Doniek Blog

« | Strona Główna | »

Kobieta ??limak: Pierwsze Starcie

Autor: doniek | grudzień 21, 2011

??limacze opowie??ci ok??adka

Na polskim rynku wydawniczym zadebiutowa??a kolejna papierowa wersja komiksu sieciowo/blogowego Chata Wuja Freda. Mowa o “”??limaczych opowie??ciach” duetu Ilona Myszkowska & Marcin Krzysiak. Jak sam tytu?? wskazuje odbi??r mojego egzemplarza ??limaczy?? si? niemi??osiernie. Od przelewu (przedp??ata) do otrzymania komiku min???o 55 dni. W ci?gu tego okresu Irlandia doczeka??a si? nowego prezydenta, zmar?? pogromca Marcellusa Clay’a, otworzono gazoci?g p????nocny oraz wystartowa??a kolejna edycja Polskiego Cyrku, Silvio Berlusconi przesta?? by? premierem W??och (serio, naprawd? przesta??), polska reprezentacja trafi??a do “Ggrupy ??mierci”. Jak wida? przez 55 dni wiele mo??e si? wydarzy?.

Po tym dramatycznym okresie oczekiwania na “??limacze opowie??ci” w ko??cu zosta??y one dostarczone do mych r?k. Przekazanie zosta??o poprzedzone u??ciskiem d??oni Marcina i ju?? spokojnie mog??em zabiera? si? do czytania. Rozsiad??em si? wygodnie na miejscu numer 24 w drugim przedziale od ko??ca pierwszego wagonu sk??adu p?dz?cego z Warszawy do ?DZ. Wyci?gn???em ??Opowie??ci???, zignorowa??em pe??ne oburzenia spojrzenia wsp????pasa??er??w (Taki stary ch??op i komiks czyta. Pewnie jest co?? z nim nie tak?? Lepiej si? odsu??my od niego, jeszcze nas czym?? zarazi??) i pogr???y??em si? w lekturze. Min???em ??yrard??w, Skurwienice i gdzie?? przed Koluszkami sko??czy??em czyta?. Teraz musz? stwierdzi?, ??e op??aca??o si? czeka? na ????limacze opowie??ci? i to bardzo si? op??aca??o. Dawno nie czyta??em tak dobrego komiksu.

G????wna bohaterka ????limaczych opowie??ci? to Kobieta ??limak. I jak nakazuje konwencja na samym pocz?tku poznajemy jej origin. Wygl?da on nast?puj?co. Gdy Ilona by??a w licealnym wieku, uciekaj?c przed klasowymi oprawcami przypadkowo potkn???a si? i wpad??a do bali pe??nej ??limak??w winniczk??w przeznaczonych na eksport do Francji. Wskutek tej k?pieli naby??a ona mocy. Strasznych mocy ??limaka. Dzi?ki nim w??a??nie wywrze Ilona ??pomst? w zapalczywym gniewie? na swych prze??ladowcach.

A teraz drogi czytelniku mo??esz zapomnie? o tym co napisa??em w poprzednim akapicie gdy?? jest to wierutna bzdura, nie mog??em si? po prostu powstrzyma? od napisania tego. Tak naprawd? pochodzenie Kobiety ??limaka jest o wiele bardziej prozaiczne ale nie oznacz to, ??e nie jest ono zaskakuj?ce.

????limacze Opowie??ci? mo??na podzieli? na trzy dzia??y. Pierwszy z nich to przedstawienie si? autorki oraz wspomniany wcze??niej origin. Z tej cz???ci dowiemy si? miedzy innymi co maja wsp??lnego krowa i ??limak, kim jest Fred i gdzie jest jego chata. Druga cz???? komiksu to wywiad rzeka wywiad strumyk z autorka. Pytania zadaj?c internauci a Ilona odpowiada na nie wyj?tkowo szczerze. Dowiadujemy si? wi?c wiele o jej stosunkach z Marcinem, czy wielbi ciastka czy te?? jaki rozmiar bielizny nosi. Ostatni cz???? to ju?? czyste komiksy. Jak dla mnie najlepszy jest bajka Marcina oraz komiks po??wi?cony tematowi anoreksji. Zw??aszcza on jest bardzo mocnym punktem w tym wydawnictwie.

Kolejny plusem jest to, ??e wydawnictwo zawiera 95% ??wie??ego materia??u niepublikowanego wcze??niej na blogu. No i nie mo??na zapomnie? o cenie tego komiksu. Zaledwie 21 zeta (+ koszta przesy??ki) za 80 stron. Naprawd? warto kupi? bo dawno nie pojawi??a si? tak dobra rzecz na rynku. Pierwszy nak??ad ju?? zosta?? rozprzedany ale trwa nab??r na dodruk. Ch?tnych na w??asny egzemplarz ????limaczych opowie??ci? odsy??am tutaj po szczeg????y

I ??eby nie by??o tak r????owo, to na koniec dodam tylko, ??e prosi??em o autograf na moim egzemplarzu lecz niestety go nie dosta??em. Ale jak to m??wi? lepszy komiks bez autografu ni?? autograf bez komiksu. Mam nadziej?, ??e przy drugim tomie ju?? mi si? uda dosta? autograf 🙂

Tagi: , , , ,
Kategoria: Recenzje |
Ilość Komentarzy: 5 »

Ilość komentarzy: 5 to “Kobieta ??limak: Pierwsze Starcie”

 1. ??limak napisał:
  grudzień 21st, 2011 at 16:27

  Me gusta this recenzja.
  ??limak approves.

 2. paglo napisał:
  grudzień 21st, 2011 at 20:14

  Ostro, dawno nie czyta??am tak pozytywnej recenzji czegokolwiek.
  Ale nie ma co si? dziwi?, sama szczyc? si? posiadaniem ‘??limaczych Opowie??ci’ i zdanie mam bardzo podobne 😀

 3. krezka napisał:
  grudzień 31st, 2011 at 2:23

  Komiks zacny! Posiadam sama, i autograf mam, zar??wno ??limaka jak i Marcina, dzi?kuj? wam bardzo :* Cudny prezent od siostry na urodzinki 😀
  A opowie??ci uwielbiam, mo??liwe ??e cz???ciowo te?? z rozp?du po Chacie. Cuuudo 😀 😀

 4. copypaczka napisał:
  styczeń 13th, 2012 at 18:50

  Tia, fajny komiksik.

 5. Buc Bez Empatii radzi #7 | Chata Wuja Freda napisał:
  listopad 2nd, 2012 at 4:53

  […] 2. Doniek zamie??ci?? na swojej stronie zupe??nie zacn? recenzj? ??limaczych. Mo??na obczai? tu. […]

Komentarze