragment muzyki. Nie wiem czy ten urywek zostanie wykorzystany w przedstawieniu czy te?? nie, ale bardzo mi si? on kojarzy z utworem z “Batman Forever”. Czy tylko ja tu, z moj? paranoj?, wietrz? jaki?? spisek, cz te?? jeste??my ??wiadkami zjadania w??asnego ogona przez Bono i sp????k??

Tagi: , , , , , ,
Kategoria: Zapowiedzi |
Brak Komentarzy »

Podsumowanie 2009 na Doniek.pl

Autor: doniek | styczeń 4, 2010

Jak wszyscy zdaj? sobie spraw?, od 4 dni mamy rok 2010. Najwy??szy wi?c czas na podsumowanie jego poprzednika. Podsumowanie b?dzie dotyczy? mojej dzia??alno??ci na tym blogu. Nie spodziewajcie si? wi?c jakiego?? super podsumowania. Podam kilka zabawnych fakt??w na tema bloga z komentarzami. Zaczynam wi?c:

Ilo??? napisanych artyku????w (tekst??w) – 21
Tak, zdaje sobie spraw?, ??e to cholernie ma??o. Postaram si? w tym roku poprawi? cz?stotliwo??? wpis??w. Wszystko zale??y od mojego samozaparcia i silnej woli. 🙂

Ilo??? u??ytkownik??w w 2009 – 16773
Strasznie ma??o, pewnie po odrzuceniu wizyt spamer??w i innych ma??ci niechcianych odwiedzaj?cych zosta??a by pewnie 1/3 tej liczby. Ale co si? dziwi?, przy takiej cz?stej aktualizacji :).

Najcz???ciej komentowany artyku?? w 2009Zosta??em Bezczelnie Skopiowany i Marvel jest dla dzieci a DC dla doros??ych, obydwa po 4 komentarze.
Nie ma si? co dziwi?, obydwa tematy kontrowersyjne i wywo??uj?ce poruszenie :).

Najcz???ciej linkowany artyku??Jak chciwo??? zabi??a Sandmana

Keyword z najwi?ksza ilo??ci? wej??? – “komiksy download

Najdziwniejszy keyword w statystykach – “chc? przeczyta? tu komiks z hannah montana” i “angielska firma obuwnicza kids
No tak, pomys??owo??? ludzka wraz z algorytmem wujka Google daje ciekawe wyniki 🙂

To tyle drodzy czytelnicy, mam nadziej?, ??e za rok te statystyki b?da o wiele lepsze. Zw??aszcza te z punktu pierwszego 🙂

p style=

Tagi: , ,
Kategoria: Blog |
Brak Komentarzy »