Doniek Blog

Recenzje

« Poprzednie Wpisy

Stara fantastyka w nowej ods??onie

Autor: doniek | listopad 23, 2015

yorgi #3 Komiks kt??rego nie by??o ok??adka

Dosta??em maila.

Niby nic, codziennie dostaj? ich sporo jednak ten by?? inny. Bowiem w tytule zawiera?? “Upominek – komiks ” a w tre??ci

Dzie?? dobry, chcieliby??my wys??a? Panu drobny upominek w postaci komiksu. By??abym wdzi?czna za podanie danych adresowych do wysy??ki i numeru telefonu, kt??ry przeka??emy kurierowi.

Po przeczytaniu dwukrotnie tre??ci tej wiadomo??ci nasz??y mnie dwie my??li. Pierwsza: m??w mi web celebryta, id? w jednym szeregu z Kominkiem Jasonem Huntem i Maffashion. Zaraz, za momencik, b?dzie ??cianka i czerwony dywan. Druga: kurcze, chyba maja s??aby research skoro napisali do mnie. I ju?? mia??em odpisywa? gdy co?? mnie tkn???o. A je??li to ??ciema, je??li chc? wy??udzi? moje dane i sprzeda? na czarnym rynku albo zrobi? ze mnie s??upa? Wszak to, ??e mam paranoje nie oznacza, ??e nikt mnie nie ??ledzi. Po namy??le wi?c odpisa??em z pro??b? o wi?cej informacji w tym temacie. W drugim mailu takowe otrzyma??em, ??e wiedza o moim blogu i naprawd? chc? mi wys??a? komiks. No to poda??em adres wysy??ki [paranoja mode on] (firmowy na wszelki wypadek) [paranoja mode off] i cierpliwie czeka??em.

Paczka pojawi??a si? do??? szybko w firmie. Du??a bia??a koperta zawiera??a ku mojemu wielkiemu i mi??emu zdziwieniu a?? dwa komiksu: “Yorgi #3: Komiks, kt??rego nie by??o” oraz “Yorgi #4: S?d ostateczny”. Obydwa autorstwa duetu Jerzy Ozga (rysunki), Dariusz Rzontkowski (scenariusz). Komiksy zosta??y wydane przez Kultur? Gniewu. Wszystko n??wka sztuka nie??migana. Plus dodatkowy bonus w postaci ulotki z paskiem komiksowy na kt??rym autorzy zach?caj? do zrecenzowania po przeczytaniu. Co tez niniejszym czyni?.

Czytaj dalej »

Tagi: , , , , ,
Kategoria: Polski komiks, Recenzje |
Brak Komentarzy »

Za ma??o Wilqa w Wilq

Autor: doniek | październik 13, 2014

W ko??cu uda??o mi si? obejrze? od dawna oczekiwan? produkcj? ??Wilq Negocjator?. Dost?pna jest ona do obejrzenia w serwisie VOD za darmo. W sumie nie ma si? co dziwi?, ??e za darmo poniewa?? ca??y film, a w??a??ciwie nowelka filmowa trwa 8 minut i 42 sekundy.

Wydaje si?, ??e to sporo czasu, jednak nale??y odj?? od tego wszystkiego zapychacze w postaci loga producenta (23 sekundy), czo????wki (54 sekundy) oraz napisy ko??cowe (50 sekund). W efekcie tego dostajemy ca??e 6 minut i 17sekund przyg??d wilka. A to ma??o, zdecydowanie za ma??o bo scen z samym bohaterem Opola stanowi? zaledwie nieca??e 50% filmu. Wilq pojawia si? na ekranie przez oko??o 3 minuty i 14 sekund. Koniec ze statystyka, przejd??my do meritum.

Sama historia jest typowym odcinkiem przyg??d Wilqa i przedstawia trudna sztuk? negocjacji naszego bohatera z jego przeciwnikiem zabarykadowanym w mieszkaniu osiedlowego bloku. Historia jakich na ??amach komiks??w by??o wiele. Jest problem i nasz dzielny bohater go rozwi?zuje w typowy dla swoich dzia??a?? spos??b.

