Doniek Blog

Ostatnie 24 godziny

Autor: doniek | sierpień 13, 2013

ikigami ok??adka

Wyobra?? sobie nast?puj?c? sytuacj?. Masz 22 lata. ??yjesz pe??ni? ??ycia. Masz swoje codzienne problemy, rado??ci i troski. Pewnego dnia na twoim progu staje cz??owiek o wygl?dzie komiwoja??era. Lecz on nie sprzedaje. On dor?cza. Jego zadaniem jest dostarczenie ikigami, kt??re jest zawiadomieniem o ??mierci. Twojej ??mierci. Nast?pi ona r??wno za 24 godziny.

Czas start.

[Tik tak, tik tak]

Twoje ostatnie godziny na ziemi.

[Tik tak, tik tak]

Co robisz?

[Tik tak, tik tak]

Sp?dzisz czas ze swoja rodzin? aby w spokoju odej??? z tego ??wiata?

[Tik tak, tik tak]

Czy te?? postanowisz zem??ci? si? na wszystkich osobach kt??re s? winne Twego obecnego po??o??enia.

[Tik tak, tik tak]

A mo??e postanowisz stworzy? dzie??o swego ??ycia?

Szczerze m??wi?c ja nie wiem co bym zrobi?? w takiej sytuacji. Na szcz???cie nie musz? si? zastanawia?. Nie jestem bohaterem ??Ikigami?.

Czytaj dalej »

Tagi: , ,
Kategoria: Manga, Recenzje |
Brak Komentarzy »