Doniek Blog

Fell

Autor: doniek | lipiec 17, 2012

detektyw fell ok??adka

Pierwszy raz tutaj? Jako?? Ci? nie kojarz?, a znam wi?kszo??? miejscowych popapra??c??w. Przyby??e?? pewnie zza mostu, zgadza si?? Tak my??la??em. I jak Ci si? tutaj podoba? Czasami mam wra??enie, ??e jakby B??g wzi??? i si? wysra??a na ??wiat to w??a??nie tutaj by celowa??. Pewnie s?dzisz, ??e dramatyzuj?, ??e takie miejsca s? na ca??ym ??wiecie? Ot???? nie, niby ka??de miasto posiada taki okolice jak ta… Skupiska mieszka?? z ich mieszka??cami wiod?cymi mizerne ??ycie bez perspektyw. ???dzkie Ba??uty, warszawska Praga czy tez w??oc??awska Cyganka. To wszystko nic w por??wnaniu z tym miejscem. Tutaj ludzie wycinaj? p??ody z ci???arnych kobiet i nikt nie reaguje gdy to ma miejsce. Nawet nie mo??na tutaj spokojnie wyj??? na zakupy ??eby nie spotka? jakiego?? szale??ca z bomba na sobie. Wyobra?? sobie, ??e w ci?gu dw??ch pierwszych tygodni mojego pobytu tutaj zosta??em dwa razy zaatakowany no??em. Dwa razy!!! A wcze??niej nie by??em nawet w ??yciu dra??ni?ty. Ale to by??o dawno temu gdy mieszka??em jeszcze po przeciwnej stronie mostu. Nie tutaj. W tym szalonym mie??cie nie normalnych ludzi?? Zwr??ci??e?? uwag? na szyld? “Bar Idioty”, wyobra??asz sobie? Hej, Mayko! Daj nam po browarze, dzi?ki. Widzisz j?? To w??a??cicielka tego miejsca. ?adna, prawda? Niestety jej pi?knu dor??wnuje r??wnie?? jej szale??stwo. Widzisz to oparzenie na mojej szyi? To jej dzie??o. Najzabawniejsze jest to, ze nie oznaczy??a mnie jak byd??o bo to j? kr?ci. Oj, nie, nie. Zrobi??a to w dobrej wierze, ??eby mnie chroni?. Wyobra??asz sobie? A najlepsze w tym wszystkim jest to, ??e to rzeczywi??cie dzia??a. Dobra, b?d? powoli si? zbiera??. Czas wraca? do pracy. Do szefa na psychotropach i jego zwariowanej, porzuconej przez m???a dla psa (prosz? nie pytaj) sekretarki. Zapomnia?? bym. Tyle rozmawiali??my a si? nie przedstawi??em. Nazywam si? Richard Feel , jestem detektywem policji miasta Snowtown. I jak mam wra??enie jedyn? normaln? osoba w tym miejscu.

Kr??tko i na temat:Warren Ellis, Ben Templeshmith. REWELACJA!!!

Tagi: , , , , ,
Kategoria: Recenzje |
Brak Komentarzy »

RED – Weso??e ??ycie Emeryta

Autor: doniek | październik 19, 2010

RED Movie poster

Film “RED” jest ekranizacja komiksu Warrena Ellisa pod tym samym tytu??em z 2003 roku. Jednak s??owo ekranizacja jest pewnym, do??? sporym, nadu??yciem. Film z komiksem ma wsp??lne tylko trzy rzeczy:

1. G????wnego bohatera – emerytowany agent CIA Frank Moses
2. Jedna z pobocznych postaci z komiksu – Sarah b?d?ca odpowiedzialna za sprawy emerytalne Franka
3. Punkt zapalny akcji – zamaskowana ekipa pr??buje zabi? Franka w jego w??asnym domu

