Doniek Blog

Reaper czyli macham weso??o mieczykiem

Autor: doniek | październik 25, 2007

reaperKrain? w kt??rej odbywa si? akcja komiksu rz?dzi z??y lord Shirak. Wszyscy mieszka??cy go nienawidz?. A lord rz?dzi ju?? podobno ponad 200 lat. Wszelkie pr??by pozbycia si? go spe??zaj? na niczym. Zamachowcy gin? jeden po drugim, zabijani przez lordowskich pretorian. I w??a??nie na tego cz??owieka opiewa najnowszy kontrakt tytu??owego Reaper’a. Jak si? pewnie domy??lacie Reaper jest zab??jc? do wynaj?cia. Mistrzem miecza i swojej profesji. Zabicie lorda ma by? jego ostatnim zadaniem poniewa?? wynagrodzenie oferowane za to pozwoli mu si? ustatkowa?. Jednak nasz zab??jca nie wie, ??e gra toczy si? o wiele wi?ksz? stawk?. I ??e jego mocodawca ma wobec niego inne plany.
Tak mniej wi?cej przedstawia si? fabu??a tego dzie??a. Cho? w??a??ciwie dzie??o to za du??e s??owo. Odpowiednim s??owem b?dzie czytad??o. Bo ten komiks nale??y do kategorii PPZ (po??yczy?, przeczyta?, zapomnie?), akcja jest tak przewidywalna, ??e wi?cej niespodziewanych moment??w zdarza si? w dowolnym odcinku “Mody na sukces”. Nasz bohater idzie i macha szabelk?, a t??umy wrog??w padaj? przed nim pokotem, pos??usznie zalewaj?c si? krwi?. Jednym zdaniem szkoda na niego czasu i oczu. Ten komiks to idealna lektura dla 12 latka podjaranego ostrzegawczym napisem “tylko dla doros??ych czytelnik??w”.

Tagi: ,
Kategoria: Recenzje |
Brak Komentarzy »