Doniek Blog

« | Strona Główna | »

Fell

Autor: doniek | lipiec 17, 2012

detektyw fell ok??adka

Pierwszy raz tutaj? Jako?? Ci? nie kojarz?, a znam wi?kszo??? miejscowych popapra??c??w. Przyby??e?? pewnie zza mostu, zgadza si?? Tak my??la??em. I jak Ci si? tutaj podoba? Czasami mam wra??enie, ??e jakby B??g wzi??? i si? wysra??a na ??wiat to w??a??nie tutaj by celowa??. Pewnie s?dzisz, ??e dramatyzuj?, ??e takie miejsca s? na ca??ym ??wiecie? Ot???? nie, niby ka??de miasto posiada taki okolice jak ta… Skupiska mieszka?? z ich mieszka??cami wiod?cymi mizerne ??ycie bez perspektyw. ???dzkie Ba??uty, warszawska Praga czy tez w??oc??awska Cyganka. To wszystko nic w por??wnaniu z tym miejscem. Tutaj ludzie wycinaj? p??ody z ci???arnych kobiet i nikt nie reaguje gdy to ma miejsce. Nawet nie mo??na tutaj spokojnie wyj??? na zakupy ??eby nie spotka? jakiego?? szale??ca z bomba na sobie. Wyobra?? sobie, ??e w ci?gu dw??ch pierwszych tygodni mojego pobytu tutaj zosta??em dwa razy zaatakowany no??em. Dwa razy!!! A wcze??niej nie by??em nawet w ??yciu dra??ni?ty. Ale to by??o dawno temu gdy mieszka??em jeszcze po przeciwnej stronie mostu. Nie tutaj. W tym szalonym mie??cie nie normalnych ludzi?? Zwr??ci??e?? uwag? na szyld? “Bar Idioty”, wyobra??asz sobie? Hej, Mayko! Daj nam po browarze, dzi?ki. Widzisz j?? To w??a??cicielka tego miejsca. ?adna, prawda? Niestety jej pi?knu dor??wnuje r??wnie?? jej szale??stwo. Widzisz to oparzenie na mojej szyi? To jej dzie??o. Najzabawniejsze jest to, ze nie oznaczy??a mnie jak byd??o bo to j? kr?ci. Oj, nie, nie. Zrobi??a to w dobrej wierze, ??eby mnie chroni?. Wyobra??asz sobie? A najlepsze w tym wszystkim jest to, ??e to rzeczywi??cie dzia??a. Dobra, b?d? powoli si? zbiera??. Czas wraca? do pracy. Do szefa na psychotropach i jego zwariowanej, porzuconej przez m???a dla psa (prosz? nie pytaj) sekretarki. Zapomnia?? bym. Tyle rozmawiali??my a si? nie przedstawi??em. Nazywam si? Richard Feel , jestem detektywem policji miasta Snowtown. I jak mam wra??enie jedyn? normaln? osoba w tym miejscu.

Kr??tko i na temat:Warren Ellis, Ben Templeshmith. REWELACJA!!!

Tagi: , , , , ,
Kategoria: Recenzje |
Brak Komentarzy »

Komentarze