Doniek Blog

Adidas Wydaje Komiksy

Autor: doniek | wrzesień 24, 2009

Znany producent odzie??y sportowej, firma Adidas, do promocji swoich nowych but??w postanowi??a wykorzysta? komiks. Nie jest to pomys?? wyj?tkowo odkrywczy, gdy?? akcja taka mia??a ju?? miejsce w 1904 roku. Wtedy to firma obuwnicza Brown Shoe wykorzysta??a do reklamowania swoich wyrob??w posta? Bustera Browna, bohater ten zosta?? stworzony przez tw??rc? pask??w “Yellow Kid” Richarda Outcaulta. Tak wi?c Adidas tym chwytem Ameryki nie odkrywa.

Bohaterami komiks??w b?d? trzej znani pi??karze, b?d?cy ju?? od dawna zwi?zani kontraktami reklamowymi z Adidasem. Ta szcz???liwa tr??jka to: Emmanuel Adebayor, Steven Gerrard i Kaka. Ka??dy z nich b?dzie mia?? w??asny o??miu stronicowy komiks (plus ok??adka). I ka??dy z tych komiks??w b?dzie rysowany przez innego artyst?. Na szcz???cie b?d? to profesjonali??ci pe??na g?b? i komiksy b?d? na pewno lepiej wygl?da? ni?? nasze rodzime komiksy sportowe.

Czytaj dalej »

Tagi: , , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »