Doniek Blog

7 Seksownych Bohaterek Komiks??w

Autor: doniek | październik 16, 2007

Jaki?? czas temu ameryka??ski magazyn dla pan??w “Maxim” zrobi?? ranking 15 najseksowniejszych bohaterek ameryka??skiego komiksu. Postanowi??em ograniczy? ten ranking do postaci znanych w Polsce szerszej publiczno??ci. I tak w??a??nie powsta?? niniejszy ranking. Zapraszam i ??ycz? mi??ej zabawy.

7. STORM
storm Ororo Munroe

Ororo Munroe czyli Storm, afryka??ska pi?kno??? posiadaj?ca zdolno??? kontrolowania pogody. Uwielbia zmienia? fryzury jak r?kawiczki. cech? charakterystyczn? jest posiadanie bia??ych w??os??w. Jej wysportowane hebanowe cia??o skusi??o ju?? niejednego faceta. W??r??d jej podboj??w znalaz?? si? mi?dzy innymi:Forge i Black Panther.

6. VAMPIRELLA
vampirella

Vampirella – marzenie ka??dego fetyszysty. Kruczow??osa kobieta ubrana prawie zawsze w czerwone bikini i wysokie kozaki z czarnej sk??ry. Opr??cz gor?cego cia??a posiada r??wnie?? gor?cy temperament. Tak ju?? jest jak jeste?? wampirem. Vampirella jako jedyna osoba w tym rankingu nie pochodzi z Ziemi. Jest ona przedstawicielk? planety Drakulon. (Jestem ciekaw czy wszystkie jej kole??anki ubieraj? si? podobnie.) Chyba nie ma na ??wiecie m???czyzny kt??ry by nie pragn??? zosta? “ugryzionym” przez nasza mi??? wampirzyc?.

5. NANCY CALLAHAN
sin city nancy callahan

Nancy Callahan – gor?ca striptizerka z grzesznego miasta. Jej cecha charakterystyczna to umiej?tno??? pos??ugiwania si? lassem.
Robi to tak perfekcyjnie, ??e zadziwia tym ka??dego faceta kt??ry to widzi. A mo??e chodzi o to, ??e Nancy pokazuje swoje umiej?tno??ci tylko na scenie klubu w kt??rym ta??czy. A podczas ta??ca potrafi zahipnotyzowa? wszystkich klient??w i mimo tego, ??e sa oni w wi?kszo??ci pijani to i tak nikt jej nie ??mie dotkn??. A wiecie czemu? Bo ma “anio??a str????a”.

4. LOIS LANE
Lois Lane superman

Lois Lane – w??cibska dziennikarka z “Daily Planet”. Prywatnie narzeczona a nast?pnie ??ona Supermana. Jedyna osoba z tej listy nieposiadaj?ca ??adnych nadprzyrodzonych umiej?tno??ci. Ale to nie zabrania jej posiadania super cia??a na kt??re polecia?? nawet Cz??owiek Ze Stali, kt??ry m??g??by mie? ka??d? ziemiank? i nie tylko ziemiank? je??li by tego zechcia??. Ale on wybra?? t? zadziorn? reporterk?. Ziemskie Kobiety kontra Reszta Wszech??wiata 1:0.
Czytaj dalej »

Tagi: , , , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Ilość Komentarzy: 4 »