Doniek Blog

« | Strona Główna | »

Transformers: Zemsta Na Widzach

Autor: doniek | lipiec 16, 2009

Transformers 2

W poniedzia??ek zrobi??em jeden z najwi?kszych b???d??w w tym miesi?cu. Poszed??em do kina na “Transformers: Zemsta upad??ych”. By??o to tak traumatyczne prze??ycie, ??e z opisaniem tego musia??em poczeka? do dnia dzisiejszego (m??j psychoterapeuta przyjmuje w ??rody od 16 do 17). Stwierdzi?? on, ??e mam tendencj? masochistyczne, poniewa?? mimo ostrze??e?? i to zar??wno w formie pisemnej jak i obrazkowej. Jednak ja niepomny przestr??g uda??em sie do kina my??l?c “Pewnie ??dziebko przesadzaj?, to nie mo??e by? takie z??e.” Niestety. Rzeczywisto??? przeros??a moje oczekiwania. O ile po pierwszym filmie rozp??ywa??em si? w zachwytach to w tym przypadku mog? si? co najwy??ej rozp??ywa? w zachwytach nad niekt??rymi uj?ciami z Megan Fox, na przyk??ad tym i tym a zw??aszcza tym. Niestety ca??y jej urok przestaje dzia??a? w momencie kiedy biedna Megan zaczyna gra?. Kobieto, kino d??wi?kowe nie jest dla Ciebie.

Niestety w filmie poza poza pann? Megan wyst?puj? r??wnie?? efekty specjalne. Sa one na wysokim poziomie, zw??aszcza wtedy gdy nie ma na nich robot??w. Bo te z robotami jak dla mnie kulej?. Zw??aszcza podczas pokazywania transformacji. ??miga to co?? kolorowe przed oczami (bo dynamiczny monta?? jest trendy), ??miga, wydaje metaliczne i pneumatyczne odg??osy i nagle “Bum” Megatron jak ??ywy. Tylko, ??e przez to ??miganie nic nie wida?, jakby postawi? przed obiektywem kamery kalejdoskop i troch? nim pokr?ci? mo??na by uzyska? podobny efekt.

Brakowa??o mi w tym filmie r??wnie?? tej fajnej zgrai ameryka??skich ??o??nierzy znanych z pierwszej cz???ci. Bo to co?? co wyst?powa??o w dw??jce przypomina??o jakie marionetki wrzucone si??? do filmu (bo pewnie trzeba by??o czym?? oddzieli? w scenariuszy sceny walk). Zreszt? wiele rzeczy brakowa??o mi w tym filmie. Najbardziej scenariusza. Ja wiem, ??e id?c na film o robotach nie mog? oczekiwa? ambitnych dialog??w (??eby nie by??o, “Terminator” mia?? bardzo dobre dialogi, m??wi? o pierwszej cz???ci) ale bez przesady. W efekcie czego, zamiast patrze? na ekran i mie? oczy jak pi?? z??otych oraz banana na twarzy, komplementowa??em wystr??j sali kinowej. ?adna jest. Naprawd?. Mo??e nie tak jak Megan ale ??adna i w dodatku przytulna.

Tagi: , , ,
Kategoria: Film, Filmy Fabularne, Recenzje |
Ilosć Komentarzy: 1 »

Jeden Komentarz to “Transformers: Zemsta Na Widzach”

  1. Doniek Blog - komiks blog film napisał:
    sierpień 28th, 2009 at 15:40

    […] Transformers: Zemsta Na Widzach […]

Komentarze