Doniek Blog

« | Strona Główna | »

Doctor Strange: The Sorcerer Supreme

Autor: doniek | wrzesień 18, 2007

Doctor Strange: The Sorcerer Supreme DVDWpad??o w moje r?ce DVD z najnowsz? animacj? komiksu z Marvela. Tym razem na warsztat zosta??a wzi?ta posta? doktora Stephen’a Strange. Film nosi ma??o odkrywczy tytu?? “Doctor Strange: The Sorcerer Supreme”, czyli w wolnym t??umaczeniu “Doktor Strange: Naczelny Mag”, natomiast w profesjonalnym “Doktor Dziwny: Doskona??y Gu??larz” :). Tytu??owy bohater jest zdolnym neurochirurgiem, o samoocenie wy??szej od samooceny ministra Ziobry. Pewnego dnia zostaje wezwany na konsultacje w sprawie dziwnej epidemii ??pi?czki. Jej ofiarami s? wy???cznie dzieci. Strange nie przeczuwa jakie konsekwencj? b?dzie mia??a jego arogancka postawa. Wracaj?c ze szpitala traci panowanie nad samochodem. W wyniku wypadku ulegaj? uszkodzeniu ko??ci d??oni, prawdziwa tragedia dla chirurga. Doktor szuka ratunku we wszelkich miejscach, wydaje wszystkie pieni?dze aby tylko odzyska? w pe??ni w??adz? w palcach. Wszystko na nic.

Zdruzgotany Strange dowiaduje si?, ??e jedyn? osob? mog?c? go uzdrowi? jest tybeta??ski mnich. Pe??en nadzieji udaje si? wi?c do tybetu, gdzie odkrywa, ??e mnich jest w rzeczywisto??ci magiem, a ca??y zakon oddzia??em do zwalczania demon??w nawiedzaj?cych Ziemi?. To w??a??nie tu doktor pozna prawd? o sobie oraz prawdziw? przyczyn? epidemii.
Nawet przyjemnie to si? ogl?da. Postacie sa wyraziste, sceny walki momentami ocieraj? si? o mangowe uj?cia. Mi??y przyjemny filmik. Zw??aszcza, ??e posta? doktora Strange jest w Polsce ma??o znana i w zwi?zku z tym film niesie nutk? zaskoczenia w swej fabule. Wi?c je??li masz woln? chwil? i nie odstraszaj? ci? filmy animowane, smia??o siadaj i zanurz sie w ??wiat magii i demon??w.

Wpad??o w moje r?ce DVD z najnowsz? animacj? komiksu z Marvela. Tym razem na warsztat zosta??a wzi?ta posta? doktora Stephen

Tagi: , ,
Kategoria: Filmy Animowane, Recenzje |
Brak Komentarzy »

Komentarze