Doniek Blog

Kobieta ??limak: Pierwsze Starcie

Autor: doniek | grudzień 21, 2011

??limacze opowie??ci ok??adka

Na polskim rynku wydawniczym zadebiutowa??a kolejna papierowa wersja komiksu sieciowo/blogowego Chata Wuja Freda. Mowa o “”??limaczych opowie??ciach” duetu Ilona Myszkowska & Marcin Krzysiak. Jak sam tytu?? wskazuje odbi??r mojego egzemplarza ??limaczy?? si? niemi??osiernie. Od przelewu (przedp??ata) do otrzymania komiku min???o 55 dni. W ci?gu tego okresu Irlandia doczeka??a si? nowego prezydenta, zmar?? pogromca Marcellusa Clay’a, otworzono gazoci?g p????nocny oraz wystartowa??a kolejna edycja Polskiego Cyrku, Silvio Berlusconi przesta?? by? premierem W??och (serio, naprawd? przesta??), polska reprezentacja trafi??a do “Ggrupy ??mierci”. Jak wida? przez 55 dni wiele mo??e si? wydarzy?.

Po tym dramatycznym okresie oczekiwania na “??limacze opowie??ci” w ko??cu zosta??y one dostarczone do mych r?k. Przekazanie zosta??o poprzedzone u??ciskiem d??oni Marcina i ju?? spokojnie mog??em zabiera? si? do czytania. Rozsiad??em si? wygodnie na miejscu numer 24 w drugim przedziale od ko??ca pierwszego wagonu sk??adu p?dz?cego z Warszawy do ?DZ. Wyci?gn???em ??Opowie??ci???, zignorowa??em pe??ne oburzenia spojrzenia wsp????pasa??er??w (Taki stary ch??op i komiks czyta. Pewnie jest co?? z nim nie tak?? Lepiej si? odsu??my od niego, jeszcze nas czym?? zarazi??) i pogr???y??em si? w lekturze. Min???em ??yrard??w, Skurwienice i gdzie?? przed Koluszkami sko??czy??em czyta?. Teraz musz? stwierdzi?, ??e op??aca??o si? czeka? na ????limacze opowie??ci? i to bardzo si? op??aca??o. Dawno nie czyta??em tak dobrego komiksu.

Czytaj dalej »

Tagi: , , , ,
Kategoria: Recenzje |
Ilość Komentarzy: 5 »

Web 2.0 W Paskach Komiksowych

Autor: doniek | grudzień 11, 2007

pasek komiksowy web 2.0

Czy od zawsze chcia??e?? tworzy? paski komiksowe? Jedyne co Ci? powstrzymywa??o to brak umiej?tno??ci plastycznych? Nie martw sie. W??a??nie dla takich ludzi jak Ty i ja zosta?? stworzony serwis Toondoo. Umo??liwia on stworzenie w??asnego paska sk??adaj?cego si? z 1, 2 lub 3 kadr??w. Do wyboru mamy mas? gotowych postaci, przedmiot??w, scenografii oraz wielu innych bajer??w. Jednym s??owem wypas. Jak dot?d znalaz??em tylko jeden minus tego serwisu. Jeden, ale do??? powa??ny. Tym minusem jest brak polskich liter. No c????, nie mo??na mie? wszystkiego. Zapomnia??bym, stworzony przez siebie pasek mo??na opublikowa? w serwisie i czeka? na mniej lub bardziej pochlebne recenzje wsp????u??ytkownik??w. Poni??ej publikuje m??j pierwszy pasek stworzony w tym serwisie:
pasek komiksowy web 2.0
Wszelkie krytyki (nie)mile widziane 🙂 ??ycz? udanego tworzenia pask??w.

br /

Tagi: , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »

Cynik na Do??ku

Autor: doniek | maj 14, 2007

Dzisiaj w??a??nie zosta?? stworzony nowy dzia?? na blogu. Mowa tu o Czytelni. B?d? tam umieszczane paski komiksowe kt??re warto poleci? (wyb??r b?dzie ca??kowicie subiektywny i dokonywany przeze mnie 🙂 ). Na pierwszy ogie?? idzie ameryka??ski komiks The Cynic. Komika ten porusza tematyk? adultow?, tak wi? przeznaczony jest dla doros??ych czytelnik??w.The Cynic jest updejtowany (czy jest takie s??owo?) trzy razy w tygodniu, tak wi?c ??piesz si? z czytaniem.
P.S. Je??li masz jaki?? komiks (nniekoniecznie pasek) i chcesz si? nim pochwali? to pisz ??mia??o na adres mail[at]doniek.pl.

Tagi: , ,
Kategoria: Blog |
Brak Komentarzy »

Gone with the Blastwave/Przemin???o Z Bombami

Autor: doniek | maj 10, 2007

Znajomy podes??a?? mi dzisiaj linka do wypasionego komiksu sieciowego (thx Malky). Nosi on tytu?? “Gone with the Blastwave” i jest tworzony przez fina Kimmo Lemetti, spokojnie komiks jest angloj?zyczny :). “Gone with the Blastwave” opowiada o perypetiach dw??ch ??o??nierzy z obozu “czerwonych” zagubionych w ruinach miasta le???cego na bli??ej nieokre??lonej planecie. Ich g????wnym celem jest znalezienie wyj??cia z ego rumowiska i nie da? si? zabi? przeciwnikom, czyli “niebieskim” i “??????tym”. Komiks ma form? jednostronicowych historii. Jak na razie komiks sk??ada si? z 36 epizod??w. Poni??ej jeden z nich:

Dla os??b nie znaj?cych za dobrze angielskiego mam dobr? wiadomo???. “Gone with the Blastwave” jest t??umaczone na bie???co przez Krzysztofa ‘ChanibaLa’ Bociurko. Polska wersja nosi tytu?? “Przemin???o z bombami” i mo??na j? znale??? pod tym adresem http://gwtb.chanibal.pl/komiks/.
??ycze wszystkim przyjemnej lektury 🙂

Tagi: , ,
Kategoria: Komiks Online |
Ilość Komentarzy: 3 »