Doniek Blog

Archiwum z maj, 2008

7 Wspania??ych Szale??c??w

Autor: doniek | maj 20, 2008

siedmiu psychopat??w ok??adkaJako?? tak si? z??o??y??o, ??e je??li chodzi o cyfr? siedem to jest ona dla mnie synonimem dobrego filmu (“7 Wspania??ych”, “7 Samuraj??w”, “Siedem”), serialu (“7 ??ycze??” – pami?ta kto???) a od dzisiaj tak??e dobrego komiksu. W??a??nie niedawno (jakie?? 30 minut temu) sko??czy??em czyta? komiks “7 Psychopathes” (“Siedmiu Psychopat??w”). Jest to historia o oddziale stworzonym z ludzi ciepi?cych na r????nego rodzaju schorzenia psychiczne. Tytu??owa grupa zosta??a stworzona w jednym celu. Maj? uda? si? do nazistowskich Niemiec i zg??adzi? Hitlera. I maj? na to du??e szanse powodzenia, wszak nikt nie mo??e przewidzie? co zrobi szaleniec. A co dopiero mo??e zrobi? wi?ksza ilo??? szale??c??w?

Pomys?? mo??e nie jest oryginalny, ale scenariusz za kt??ry odpowiada Fabien Vehlmann trzyma w napi?ciu i niejednokrotnie potrafi zaskoczy?. Powiem szczerze, ??e nie spodziewa??em si? takiego zako??czenia. Po porosty odlot. Prawdziwy rarytas dla mi??o??nik??w teorii spiskowej oraz historycznej fikcji. Do??????my do tego rysunki za kt??re odpowiada Sean Phillips i otrzymamy dzie??o bardzo dobre, nie wybitne lecz o wybitno??? si? ocieraj?ce. Cud, mi??d bez orzeszk??w :).

Najbardziej cieszy mnie to, ??e nie jest to jednorazowy wybryk lecz d??u??sza seria. Wszystkie zeszyty ???czy tytu??owa cyfra 7. Ka??dy zeszyt dzieje si? w innym czasie i tylko liczba g????wnych bohater??w si? nie zmienia. Wprost nie mog? si? doczeka? kolejnych odcink??w.

W tym miejscu pragn? serdecznie podzi?kowa? ekipie GruMiK’a za to ??e przet??umaczyli ten zeszyt z j?zyka francuskiego. Warto by??o!!!

Tagi: , , ,
Kategoria: Recenzje |
Ilosć Komentarzy: 1 »

Spider-Man 3 W Nieca??e 7 Minut

Autor: doniek | maj 14, 2008

Je??li nie widzia??e?? trzeciej cz???ci przyg??d paj?ka to oto masz niepowta??aln? szans? aby to nadrobi?. Wystarczy po??wi?ci? tylko 6 minut z kawa??kiem. To naprawd? trzeba zobaczy? i obejrze? do ko??ca, bo po napisach ko??cowych czeka na Was ma??a niespodzianka:)

I jak si? podoba??o? Bo mi bardzo przypad?? do gustu ten filmik :).

Tagi: , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »