Doniek Blog

« | Strona Główna

Stara fantastyka w nowej ods??onie

Autor: doniek | listopad 23, 2015

yorgi #3 Komiks kt??rego nie by??o ok??adka

Dosta??em maila.

Niby nic, codziennie dostaj? ich sporo jednak ten by?? inny. Bowiem w tytule zawiera?? “Upominek – komiks ” a w tre??ci

Dzie?? dobry, chcieliby??my wys??a? Panu drobny upominek w postaci komiksu. By??abym wdzi?czna za podanie danych adresowych do wysy??ki i numeru telefonu, kt??ry przeka??emy kurierowi.

Po przeczytaniu dwukrotnie tre??ci tej wiadomo??ci nasz??y mnie dwie my??li. Pierwsza: m??w mi web celebryta, id? w jednym szeregu z Kominkiem Jasonem Huntem i Maffashion. Zaraz, za momencik, b?dzie ??cianka i czerwony dywan. Druga: kurcze, chyba maja s??aby research skoro napisali do mnie. I ju?? mia??em odpisywa? gdy co?? mnie tkn???o. A je??li to ??ciema, je??li chc? wy??udzi? moje dane i sprzeda? na czarnym rynku albo zrobi? ze mnie s??upa? Wszak to, ??e mam paranoje nie oznacza, ??e nikt mnie nie ??ledzi. Po namy??le wi?c odpisa??em z pro??b? o wi?cej informacji w tym temacie. W drugim mailu takowe otrzyma??em, ??e wiedza o moim blogu i naprawd? chc? mi wys??a? komiks. No to poda??em adres wysy??ki [paranoja mode on] (firmowy na wszelki wypadek) [paranoja mode off] i cierpliwie czeka??em.

Paczka pojawi??a si? do??? szybko w firmie. Du??a bia??a koperta zawiera??a ku mojemu wielkiemu i mi??emu zdziwieniu a?? dwa komiksu: “Yorgi #3: Komiks, kt??rego nie by??o” oraz “Yorgi #4: S?d ostateczny”. Obydwa autorstwa duetu Jerzy Ozga (rysunki), Dariusz Rzontkowski (scenariusz). Komiksy zosta??y wydane przez Kultur? Gniewu. Wszystko n??wka sztuka nie??migana. Plus dodatkowy bonus w postaci ulotki z paskiem komiksowy na kt??rym autorzy zach?caj? do zrecenzowania po przeczytaniu. Co tez niniejszym czyni?.

yorgi #4 S?d ostateczny ok??adka

Najpierw kr??tki zarys fabu??y. Przez dwa zeszyty poznajemy histori? porucznika MO Cie??lika kt??ry pragnie znale??? odpowied?? na zagadk? co si? sta??o z jego ??on? kt??ra tajemniczo znikn???a 10 lat temu. Wszelkie tropy prowadz? do tytu??owego Yorgiego kt??ry wydaje si? by? jedyna osoba mog?c? rzuci? ??wiat??o na ta ca??? spraw?. A by? mo??e to on odpowiada za znikni?cie ??ony porucznika. Opr??cz Cie??lika tajemniczym Yorgiem interesuj? si? r??wnie?? radzieckie s??u??by. Pytanie tylko czy interesy Cie??lika i Rosjan s? wsp??lne czy tez wzajemnie si? wykluczaj?.

M??j problem z tym komiksem polega na tym, ??e nie jestem wielkim fanem fantastyki w tym wydaniu kt??re jest tu zaprezentowane. Niestety nie uwiod??a mnie historia g????wnego bohatera poniewa?? nie jestem najlepszym odbiorc? tego rodzaju tre??ci. Je??eli jeste?? fanem tw??rczo??ci Dicka oraz/albo Lema to b?dziesz si? bawi?? doskonale. Ja niestety z Lema przeczyta??em tylko “??ledztwo” co jak wiedz? mi??o??nicy jego tw??rczo??ci nie jest typowym przyk??adem jego powie??ci. Je??eli bym mia?? si? jeszcze do czego?? przyczepi? to by??by to scenariusz. Odnios??em wra??enie, ??e pan Rzontkowski chcia?? jak najwi?cej fajnych motyw??w wrzuci? w jedne komiks. W efekcie tego dostajemy non stop akcj? ale nie dostajemy chwili oddechu pomi?dzy przygodami. Na zasadzie, z??apali go i zaraz go odbili. A potem znowu go z??apali, tylko tym razem kto inny.

No ale do??? marudzenia, przejd??my do pozytyw??w. Rysunki s? jak najbardziej na plus. Proste, czytelne. Dodatkowo bardzo podoba mi si? odtworzenie ??wczesnego klimatu PRL. Wierny wygl?d warszawskich ulic, doskonale odwzorowane samochody. No po prosty nic tylko patrze?. Autorzy przy??o??yli si? do swego zadania i naprawd? wysz??o im to pi?knie.

Podsumowuj?c, tom trzeci i czwarty serii Yorgi nie jest dla ka??dego. Jest to fantastyka w starym dobrym stylu. Je??eli wi?c emocjonowa??e?? si? pojedynkiem literackim pomi?dzy Dickiem a Lemem oraz je??dzi??e?? na kongresy futurologiczne to na pewno jest to komiks skierowany do Ciebie. Je??eli za?? tego nie robi??e?? a chcia??by?? si? cofn?? do przesz??o??ci i zanurzy? z odm?ty PRL to tak??e znajdziesz co?? dla siebie.

Tagi: , , , , ,
Kategoria: Polski komiks, Recenzje |
Brak Komentarzy »

Komentarze