Czytaj dalej »

Tagi: , , , ,
Kategoria: Filmy Animowane, Wilq Superbohater |
Brak Komentarzy »

Brudny Harry Demonologii

Autor: doniek | lipiec 8, 2014

Jak wszystkim (wszystkim = osoby obcuj?ce z komiksami) wiadomo Marvel wymiata w kwestii komiks??w na srebrnym ekranie. W regularnych odst?pach czas dostajemy ods??ony przyg??d ekip spod szyldu Avengers, X-Men oraz wiecznie niezrzeszonego Spider??Mana. Jednak je??li o ile w kinie idzie im wy??mienicie to na ma??ym ekranie ju?? za bardzo nie daj? rady. Ich sztandarowy produkt telewizyjny ??Agents of S.H.I.E.L.D.? m??wi?c kr??tko nie powal na kolana (m??wi? oczywi??cie o moich osobistych odczuciach). Mo??e to wina zbyt du??ych oczekiwa?? po filmach? Nie wiem. Nie podoba mi si?, nie ogl?dam.

Zupe??nie inaczej ma si? natomiast sprawa z odwiecznym konkurentem Marvela. DC Comics na ekranie filmowym stosuje taktyk? ??rzadko ale z klas??. Dzi?ki temu mamy do czynienia za ka??dym razem z filmem jak nie dobrym to bardzo dobrym. Wystarczy wspomnie? trylogi? Batmana, Watchmen czy te?? ostatni? ekranizacj? przyg??d Supermana (i nie, nie by??o takich film??w jak ??Catwoman?, ??Green Lantern? a tym bardziej ??Batman Forever? i ??Batman & Robin? ). O ile w kwestii film??w pe??nometra??owych nie szalej? z cz?stotliwo??ci? nowych premier to na polu telewizji dzia??aj? wr?cz na odwr??t. Na pocz?tku zaszaleli i zmietli konkurencj? przy pomocy ??Smallville?, nast?pnie ruszyli z “Arrow” by po dw??ch udanych sezonach zaprezentowa? serial ??The Flash?, b?d?cy spin-offem przyg??d Oliviera Quuena. Obecnie wystartowa?? kolejny serial z DC. Mowa oczywi??cie o ??Constantine? b?d?cym ekranizacja komiksu ??Hellblazer?. Oficjalna premiera tego serialu ma mie? miejsce 24 pa??dziernika na antenie stacji NBC. Jednak jak to cz?sto bywa, odcinek pilota??owy ??wyp??yn???? do sieci ju?? teraz. I w??a??nie nim chcia??em si? zaj?? zaraz po tym przyd??ugim wst?pie.
Czytaj dalej »

Tagi: , , ,
Kategoria: Recenzje, Serial |
Brak Komentarzy »

Ostatnie 24 godziny

Autor: doniek | sierpień 13, 2013

ikigami ok??adka

Wyobra?? sobie nast?puj?c? sytuacj?. Masz 22 lata. ??yjesz pe??ni? ??ycia. Masz swoje codzienne problemy, rado??ci i troski. Pewnego dnia na twoim progu staje cz??owiek o wygl?dzie komiwoja??era. Lecz on nie sprzedaje. On dor?cza. Jego zadaniem jest dostarczenie ikigami, kt??re jest zawiadomieniem o ??mierci. Twojej ??mierci. Nast?pi ona r??wno za 24 godziny.

Czas start.

[Tik tak, tik tak]

Twoje ostatnie godziny na ziemi.

[Tik tak, tik tak]

Co robisz?

[Tik tak, tik tak]

Sp?dzisz czas ze swoja rodzin? aby w spokoju odej??? z tego ??wiata?

[Tik tak, tik tak]

Czy te?? postanowisz zem??ci? si? na wszystkich osobach kt??re s? winne Twego obecnego po??o??enia.

[Tik tak, tik tak]

A mo??e postanowisz stworzy? dzie??o swego ??ycia?

Szczerze m??wi?c ja nie wiem co bym zrobi?? w takiej sytuacji. Na szcz???cie nie musz? si? zastanawia?. Nie jestem bohaterem ??Ikigami?.

