Doniek Blog

Archiwum z maj, 2011

Komiks w filmie: The Simpsons

Autor: doniek | maj 23, 2011

Kolejny cykl zostaje otwarty na blogu. Tym razem b?dzie on prezentowa?? komiksy pojawiaj?ce si? w produkcjach filmowych i telewizyjnych. Zapraszam serdecznie do zapoznania si? z jego pierwsz? ods??on?.

Jaki jest najdro??szy komiks na ??wiecie? Pytanie jest oczywi??cie banalne poniewa?? najdro??szym komiksem na ??wiecie jest Action Comics #1 wydany w czerwcu 1938 roku. W zesz??ym roku, dok??adnie to 29 marca 2010 roku, jedne z jego egzemplarzy zosta?? sprzedany na aukcji za kwot? 1,5 miliona dolar??w. Co powoduje, ??e ten w??a??nie komiks jest tak wysoko ceniony. Ot???? jest to pierwsze pojawianie si? postaci znanej jako Superman na ??amach komiksu.

Action Comics #1 zosta?? pokazany w jednym z odcink??w serialu animowanego “The Simpsons”. Odcinek ten nosi tytu?? “Homer klaunem” (Homie the Clown). W??a??cicielem tego drogocennego komiksu jest klaun Krusty. A spos??b w jaki z niego korzysta jest do??? oryginalny. Zobaczcie zreszt? sami.W??a??nie zobaczyli??cie, ??e odpalanie papierosa od banknotu 100$ jest dla lamus??w. Prawdziwy twardziel odpala od 1,5 miliona dolc??w :). Je??li chwieliby??cie zapozna? si? z zawarto??ci? podpa??ki Krusty’ego to mo??na to zrobi? tutaj. Mi??ej lektury.

Tagi: , , ,
Kategoria: Komiks W Filmie |
Ilość Komentarzy: 2 »

Thor – fajny film w niefajnym 3D

Autor: doniek | maj 10, 2011

W ko??cu znalaz??em wolny moment?? No dobra, nie b?d? ??ciemnia??. By??o Matki Boskiej Pieni???nej wi?c znalaz??em troch? kasy i zainwestowa??em w kulturalny rozw??j swojej bucowatej osoby. Kr??tko m??wi?c poszed??em na ??Thora?. Wyda??em 27 z??ociszy i nie ??a??uje ani grosza. Warto by??o je wyda? aby zobaczy? przygody Boga Piorun??w na ziemskim (oczywi??cie ameryka??skim) padole ( jakie?? 50% seansu).

Film mniej wi?cej opowiada o tym, jak to Thor sprzeciw stawi?? si? woli swojego ojca Odyna i za kar? w ludzkiej formie zosta?? zes??any na Ziemi? aby tam wyrobi? sobie cechy charakteru niezb?dne przysz??emu w??adcy. Podczas nieobecno??ci Thora w Asgardzie, zaczyna rz?dzi? jego brat, Loki. Jednak grupie Asgardczyk??w nie podoba ta zmiana w??adzy i postanawia przekona? Thora do powrotu i walki o koron?. To tak w wielkim skr??cie o tre??ci filmu.

Prawdziw? si??? tego widowiska jest natomiast ??wiat wykreowany na ekranie. Wspania??y, skrz?cy si? przepychem Asgard oraz t?czowy most wiod?cy do niego s? wprost bajkowe i zapieraj? dech w piersiach. Na drugim biegunie jest Jotunheim. Kraina lodowych olbrzym??w. Ciemna, ponura, monumentalna. Pi?kna w gotyckim znaczeniu. Po prostu cudowna strona wizualna filmu. Jedyne do czego mo??na by si? przyczepi? to momentami zaje??d??a plastikiem. Ma to miejsce g????wnie w przypadkach zbli??e?? na zbroje g????wnych bohater??w.

Czytaj dalej »

Tagi: , , , , ,
Kategoria: Film, Filmy Fabularne, Recenzje |
Ilosć Komentarzy: 1 »

??art bardzo hermetyczny #2

Autor: doniek | maj 6, 2011

Witam w kolejnej ods??onie k?cika ??art??w Hermetycznych. W dniu dzisiejszym mamy dwa tematy przewodnie. Pierwszy to “Kiedy Harry Spotka?? Franka” oraz “Dark Knight: Deleted Scenes”.Zapraszam serdecznie.
Czytaj dalej »

Tagi: , , , , , ,
Kategoria: Zarty Hermetyczne |
Ilosć Komentarzy: 1 »