Wi?cej rzeczy wsp??lnych z komiksem film nie ma. I wychodzi mu to tylko na dobre. Re??yser filmu (Robert Schwentke) postanowi?? zrobi? z dramatu jakim by?? komiks (nie chodzi o jako??? komiksu :)) czarna komedi?. I musz? przyzna?, ??e wysz??o mu to super. G????wny bohater grany przez Bruce’a “Yupi Ka Yey Motherfucker” Willisa jest wiernym odwzorowaniem swojego komiksowego wcielenia. Zw??aszcza je??li idzie o wygl?d Franka Moses. Jest on cz??owiek bardzo niebezpieczny. I po udaremnieniu zamachu na swoje ??ycie postanawia si? dowiedzie? kto i dlaczego postanowi?? skr??ci? jego emerytur?. W czasie poszukiwa?? odpowiedzialnych za taki stan rzeczy os??b Frank musi skorzysta? z pomocy ludzi takich jak on czyli emerytowanych agent??w CIA.

Czytaj dalej »

Tagi: , , , , , ,
Kategoria: Film |
Brak Komentarzy »

Niusy Ze ??wiata Filmu – cz???? 3

Autor: doniek | lipiec 20, 2009

Oj dawno nic nie pisa??em na temat zbli??aj?cych si? film??w na motywach komiks??w. Czas nadrobi? te zaleg??o??ci, zw??aszcza ??e pojawia sie coraz wi?cej informacji na ten temat. A wi?c do dzie??a.

Internetowy komiks “Wide Awake” ma zosta? przeniesiony na wielki ekran. Prawa do jego ekranizacji naby??a w??a??nie Do-Over Prods. G????wn? bohaterka komiksu jest Amanda Carter. Posiada ona zdolno??? przenikania pomi?dzy ??wiatem rzeczywistym a snem. Taki Freddy Krueger w sp??dnicy 🙂 W sieci jak na razie mo??na przeczyta? rozdzia?? zerowy tego komiksu. A za jego ekranizacje b?dzie odpowiada?? duet Jarrod Feliciano i Mirjana Novkovic.

W sieci pojawi??o si? pierwsze zdj?cie przedstawiaj?ce Scarlett Johansson jako Black Widow. Jak dla mnie wygl?da to wszystko bardzo sztucznie i dziwnie. No c????, r????ne s? gusta. Przypomn? tylko, ??e Czarna Wdowa wyst?pi w filmie “Iron Man 2”. Premiera zaplanowana jest na koniec kwietnia 2010 roku. Mo??e po obejrzeniu ca??ego filmu zmieni? zdanie. Zobaczymy.

A skoro ju?? przy Starku jeste??my to warto doda?, ??e znamy ju?? osob? odpowiedzialn? za skomponowanie muzyki do filmu o jego najnowszych przygodach. Kompozytorem ??cie??ki d??wi?kowej do “Iron Man 2” zosta?? John Debney. Nie jest to pierwsze spotkanie Debney’a z ekranizacj? komiksu. Wcze??niej stworzy?? on muzyk? do film??w “Sin City” i “Spider-Man 2”.

Marvel Anime planuje stworzy? dla japo??skiej telewizji cztery seriale animowane o przygodach bohater??w Marvela. Nie wiadomo jeszcze o jakie postacie lub grupy chodzi. Kr???y plota, ??e scenariusz mia??by napisa? sam Warren Ellis. Jednak jak na razie s? to niepotwierdzone informacje.

Wielkimi krokami zbli??a si? data premiery film kt??ry mo??e zyska? tytu?? “Najgorszej ekranizacji komiksu tego lata” (chocia?? ci???ko b?dzie zdetronizowa? “Transformers 2”). Premiera G.I.Joe zaplanowana jest na 7 sierpnia tego roku. Maszyna promocyjna pracuje pe??n? par? i dzi?ki niej znajdujemy takie pere??ki jak pokaz mo??liwo??ci kombinezonu bojowego.

Taa, parafrazuj?c klasyka, “Patrz?c na zaistnia??y przypadek wiadomo co to b?dzie za film”. Ca??a nadzieja dla tego filmu tkwi w The Baroness (to ta w czarnym po prawej :)).

Tagi: , , , ,
Kategoria: Film |
Brak Komentarzy »