Czytaj dalej »

Tagi: , ,
Kategoria: Manga, Recenzje |
Brak Komentarzy »

Z wielkim rebootem wi???e si? wielka odpowiedzialno???

Autor: doniek | lipiec 18, 2012

Jak ju?? pewnie si? szanowni czytelnicy i czytelniczki domy??lili??cie, tekst ten mo??e dotyczy? tylko jednego temat. Tak, zgadza si?. B?d? si? zn?ca?? nad najnowsz? wersj? przyg??d ukochanego przez wielu, znienawidzonego przez niewielu (g????wnie za spraw? ??Maximum Carnage? i klonowania), niesamowitego Spider-Mana. W pi?tek trzynastego, uzbrojony w szpanerskie okulary (dobrze, ze mieli m??j rozmiar), zasiad??em przed ekranem w ????dzkim IMAXie i przyst?pi??em do konsumpcji filmu ??The Amazing Spider-Man?.

Po dw??ch 126 minutach zdj???em okulary i si? pop??aka??em. No dobra, nie pop??aka??em si? cho? par? razy podczas seansu niewiele mi brakowa??o (osoba mi towarzysz?ca stwierdzi??a, ze chlipa??a cz?sto). Poni??ej uzasadniam sk?d taka emocjonalna reakcja na ten seans.

Czytaj dalej »

Tagi: , , , ,
Kategoria: Filmy Fabularne, Recenzje |
Brak Komentarzy »

Fell

Autor: doniek | lipiec 17, 2012

detektyw fell ok??adka

Pierwszy raz tutaj? Jako?? Ci? nie kojarz?, a znam wi?kszo??? miejscowych popapra??c??w. Przyby??e?? pewnie zza mostu, zgadza si?? Tak my??la??em. I jak Ci si? tutaj podoba? Czasami mam wra??enie, ??e jakby B??g wzi??? i si? wysra??a na ??wiat to w??a??nie tutaj by celowa??. Pewnie s?dzisz, ??e dramatyzuj?, ??e takie miejsca s? na ca??ym ??wiecie? Ot???? nie, niby ka??de miasto posiada taki okolice jak ta… Skupiska mieszka?? z ich mieszka??cami wiod?cymi mizerne ??ycie bez perspektyw. ???dzkie Ba??uty, warszawska Praga czy tez w??oc??awska Cyganka. To wszystko nic w por??wnaniu z tym miejscem. Tutaj ludzie wycinaj? p??ody z ci???arnych kobiet i nikt nie reaguje gdy to ma miejsce. Nawet nie mo??na tutaj spokojnie wyj??? na zakupy ??eby nie spotka? jakiego?? szale??ca z bomba na sobie. Wyobra?? sobie, ??e w ci?gu dw??ch pierwszych tygodni mojego pobytu tutaj zosta??em dwa razy zaatakowany no??em. Dwa razy!!! A wcze??niej nie by??em nawet w ??yciu dra??ni?ty. Ale to by??o dawno temu gdy mieszka??em jeszcze po przeciwnej stronie mostu. Nie tutaj. W tym szalonym mie??cie nie normalnych ludzi?? Zwr??ci??e?? uwag? na szyld? “Bar Idioty”, wyobra??asz sobie? Hej, Mayko! Daj nam po browarze, dzi?ki. Widzisz j?? To w??a??cicielka tego miejsca. ?adna, prawda? Niestety jej pi?knu dor??wnuje r??wnie?? jej szale??stwo. Widzisz to oparzenie na mojej szyi? To jej dzie??o. Najzabawniejsze jest to, ze nie oznaczy??a mnie jak byd??o bo to j? kr?ci. Oj, nie, nie. Zrobi??a to w dobrej wierze, ??eby mnie chroni?. Wyobra??asz sobie? A najlepsze w tym wszystkim jest to, ??e to rzeczywi??cie dzia??a. Dobra, b?d? powoli si? zbiera??. Czas wraca? do pracy. Do szefa na psychotropach i jego zwariowanej, porzuconej przez m???a dla psa (prosz? nie pytaj) sekretarki. Zapomnia?? bym. Tyle rozmawiali??my a si? nie przedstawi??em. Nazywam si? Richard Feel , jestem detektywem policji miasta Snowtown. I jak mam wra??enie jedyn? normaln? osoba w tym miejscu.

