Doniek Blog

« | Strona Główna | »

Polowanie Na G??upc??w

Autor: doniek | październik 22, 2008

foolkiller max comics ok??adkaNate McBride jest g??upcem. Doszed?? do tego wniosku le???c w szpitalu. A zosta?? tam umieszczony przez swych by??y pracodawc??w. Nate by?? inkasentem i pracowa?? dla internetowych zak??ad??w bukmacherskiej. Jego praca polega??a na odbieraniu d??ug??w po dobroci. Je??li kto?? nie mia?? dla niego pieni?dzy w??wczas na nast?pn? wizyt? do delikwenta by?? wysy??any oddzia?? zakapior??w. Pewnego dnia ten oddzia?? odwiedzi?? Nata, odzyskali cz???? skradzionych przez niego pieni?dzy, a w ramach kary po??amali mu r?ce i ocieli palce u lewej d??oni. Zabili tak??e jego ??on? i m??odsz? c??rk?. Starsza c??rka prze??y??a gdy?? nie by??o jej w tym czasie w mieszkaniu.

Podczas pobytu w szpitalu Nate dowiaduje si? od sanitariuszy o istnieniu cz??owieka zwanego Foolkiller. zajmuje si? on usuwaniem ludzkich ??mieci z ulic i jak m??wi? miejskie legendy nikt nie prze??y?? spotkania z nim. Jedyne ??lady jego istnienia to rozcz??onkowane cia??a przest?pc??w z przyczepion? do nich kart? z jokerem. Podobno Foolkiller posiada czarnego psa tak samo jak on z piek??a rodem. Pod wp??ywem tych wie??ci McBride postanawia odszuka? Fooliller’a i zainteresowa? go swoj? spraw?.

Tak pokr??tce wygl?da zal???ek akcji mini-serii (5 numer??w) pod tytu??em “Foolkiller”. Pochodzi ona z MAX Comics wi?c wszyscy wiedz? czego si? spodziewa?. Jest to komiks pe??en przemocy i wulgaryzm??w, czyli nie dla dzieci. W??a??ciwie jest to wymarzona lektura dla wielbicieli pana Castle. w??a??ciwie jedyna rzecz r????ni?ca tych pan??w to ??rodki s??u???ce do eliminacji przeciwnik??w, orgin oraz podej??cie do wykonywanego przez siebie fachu. A jedn? ze wsp??lnych cech to zasada “po trupach do celu” :).

Komiks czyta si? ??wietnie, dobry scenariusz (Greg Hurwitz), realistyczne rysunki (Lan Medina) powoduj?, ??e czyta si? go jednym tchem. Jednym s??owem warto po??wi?ci? par? chwil na “Foolkiller”, nie b?d? to chwile stracone. Gwarantuj?.

Tagi: , , , ,
Kategoria: Recenzje |
Brak Komentarzy »

Komentarze