Doniek Blog

Strona Główna | »

“Heroes” czyli X-man

Autor: doniek | maj 8, 2007

Jak wiadomo nie od dzi??, dobre pomys??y s? powielane po wielokro?. Je??li jeste?? wiernym czytelnikiem przyg??d mutant??w to na pewno podczas ogl?dania serialu “Heroes” nasun???o Ci si? na my??l pytanie: “Gdzie ja widzia??em podobny motyw ?”. Odpowied?? jest prosta: W komiksie !!!. Oto kr??tkie por??wnanie kt??re dowodzi, ??e “Heroes” i X-man wi?cej ???czy ni?? dzieli, czyli zestawienie postaci z serialu z ich “odpowiednikami” z komiksu:


Clair Bennet

Wolverine
Co ???czy seksown? blondw??os? nastolatk? z napakowanym kurduplem prosto z lasu? Zdolno??? regeneracji, w obu przypadkach ich cia??a potrafi? same si? za??ata?. Jedyna r????nica to to, ??e w przypadku Logana podczas regeneracji nast?puje samoczynne usuni?cie z organizmu cia?? obcych (pocisk??w, kawa??k??w szkie?? itp.).

D. L.

Kitty Pryde
W tym przypadku mamy ju?? do czynienia z identycznymi mocami. Obydwoje potrafi? przenika? przez r????ne przedmioty oraz uczyni? swe cia??a przenikalnymi.

Hiro Nakamura

Cable
Jedyn? rzecz? ???cz?c? tych dw??ch skrajnie wygl?daj?cych osobnik??w jest ich zdolno??? do podr????owania w czasie. W tym przypadku na plus wychodzi Hiro, kt??ry opr??cz podr????y w czasie mo??e tak??e czas zatrzyma? lub spowolni?.


Matt Parkman

Professor X
Na tle Profesora Matt wypada s??abiutko. Posiada on tylko zdolno??? czytania w my??lach innych ludzi, podczas gdy Xavier posiada zdolno??? wp??ywania na umy??y innych oraz umiej?tno??? telekinezy.

Micah Sanders

Forge
Dwaj osobnicy obdarzeni niezwyk??ymi umiej?tno??ciami. Forge – niezwykle utalentowany in??ynier i konstruktor maszyn, naczelny mechanik X-man. Micah – ch??opak posiadaj?cy dar panowania nad maszynami za pomoc? dotyku.

Nathan Petrelli

Angel
Obydwaj potrafi? tylko lata? :). Nie posiadaj? nadludzkiej si??y ani innych mocy. R??ni? si? oczywi??cie wygl?dem i nie chodzi tu o kolor w??os??w czy wzrost 😉

Niki Sanders

Jean Greay
Dwie pi?kne kobiety i ich zab??jcze alter ego czyli Jessica i Dark Phoenix. Pierwsza morduje na ma??? skal? i na zlecenie Lindermann’a. Druga unicestwia ca??e planety ot tak sobie.

Sylar

Rogue
Dwa paso??yty. Wysysaj? i przejmuj? moc swych ofiar. Jedyna r????nica to ta, ??e Rogue wie kiedy si? powstrzyma?, podczas gdy Sylar idzie zawsze na ca??o??? i ma??o kto prze??ywa spotkanie z nim.

Tagi: , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Ilość Komentarzy: 4 »

Ilość komentarzy: 4 to ““Heroes” czyli X-man”

 1. Czarek7 napisał:
  maj 9th, 2007 at 18:24

  Zamiast Sylara powinien by? Peter Petrelli
  Poza tym dobry film. Polecam.

 2. doniek napisał:
  maj 9th, 2007 at 18:36

  Sylar lepiej pasuje poniewa?? odbiera moc poprzez unicestwienie przeciwnika, tak samo Rogue. Podczas gdy przej?cie mocy przez Petera odbywa si? bezbole??ni.

 3. Carmen napisał:
  marzec 26th, 2008 at 16:42

  Dobrze, ??e Scotta nie por??wnali z jakim?? ??mieciem:P
  A Niki jest fajna, a j? do tej kretynki por??wnali… Biedna Niki…

 4. Fay napisał:
  luty 13th, 2013 at 18:51

  Wprawdzie nie jestem specem od komiks??w, ale nie pami?tam, ??eby Xavier mia?? zdolno??? telekinezy.

Komentarze