Kr??tko i na temat:Warren Ellis, Ben Templeshmith. REWELACJA!!!

Tagi: , , , , ,
Kategoria: Recenzje |
Brak Komentarzy »

Kobieta ??limak: Pierwsze Starcie

Autor: doniek | grudzień 21, 2011

??limacze opowie??ci ok??adka

Na polskim rynku wydawniczym zadebiutowa??a kolejna papierowa wersja komiksu sieciowo/blogowego Chata Wuja Freda. Mowa o “”??limaczych opowie??ciach” duetu Ilona Myszkowska & Marcin Krzysiak. Jak sam tytu?? wskazuje odbi??r mojego egzemplarza ??limaczy?? si? niemi??osiernie. Od przelewu (przedp??ata) do otrzymania komiku min???o 55 dni. W ci?gu tego okresu Irlandia doczeka??a si? nowego prezydenta, zmar?? pogromca Marcellusa Clay’a, otworzono gazoci?g p????nocny oraz wystartowa??a kolejna edycja Polskiego Cyrku, Silvio Berlusconi przesta?? by? premierem W??och (serio, naprawd? przesta??), polska reprezentacja trafi??a do “Ggrupy ??mierci”. Jak wida? przez 55 dni wiele mo??e si? wydarzy?.

Po tym dramatycznym okresie oczekiwania na “??limacze opowie??ci” w ko??cu zosta??y one dostarczone do mych r?k. Przekazanie zosta??o poprzedzone u??ciskiem d??oni Marcina i ju?? spokojnie mog??em zabiera? si? do czytania. Rozsiad??em si? wygodnie na miejscu numer 24 w drugim przedziale od ko??ca pierwszego wagonu sk??adu p?dz?cego z Warszawy do ?DZ. Wyci?gn???em ??Opowie??ci???, zignorowa??em pe??ne oburzenia spojrzenia wsp????pasa??er??w (Taki stary ch??op i komiks czyta. Pewnie jest co?? z nim nie tak?? Lepiej si? odsu??my od niego, jeszcze nas czym?? zarazi??) i pogr???y??em si? w lekturze. Min???em ??yrard??w, Skurwienice i gdzie?? przed Koluszkami sko??czy??em czyta?. Teraz musz? stwierdzi?, ??e op??aca??o si? czeka? na ????limacze opowie??ci? i to bardzo si? op??aca??o. Dawno nie czyta??em tak dobrego komiksu.

Czytaj dalej »

Tagi: , , , ,
Kategoria: Recenzje |
Ilość Komentarzy: 5 »

Thor – fajny film w niefajnym 3D

Autor: doniek | maj 10, 2011

W ko??cu znalaz??em wolny moment?? No dobra, nie b?d? ??ciemnia??. By??o Matki Boskiej Pieni???nej wi?c znalaz??em troch? kasy i zainwestowa??em w kulturalny rozw??j swojej bucowatej osoby. Kr??tko m??wi?c poszed??em na ??Thora?. Wyda??em 27 z??ociszy i nie ??a??uje ani grosza. Warto by??o je wyda? aby zobaczy? przygody Boga Piorun??w na ziemskim (oczywi??cie ameryka??skim) padole ( jakie?? 50% seansu).

Film mniej wi?cej opowiada o tym, jak to Thor sprzeciw stawi?? si? woli swojego ojca Odyna i za kar? w ludzkiej formie zosta?? zes??any na Ziemi? aby tam wyrobi? sobie cechy charakteru niezb?dne przysz??emu w??adcy. Podczas nieobecno??ci Thora w Asgardzie, zaczyna rz?dzi? jego brat, Loki. Jednak grupie Asgardczyk??w nie podoba ta zmiana w??adzy i postanawia przekona? Thora do powrotu i walki o koron?. To tak w wielkim skr??cie o tre??ci filmu.

Prawdziw? si??? tego widowiska jest natomiast ??wiat wykreowany na ekranie. Wspania??y, skrz?cy si? przepychem Asgard oraz t?czowy most wiod?cy do niego s? wprost bajkowe i zapieraj? dech w piersiach. Na drugim biegunie jest Jotunheim. Kraina lodowych olbrzym??w. Ciemna, ponura, monumentalna. Pi?kna w gotyckim znaczeniu. Po prostu cudowna strona wizualna filmu. Jedyne do czego mo??na by si? przyczepi? to momentami zaje??d??a plastikiem. Ma to miejsce g????wnie w przypadkach zbli??e?? na zbroje g????wnych bohater??w.

Czytaj dalej »

Tagi: , , , , ,
Kategoria: Film, Filmy Fabularne, Recenzje |
Ilosć Komentarzy: 1 »

Je?? Jerzy W Kinie

Autor: doniek | marzec 24, 2011

O tym jaki jest Je?? Jerzy wie ka??dy fan jego przyg??d. Przez tyle lat funkcjonowania w Polsce, posta? ta doczeka??a si? grona oddanych zwolennik??w oraz sporo osobnik??w po drugiej stronie barykady. Ja stawiam si? gdzie?? pomi?dzy, nie jestem wiernym fanem ale na bie???co ??ledz? przygody Jurka w komiksowych kadrach. Dlatego tez nie nale??y si? dziwi?, ??e do??? ch??odno podchodzi??em do wszelkich zachwyt??w i powszechnych pochlebnych recenzji animowanej wersji Je??a. I jak si? okaza??o nie pomyli??em si? za bardzo.

Film by?? lekko nudnawy, niekt??re watki ci?g??y si? niemi??osiernie. Czasami si? za??mia??em, czasami z politowaniem pokr?ci??em g??ow?. Po sensie wyszed??em zawiedziony z kina i uda??em si? do metra. I w??a??nie tam, na stacji Imielin dotar??o do mnie prawdziwe przes??anie tego filmu. To nie jest film o lubi?cym piwo, laski i desk? zwierzaku. Prawdziwa akcja filmu dzieje si? na drugim planie.

Czytaj dalej »

Tagi: , , , ,
Kategoria: Filmy Animowane, Recenzje |
Brak Komentarzy »

Punisher – Ostatnia nadzieja ludzko??ci

Autor: doniek | wrzesień 2, 2010

Marvel Universe vs the Punisher  ok??adkaPowiem szczerze, ??e kiedy pierwszy raz ujrza??em tytu?? “Marvel Universe vs the Punisher” to zacz???em si? zastanawia? czy chc? pozna? zawarto??? tego komiksu. Moje obawy by??y spowodowane tym, ??e mia??em kiedy?? przyjemno??? okazj? przeczyta? komiks pod bardzo podobnym tytu??em. I okaza?? si? on wielkim, naprawd? wielkim rozczarowaniem. Na szcz???cie Marvel wyci?gn??? chyba wnioski ze swej wcze??niejszej pora??ki i stworzy?? wy??mienity komiks dla mi??o??nik??w Franka i jego filozofii ??yciowej.

Ju?? pierwsze kadry “Marvel Universe vs the Punisher” powoduj? niez??y opad szcz?ki. Oto widzimy Franka przemierzaj?cego zgliszcza NY. Bardzo szybko zdajemy sobie spraw, ??e jest on na polowaniu. Jednak tym razem jego zwierzyn? nie jest byle jaki przest?pca. Nie jest nim nawet ??aden wielki Don mafijny. Jego celem jest Deadpool. I nie jest to jego pierwsze spotkanie z tym osobnikiem. Pozwol? sobie w tym miejscu zacytowa? naszego g????wnego bohatera: “This is the thirty-third time I’ve hunted Deadpool”. Zaraz po tej wypowiedzi pada strza?? i kolejny rzeczowy komentarz Franka: “The thirty-third time I’ve killed him”. Sami wi?c widzicie, ??e nie jest to pierwsze spotkanie tych dw??ch osobnik??w.

Czytaj dalej »

Tagi: , , , , ,
Kategoria: Recenzje, The Punisher |
Ilosć Komentarzy: 1 »